竹枝(城西门外滟预堆)拼音版|翻译|赏析|原文_是刘禹锡的诗词_城南实验中学

竹枝(城西门外滟预堆)拼音版

作者:刘禹锡 朝代:唐朝
竹枝(城西门外滟预堆)原文
【竹枝】 城西门外滟预堆, 年年波浪不能摧。 懊恼人心不如石, 少时东去复西来。
竹枝(城西门外滟预堆)拼音版
【zhú zhī 】 chéng xī mén wài yàn yù duī , nián nián bō làng bú néng cuī 。 ào nǎo rén xīn bú rú shí , shǎo shí dōng qù fù xī lái 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全 刘禹锡的代表作 写过的诗词

《赠东岳张炼师》 《洛中逢白监同话游梁之乐,因寄宣武令狐相公》 《重寄表臣二首》 《早春对雪奉寄澧州元郎中》 《武陵观火诗》 《奉送浙西李仆射相公赴镇》 《酬乐天咏老见示》 《新秋对月寄乐天》 《贾客词》 《乐天池馆夏景方妍白莲初开彩舟空泊唯邀缁侣因以戏之》 《乐天是月长斋鄙夫此时愁卧里闾非远云雾难披因以…惊禅》 《乌衣巷》 《谒柱山会禅师》 《元和十年自朗州至京戏赠看花诸君子 / 玄都观桃花》 《浪淘沙·九曲黄河万里沙》 《酬淮南廖参谋秋夕见过之作》 《相和歌辞。贾客词》 《送裴处士应制举诗》 《杨柳枝(轻盈袅娜占年华)》 《元日乐天见过因举酒为贺》 《门下相公荣加册命,天下同欢忝沐眷私,辄感申贺》 《奉和郑相公以考功十弟山姜花俯赐篇咏》 《和陈许王尚书酬白少傅侍郎长句因通简汝洛旧游之什》 《别友人后得书因以诗赠》 《华山歌》 《再伤庞尹》 《翰林白二十二学士见寄诗一百篇,因以答贶》 《送韦秀才道冲赴制举》 《听旧宫人穆氏唱歌(曾随织女渡天河)》 《奉和司空裴相公中书即事通简旧僚之作》 《乐天寄忆旧游,因作报白君以答》 《边风行》 《元和癸巳岁仲秋诏发江陵偏师问罪蛮…寄荆南严司空》 《尉迟郎中见示自南迁牵复却至洛城东旧居之作因以和之》 《碧涧寺见元九侍御和展上人诗有三生之句因以和》 《步虚词(阿母种桃云海际)》 《和令狐相公寻白阁老见留小饮因赠》 《福先寺雪中酬别乐天》 《武昌老人说笛歌》 《令狐相公俯赠篇章斐然仰谢》 《吴方之见示听江西故吏朱幼恭歌三篇颇有怀故…因而和之》 《题淳于髡墓》 《和留守令狐相公答白宾客》 《金陵五题·石头城》 《再授连州至衡阳酬柳柳州赠别(去国十年同赴召)》 《酬令狐相公赠别》 《奉送李户部侍郎自河南尹再除本官归阙》 《马嵬行》 《罢郡姑苏北归渡扬子津(后首一作姑苏台诗)》 《浪淘沙(日照澄洲江雾开)》 《和西川李尚书汉州微月游房太尉西湖》 《闻韩宾擢第归觐以诗美之兼贺韩十五曹长时韩牧永州》 《同乐天送令狐相公赴东都留守(自户部尚书拜)》 《八月十五夜桃源玩月》 《聚蚊谣》 《答乐天戏赠》 《思归寄山中友人》 《调瑟词》 《重送浙西李相公顷廉问江南已经七载…领旧地新加旌旄》 《抛球乐词》 《飞鸢操》 《杨柳枝词九首·其一》 《重寄绝句(一作寄唐州杨八)》 《竹枝(楚水巴山江雨多)》 《华清词(一作华清宫词)》 《海阳十咏。玄览亭》 《乌衣巷(朱雀桥边野草花)》 《答东阳于令寒碧图诗》 《台城》 《杂曲歌辞。荆州乐二首》 《浙东元相公书叹梅雨郁蒸之候,因寄七言》 《和乐天耳顺吟兼寄敦诗》 《晚步扬子游南塘望沙尾》 《海阳十咏。吏隐亭》 《题报恩寺》 《客有为余话登天坛遇雨之状,因以赋之》 《宣上人远寄和礼部王侍郎放榜后诗,因而继和》 《岁杪将发楚州呈乐天》 《秋日送客至潜水驿》 《思黯南墅赏牡丹》 《和乐天春词(新妆宜面下朱楼)》 《潇湘神》 《梁国祠》 《酬令狐相公新蝉见寄》 《遥贺白宾客分司初到洛中,戏呈冯尹》 《武陵书怀五十韵》 《伤愚溪三首》 《酬乐天扬州初逢席上见赠》 《将赴苏州途出洛阳留守李相公累申宴饯宠行…以申仰谢》 《竹枝词九首·其九》 《和乐天洛下雪中宴集寄汴州李尚书》 《送唐舍人出镇闽中》 《与歌者米嘉荣(唱得凉州意外声)》 《百花行》 《海阳十咏。切云亭》 《秋晚题湖城驿池上亭》 《李贾二大谏拜命后寄杨八寿州》 《送元简上人适越》 《送工部萧郎中刑部李郎中…兼中丞分命充京西京北覆粮使》 《分司东都蒙襄阳李司徒相公书问因以奉寄》

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。

本文提供竹枝(城西门外滟预堆)原文,竹枝(城西门外滟预堆)翻译,竹枝(城西门外滟预堆)赏析,竹枝(城西门外滟预堆)拼音版,刘禹锡简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/3055.html

友情链接>>