竹枝(两岸山花似雪开)拼音版|翻译|赏析|原文_是刘禹锡的诗词_城南实验中学

竹枝(两岸山花似雪开)拼音版

作者:刘禹锡 朝代:唐朝
竹枝(两岸山花似雪开)原文
【竹枝】 两岸山花似雪开, 家家春酒满银杯。 昭君坊中多女伴, 永安宫外踏青来。
竹枝(两岸山花似雪开)拼音版
【zhú zhī 】 liǎng àn shān huā sì xuě kāi , jiā jiā chūn jiǔ mǎn yín bēi 。 zhāo jun1 fāng zhōng duō nǚ bàn , yǒng ān gōng wài tà qīng lái 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全 刘禹锡的代表作 写过的诗词

《奉酬湖州崔郎中见寄五韵》 《酬令狐相公庭前白菊花谢偶书所怀见寄》 《酬令狐相公首夏闲居书怀见寄》 《台城怀古》 《荆门道怀古》 《杨柳枝(扬子江头烟景迷)》 《海阳十咏。双溪》 《磨镜篇》 《杨柳枝 / 柳枝词》 《答表臣赠别二首》 《同乐天送河南冯尹学士》 《洛中酬福建陈判官见赠》 《杂曲歌辞。浪淘沙》 《咏史二首》 《洛中送杨处厚入关便游蜀》 《洛中春末送杜录事赴蕲州》 《和令狐相公初归京国赋诗言怀》 《送僧仲剬东游兼寄呈灵澈上人》 《题淳于髡墓》 《寄毗陵杨给事三首》 《裴侍郎大尹雪中遗酒一壶兼示喜眼疾平…斐然仰酬》 《碧涧寺见元九侍御和展上人诗有三生之句因以和》 《太和戊申岁大有年诏赐百僚出城观秋稼…盛事以俟采诗者》 《琴曲歌辞。飞鸢操》 《和乐天柘枝》 《步虚词(阿母种桃云海际)》 《元和十年自朗州至京戏赠看花诸君子 / 玄都观桃花》 《宣上人远寄和礼部王侍郎放榜后诗,因而继和》 《答乐天所寄咏怀,且释其枯树之叹》 《哭王仆射相公(名播,时兼盐铁,暴薨)》 《更衣曲》 《和乐天南园试小乐》 《步出武陵东亭临江寓望》 《故洛城古墙》 《客有话汴州新政书事寄令狐相公》 《西州李尚书知愚与元武昌有旧远示二篇…继和二首》 《重寄表臣二首》 《松滋渡望峡中》 《奉送家兄归王屋山隐居二首》 《郡内书情献裴侍中留守》 《月夜忆乐天兼寄微之(一作月夜寄微之,忆乐天)》 《再经故元九相公宅池上作》 《有所嗟二首(一作元稹诗,题作所思)》 《送河南皇甫少尹赴绛州》 《三乡驿楼伏睹玄宗望女几山诗,小臣斐然有感》 《戏赠崔千牛》 《题王郎中宣义里新居》 《再赠乐天》 《竹枝词·瞿塘嘈嘈十二滩》 《杂曲歌辞。壮士行》 《省试风光草际浮》 《再伤庞尹》 《酬乐天请裴令公开春加宴》 《堤上行三首》 《江陵严司空见示与成都武相公唱和,因命同作》 《巫山神女庙(巫山十二郁苍苍)》 《酬淮南牛相公述旧见贻》 《令狐相公见示题洋州崔侍郎宅双木瓜花顷…来什辄成和章》 《吕八见寄郡内书怀因而戏和》 《乌衣巷》 《同乐天和微之深春二十首(同用家花车斜四韵)》 《送华阴尉张苕赴邕府使幕(张即燕公之孙,顷坐事除名)》 《秋日过鸿举法师寺院,便送归江陵》 《古词二首(一作讽古)》 《游桃源一百韵》 《卧病闻常山旋师策勋宥过王泽大洽因寄李六侍郎》 《故相国燕国公于司空挽歌二首》 《赠澧州高大夫司马霞寓》 《醉答乐天》 《奉和中书崔舍人八月十五日夜玩月二十韵》 《奉送李户部侍郎自河南尹再除本官归阙》 《送元上人归稽亭》 《将赴苏州途出洛阳留守李相公累申宴饯宠行…以申仰谢》 《刑部白侍郎谢病长告,改宾客分司,以诗赠别》 《客有为余话登天坛遇雨之状,因以赋之》 《秋夕不寐寄乐天》 《梦扬州乐妓和诗》 《览董评事思归之什因以诗赠》 《酬马大夫登洭口戍见寄(一作酬海南马大夫)》 《答后篇》 《酬淮南廖参谋秋夕见过之作》 《令狐相公自天平移镇太原以诗申贺》 《窦夔州见寄寒食日忆故姬小红吹笙,因和之》 《淮阴行(何物令侬羡)》 《途次大梁雪中奉天平令狐相公书问兼…形于短篇以申仰谢》 《咏史二首》 《赠眼医婆罗门僧》 《竹枝词九首·其九》 《听旧宫中乐人穆氏唱歌》 《白鹭儿》 《浪淘沙(鹦鹉洲头浪淘沙)》 《送霄韵上人游天台(一作宝韵上人)》 《酬冯十七舍人宿卫赠别五韵》 《麻姑山》 《伤秦姝行》 《奉和裴令公夜宴》 《元和甲午岁诏书尽征江湘逐客余自武陵赴京宿于…诸君子》 《罢郡归洛途次山阳,留辞郭中丞使君》 《华清词(一作华清宫词)》 《西塞山怀古(王濬楼船下益州)》

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。

本文提供竹枝(两岸山花似雪开)原文,竹枝(两岸山花似雪开)翻译,竹枝(两岸山花似雪开)赏析,竹枝(两岸山花似雪开)拼音版,刘禹锡简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/3059.html

友情链接>>