竹枝(两岸山花似雪开)拼音版|翻译|赏析|原文_是刘禹锡的诗词_城南实验中学

竹枝(两岸山花似雪开)拼音版

作者:刘禹锡 朝代:唐朝
竹枝(两岸山花似雪开)原文
【竹枝】 两岸山花似雪开, 家家春酒满银杯。 昭君坊中多女伴, 永安宫外踏青来。
竹枝(两岸山花似雪开)拼音版
【zhú zhī 】 liǎng àn shān huā sì xuě kāi , jiā jiā chūn jiǔ mǎn yín bēi 。 zhāo jun1 fāng zhōng duō nǚ bàn , yǒng ān gōng wài tà qīng lái 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全 刘禹锡的代表作 写过的诗词

《赠刘景擢第》 《再经故元九相公宅池上作》 《浪淘沙·九曲黄河万里沙》 《送张盥赴举诗》 《杨柳枝(炀帝行宫汴水滨)》 《再授连州至衡阳酬柳柳州赠别》 《淮阴行五首》 《和浙西尚书闻常州杨给事制新楼因寄之作》 《重酬前寄》 《客有话汴州新政书事寄令狐相公》 《抛球乐(春早见花枝)》 《竹枝(巫峡苍苍烟雨时)》 《酬窦员外郡斋宴客偶命柘枝…兼呈张十一院长元九侍御》 《重送鸿举师赴江陵谒马逢侍御》 《送赵中丞自司金郎转官参山南令狐仆射幕府》 《送卢处士归嵩山别业》 《和牛相公南溪醉歌见寄》 《唐郎中宅与诸公同饮酒看牡丹》 《和游房公旧竹亭闻琴绝句》 《和令狐相公闻思帝乡有感》 《插田歌(冈头花草齐)》 《罢郡姑苏北归渡扬子津(后首一作姑苏台诗)》 《乐天寄洛下新诗,兼喜微之欲到,因以抒怀也》 《和西川李尚书伤孔雀及薛涛之什》 《河南白尹有喜崔宾客归洛兼见怀长句,因而继和》 《病中一二禅客见问,因以谢之》 《浙东元相公书叹梅雨郁蒸之候,因寄七言》 《酬杨八庶子喜韩吴兴与余同迁见赠(依本韵次用)》 《和严给事闻唐昌观玉蕊花下有游仙二绝》 《酬乐天扬州初逢席上见赠》 《酬乐天初冬早寒见寄》 《秋风引(何处秋风至)》 《忆春草(春草,乐天舞妓名)》 《题寿安甘棠馆二首》 《送慧则法师归上都因呈广宣上人》 《鱼复江中》 《送前进士蔡京赴学究科(时崔相公、杨尚书掌选)》 《淮阴行(何物令侬羡)》 《故相国燕国公于司空挽歌二首》 《和思黯忆南庄见示》 《咏庭梅寄人(一作庭梅咏寄人)》 《竹枝(白帝城头春草生)》 《和宣武令狐相公郡斋对新竹》 《酬令狐相公早秋见寄》 《和苏十郎中谢病闲居时严常侍萧给事…有二毛之作》 《寄唐州杨八归厚》 《两如何诗谢裴令公赠别二首》 《金陵怀古》 《蜀先主庙》 《苦雨行》 《遥贺白宾客分司初到洛中,戏呈冯尹》 《和令狐相公咏栀子花》 《有所嗟二首(一作元稹诗,题作所思)》 《白舍人见酬拙诗,因以寄谢》 《和滑州李尚书上巳忆江南禊事》 《元和甲午岁诏书尽征江湘逐客余自武陵赴京宿于…诸君子》 《始至云安寄兵部韩侍郎中书白舍人二公近曾远守故有属焉》 《洛中逢白监同话游梁之乐,因寄宣武令狐相公》 《将赴苏州途出洛阳留守李相公累申宴饯宠行…以申仰谢》 《洛中寺北楼见贺监草书题诗》 《武夫词》 《有僧言罗浮事,因为诗以写之》 《插田歌》 《吟白乐天哭崔儿二篇,怆然寄赠》 《赴和州于武昌县再遇毛仙翁十八兄因成一绝》 《杂曲歌辞。荆州乐二首》 《元和十年自朗州至京戏赠看花诸君子 / 玄都观桃花》 《和乐天诮失婢榜者》 《经东都安国观九仙公主旧院作》 《杨柳枝(迎得春光先到来)》 《和牛相公题姑苏所寄太湖石兼寄李苏州》 《昏镜词》 《赠别约师》 《广宣上人寄在蜀与韦令公唱和诗卷因以令公…诗示之》 《相和歌辞。阿娇怨》 《登清晖楼》 《伤秦姝行》 《巫山神女庙(巫山十二郁苍苍)》 《酬令狐相公雪中游玄都见忆》 《和杨侍郎初至郴州纪事书情题郡斋八韵》 《令狐相公见示河中杨少尹赠答,兼命继之》 《海阳十咏。玄览亭》 《金陵五题·石头城》 《庭竹》 《谢窦员外旬休早凉见示诗(奉书报诘朝有宴)》 《杨柳枝 / 柳枝词》 《赠李司空妓》 《答东阳于令寒碧图诗》 《送太常萧博士弃官归养赴东都》 《八月十五日夜玩月》 《送王师鲁协律赴湖南使幕(即永穆公之孙)》 《览董评事思归之什因以诗赠》 《送惟良上人》 《与歌童田顺郎》 《视刀环歌》 《西塞山怀古》 《洛中酬福建陈判官见赠》 《再授连州至衡阳酬柳柳州赠别(去国十年同赴召)》 《杨柳枝(城外春风吹酒旗)》 《夜燕福建卢侍郎宅因送之镇》

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。

本文提供竹枝(两岸山花似雪开)原文,竹枝(两岸山花似雪开)翻译,竹枝(两岸山花似雪开)赏析,竹枝(两岸山花似雪开)拼音版,刘禹锡简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/3059.html

友情链接>>