新荷叶(再和前韵)拼音版|翻译|赏析|原文_是辛弃疾的诗词_城南实验中学

新荷叶(再和前韵)拼音版

作者:辛弃疾 朝代:宋朝
新荷叶(再和前韵)原文
春色如愁,行云带雨才归。春意长闲,游丝尽日低飞。闲愁几许,更晚风、特地吹衣。小窗人静,棋声似解重围。
光景难携。任他鶗鴂XX芳菲。细数从前,不应诗酒皆非。知音弦断,笑渊明、空抚余徽。停杯对影,待邀明月相依。
新荷叶(再和前韵)拼音版
chūn sè rú chóu ,háng yún dài yǔ cái guī 。chūn yì zhǎng xián ,yóu sī jìn rì dī fēi 。xián chóu jǐ xǔ ,gèng wǎn fēng 、tè dì chuī yī 。xiǎo chuāng rén jìng ,qí shēng sì jiě zhòng wéi 。
guāng jǐng nán xié 。rèn tā tí guī XXfāng fēi 。xì shù cóng qián ,bú yīng shī jiǔ jiē fēi 。zhī yīn xián duàn ,xiào yuān míng 、kōng fǔ yú huī 。tíng bēi duì yǐng ,dài yāo míng yuè xiàng yī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全 辛弃疾的代表作 写过的诗词

《念奴娇·赋雨岩》 《蓦山溪(赵昌父赋一丘一壑,格律高古,因效其体)》 《杏花天(无题)》 《定风波(再和前韵药名)》 《卜算子(千古李将军)》 《满庭芳(和昌父)》 《满江红·送李正之提刑入蜀》 《西河(送钱仲耕自江西漕赴婺州)》 《水调歌头(赋传岩叟悠然阁)》 《念奴娇(西湖和人韵)》 《蝶恋花·月下醉书雨岩石浪》 《忆王孙(集句)》 《点绛唇(留博山寺,闻光风主人微恙而归,时春涨断桥)》 《定风波(三山送卢国华,约上元重来)》 《鹧鸪天(寿吴子似县尉,时摄事城中)》 《感皇恩(寿铅山陈丞及之)》 《鹧鸪天(和陈提干)》 《水龙吟·过南剑双溪楼》 《南歌子(新开池,戏作)》 《哨遍(用前韵)》 《贺新郎(赋海棠)》 《六么令(用陆氏事,送玉山令陆德隆侍亲东归吴中)》 《满江红(游南岩和范廓之韵)》 《小重山(茉莉)》 《水调歌头·和马叔度游月波楼》 《汉宫春·会稽蓬莱阁怀古》 《临江仙(停云偶作)》 《鹧鸪天(不寐)》 《丑奴儿(醉中有歌此诗以劝酒者,聊隐括之)》 《临江仙(和王道夫信守韵,谢其为寿,时作闽宪)》 《卜算子(饮酒不写书)》 《水龙吟(题雨岩。岩类今所画观音补陀,岩中有泉飞出,如风雨声)》 《玉楼春(戏赋云山)》 《满江红·敲碎离愁》 《昭君怨(豫章寄张定叟)》 《水调歌头(醉吟)》 《惜奴娇(戏同官)》 《菩萨蛮·金陵赏心亭为叶丞相赋》 《念奴娇(和信守王道夫席上韵)》 《菩萨蛮(乙巳冬前间举似前作,因和之)》 《菩萨蛮·送曹君之庄所》 《惜分飞(春思)》 《木兰花慢·可怜今夕月》 《虞美人·赋虞美人草》 《金菊对芙蓉(重阳)》 《江神子·赋梅寄余叔良》 《新荷叶(上巳日,吴子似谓古今无此词,索赋)》 《千秋岁(金陵寿史帅致道时有版筑役)》 《贺新郎·同父见和再用韵答之》 《王孙信(调陈萃叟)》 《满庭芳(和洪丞相景伯韵呈景卢内翰)》 《江神子(和人韵)》 《瑞鹧鸪(京口有怀山中故人)》 《临江仙·和叶仲洽赋羊桃》 《浪淘沙·赋虞美人草》 《卜算子·千古李将军》 《锦帐春·席上和叔高韵》 《水调歌头·盟鸥》 《菩萨蛮(赠张医道服为别,且令餽河豚)》 《兰陵王(赋一丘一壑)》 《水龙吟(用些语再题瓢泉,歌以饮客,声韵甚谐,客为之酹)》 《鹧鸪天(郑守厚卿席上谢余伯山,用其韵)》 《菩萨蛮(题云岩)》 《贺新郎·用前韵送杜叔高》 《沁园春(送赵江陵东归,再用前韵)》 《丑奴儿(博山道中效李易安体)》 《玉楼春·风前欲劝春光住》 《临江仙·和叶仲洽赋羊桃》 《菩萨蛮(重到云岩戏徐斯远)》 《鹧鸪天·陌上柔桑破嫩芽》 《鹧鸪天(峡石前用韵答吴子似)》 《丑奴儿(少年不识愁滋味)》 《采桑子(书博山道中壁)》 《水龙吟(次年南涧用前韵为仆寿。仆与公生日相去一日,再和以寿南涧)》 《瑞鹤仙(寿上饶倅洪莘之,时摄郡事,且将赴漕事)》 《西江月·遣兴》 《柳梢青(赋牡丹)》 《如梦令(赋梁燕)》 《清平乐(寿赵民则提刑,时新除,且素不喜饮)》 《鹧鸪天·有客慨然谈功名因追念少年时事戏作》 《好事近(春日郊游)》 《西江月(春晚)》 《归朝欢(题晋臣敷文积翠岩)》 《添字浣溪沙(三山戏作)》 《太常引(一轮秋影转金波)》 《谒金门(和廊之五月雪楼小集韵)》 《生查子·重叶梅》 《念奴娇(谢王广文双姬词)》 《水调歌头(和德和上南涧韵)》 《八声甘州·故将军饮罢夜归来》 《鹧鸪天(再赋牡丹)》 《贺新郎(题赵兼善东山园小鲁亭)》 《汉宫春(答吴子似总斡和章)》 《霜天晓角(旅兴)》 《摸鱼儿(两岩有石状怪甚,取离骚九歌名曰山鬼,因赋摸鱼儿,改名山鬼谣)》 《菩萨蛮(送祐之弟归浮梁)》 《摸鱼儿·更能消几番风雨》 《念奴娇·书东流村壁》 《浪淘沙(送子似)》 《八声甘州·故将军饮罢夜归来》

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

辞赋精选

本文提供新荷叶(再和前韵)原文,新荷叶(再和前韵)翻译,新荷叶(再和前韵)赏析,新荷叶(再和前韵)拼音版,辛弃疾简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/52452.html

友情链接>>