竹枝(两岸山花似雪开)拼音版|翻译|赏析|原文_是刘禹锡的诗词_城南实验中学

竹枝(两岸山花似雪开)拼音版

作者:刘禹锡 朝代:唐朝
竹枝(两岸山花似雪开)原文
【竹枝】 两岸山花似雪开, 家家春酒满银杯。 昭君坊中多女伴, 永安宫外踏青来。
竹枝(两岸山花似雪开)拼音版
【zhú zhī 】 liǎng àn shān huā sì xuě kāi , jiā jiā chūn jiǔ mǎn yín bēi 。 zhāo jun1 fāng zhōng duō nǚ bàn , yǒng ān gōng wài tà qīng lái 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全 刘禹锡的代表作 写过的诗词

《酬严给事贺加五品兼简同制水部李郎中》 《酬乐天小台晚坐见忆》 《飞鸢操》 《请告东归发灞桥却寄诸僚友》 《杂曲歌辞。壮士行》 《浪淘沙(鹦鹉洲头浪淘沙)》 《和乐天洛下雪中宴集寄汴州李尚书》 《和留守令狐相公答白宾客》 《陪崔大尚书及诸阁老宴杏园》 《听旧宫中乐人穆氏唱歌》 《杨柳枝(巫山巫峡杨柳多)》 《八月十五日夜半云开然后玩月因书一时之景寄呈乐天》 《韩十八侍御见示岳阳楼别窦司直诗…自述故足成六十二韵》 《寄朗州温右史曹长》 《阿娇怨(望见葳蕤举翠华)》 《西州李尚书知愚与元武昌有旧远示二篇…继和二首》 《金陵五题。江令宅》 《宿诚禅师山房题赠二首》 《早秋送台院杨侍御归朝(兄弟四人遍历诸科二人同省)》 《奉送裴司徒令公自东都留守再命太原》 《忆江南(春去也,多谢洛城人)》 《送李策秀才还湖南,因寄幕中亲故兼简衡州吕八郎中》 《竹枝词二首·其一》 《伤丘中丞》 《潇湘神(斑竹枝)》 《洛中春末送杜录事赴蕲州》 《奉和裴侍中将赴汉南留别座上诸公》 《平蔡州三首(汝南晨鸡喔喔鸣)》 《乐天以愚相访沽酒致欢,因成七言聊以奉答》 《连州腊日观莫徭猎西山》 《乐天见示伤微之敦诗晦叔三君子皆有深分因成是诗以寄》 《元和癸巳岁仲秋诏发江陵偏师问罪蛮…寄荆南严司空》 《登司马错古城》 《陋室铭》 《和河南裴尹侍郎宿斋天平寺诣九龙祠祈雨二十韵》 《始闻秋风(昔看黄菊与君别)》 《窦夔州见寄寒食日忆故姬小红吹笙,因和之》 《和令狐相公言怀寄河中杨少尹》 《畬田行》 《海阳十咏。云英潭》 《送鸿举游江西》 《始至云安寄兵部韩侍郎中书白舍人二公近曾远守故有属焉》 《哭王仆射相公(名播,时兼盐铁,暴薨)》 《南中书来》 《乐天少傅五月长斋广延缁徒谢绝文友坐成暌间因以戏之》 《再游玄都观》 《酬令狐相公六言见寄》 《西塞山怀古》 《城西行》 《酬窦员外郡斋宴客偶命柘枝…兼呈张十一院长元九侍御》 《故相国燕国公于司空挽歌二首》 《团扇歌》 《始发鄂渚寄表臣二首》 《杨柳枝词九首·其一》 《和苏十郎中谢病闲居时严常侍萧给事…有二毛之作》 《秋萤引》 《文宗元圣昭献孝皇帝挽歌三首》 《酬乐天扬州初逢席上见赠》 《送湘阳熊判官孺登府罢归钟陵因寄呈江西裴中丞二十三兄》 《唐郎中宅与诸公同饮酒看牡丹》 《浑侍中宅牡丹》 《赠乐天》 《贾客词》 《同乐天送令狐相公赴东都留守(自户部尚书拜)》 《竹枝词二首·其一》 《秋日题窦员外崇德里新居(窦时判度支案)》 《和仆射牛相公以离阙庭七年班行亲故亡殁…所和》 《和令狐相公谢太原李侍中寄蒲桃》 《泰娘歌》 《秋风引》 《九华山歌》 《竹枝(日出三竿春雾消)》 《和乐天洛下醉吟,寄太原令狐相公,兼见怀长句》 《荆门道怀古》 《海阳十咏。切云亭》 《三乡驿楼伏睹玄宗望女几山诗,小臣斐然有感》 《琴曲歌辞。飞鸢操》 《萋兮吟》 《赴连山途次德宗山陵寄张员外》 《代靖安佳人怨二首》 《谪居悼往二首》 《潇湘神·湘水流》 《吴兴敬郎中见惠斑竹杖兼示一绝聊以谢之》 《竹枝词九首·其九》 《忆江南·春去也》 《酬朗州崔员外与任十四兄侍御同过鄙人旧居…时守吴郡》 《送令狐相公自仆射出镇南梁》 《望夫山(终日望夫夫不归)》 《发华州留别张侍御》 《抛球乐词》 《洛中初冬拜表有怀上京故人》 《平蔡州三首》 《赠日本僧智藏》 《途次华州陪钱大夫登城北楼春望因睹李崔令狐…题此诗》 《淮阴行五首》 《春日退朝》 《和浙西李大夫霜夜对月,听小童吹觱篥歌,依本韵》 《路傍曲》 《踏歌词四首·其一》 《酬令狐相公寄贺迁拜之什》

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。

本文提供竹枝(两岸山花似雪开)原文,竹枝(两岸山花似雪开)翻译,竹枝(两岸山花似雪开)赏析,竹枝(两岸山花似雪开)拼音版,刘禹锡简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/3059.html

友情链接>>