沁园春(和吴尉子似)拼音版|翻译|赏析|原文_是辛弃疾的诗词_城南实验中学

沁园春(和吴尉子似)拼音版

作者:辛弃疾 朝代:宋朝
沁园春(和吴尉子似)原文
我见君来,顿觉吾庐,溪山美哉。怅平生肝胆,都成楚越,只今胶漆,谁是陈雷。搔首踟蹰,爱而不见,要得诗来渴望梅。还知否,快清风入手,日看千回。
直须抖擞尘埃。人怪我柴门今始浚攥踏破苍苔。岂有文章,谩劳车马,待唤青刍白饭来。君非我,任功名意气,莫恁徘徊。
沁园春(和吴尉子似)拼音版
wǒ jiàn jun1 lái ,dùn jiào wú lú ,xī shān měi zāi 。chàng píng shēng gān dǎn ,dōu chéng chǔ yuè ,zhī jīn jiāo qī ,shuí shì chén léi 。sāo shǒu chí chú ,ài ér bú jiàn ,yào dé shī lái kě wàng méi 。hái zhī fǒu ,kuài qīng fēng rù shǒu ,rì kàn qiān huí 。
zhí xū dǒu sǒu chén āi 。rén guài wǒ chái mén jīn shǐ xùn zuàn tà pò cāng tái 。qǐ yǒu wén zhāng ,màn láo chē mǎ ,dài huàn qīng chú bái fàn lái 。jun1 fēi wǒ ,rèn gōng míng yì qì ,mò nín pái huái 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全 辛弃疾的代表作 写过的诗词

《满江红·点火樱桃》 《感皇恩(案上数编书)》 《好事近(元夕立春)》 《水调歌头(巩采若寿)》 《满江红(寿赵茂嘉郎中,前章记广济仓事)》 《鹧鸪天(重九席上作)》 《鹧鸪天(寄叶仲洽)》 《临江仙(停云偶作)》 《婆罗门引(用韵别郭逢道)》 《水龙吟(次年南涧用前韵为仆寿。仆与公生日相去一日,再和以寿南涧)》 《汉宫春·会稽蓬莱阁怀古》 《虞美人(送赵达夫)》 《柳梢青(三山归途代白鸥见嘲)》 《木兰花慢(题上饶郡圃翠微楼)》 《祝英台近·晚春》 《浣溪沙(黄沙岭)》 《一枝花(醉中戏作)》 《水龙吟·过南剑双溪楼》 《上西平·送杜叔高》 《鹧鸪天·送欧阳国瑞入吴中》 《鹧鸪天(用韵赋梅。三山梅开时,犹有青叶盛,予时病齿)》 《鹊桥仙(赠鹭鸾)》 《行香子(博山戏简昌父、仲止)》 《水调歌头(严子文同传安道和盟鸥韵,和以谢之辛弃疾)》 《玉蝴蝶(叔高书来戒酒用韵)》 《浣溪沙(偶作)》 《鹧鸪天(寻菊花无有,戏作)》 《武陵春·走去走来三百里》 《沁园春·灵山斋庵赋时筑偃湖未成》 《满江红(和杨民瞻送祐之弟还侍浮梁)》 《粉蝶儿·和赵晋臣敷文赋落花》 《南乡子(舟中记梦)》 《菩萨蛮(昼眠秋水)》 《鹧鸪天·晚日寒鸦一片愁》 《木兰花慢·滁州送范倅》 《西江月(渔父词)》 《满江红·汉水东流》 《清平乐(寿道夫)》 《木兰花慢·滁州送范倅》 《江神子(和陈仁和韵)》 《六么令(再用前韵)》 《踏莎行·庚戌中秋后二夕带湖篆冈小酌》 《太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋》 《醉太平·春晚》 《水调歌头(九日游云洞和韩南涧韵)》 《小重山(茉莉)》 《临江仙(壬戌岁生日书怀)》 《清平乐(书王德由主簿扇)》 《贺新郎·别茂嘉十二弟》 《贺新郎(题传岩叟悠然阁)》 《蝶恋花(和杨济翁韵,首句用丘宗卿书中语)》 《鹧鸪天·送人》 《最高楼(吾拟乞归,犬子以田产未置止我,赋此骂之)》 《临江仙(为岳母寿)》 《贺新郎(又和)》 《满庭芳(游豫章东湖再用韵)》 《贺新郎·同父见和再用韵答之》 《木兰花慢·可怜今夕月》 《玉楼春(用韵呈仲洽)》 《念奴娇·梅》 《沁园春(和吴尉子似)》 《水龙吟·登建康赏心亭》 《清平乐·村居》 《菩萨蛮(坐中赋樱桃)》 《瑞鹤仙·赋梅》 《水调歌头(汤坡见和、用韵为谢)》 《满江红·山居即事》 《摸鱼儿·更能消几番风雨》 《瑞鹤仙(寿上饶倅洪莘之,时摄郡事,且将赴漕事)》 《归朝欢(丁卯岁寄题眉山李参政石林)》 《浣溪沙·偕叔高子似宿山寺戏作》 《临江仙(即席和韩南涧韵)》 《水调歌头(和赵景明知县韵)》 《蝶恋花(客有燕语莺啼人乍远之句,用为首句)》 《东坡引(花梢红未足)》 《洞仙歌·旧交贫贱》 《贺新郎(和吴明可给事安抚)》 《蝶恋花·戊申元日立春席间作》 《生查子(和夏中玉)》 《木兰花慢(题广文克明菊隐)》 《最高楼(客有败棋者,代赋梅)》 《卜算子(饮酒败德)》 《沁园春(答杨世长)》 《木兰花慢·可怜今夕月》 《浣溪沙(与客赏山茶,一朵忽堕地,戏作)》 《鹧鸪天(用前韵和赵文鼎提举赋雪)》 《水调歌头(题晋臣真得归、方是闲二堂)》 《蝶恋花·月下醉书雨岩石浪》 《最高楼(用韵答晋臣敷文)》 《鹧鸪天(席上再用韵)》 《鹧鸪天(和赵晋臣敷文韵)》 《丑奴儿(醉中有歌此诗以劝酒者,聊隐括之)》 《西江月·堂上谋臣尊俎》 《西江月·堂上谋臣尊俎》 《水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书》 《卜算子(用庄语)》 《水龙吟(别傅先之提举,时先之有召命)》 《定风波·暮春漫兴》 《念奴娇(用东坡赤壁韵)》 《江神子·赋梅寄余叔良》

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

辞赋精选

本文提供沁园春(和吴尉子似)原文,沁园春(和吴尉子似)翻译,沁园春(和吴尉子似)赏析,沁园春(和吴尉子似)拼音版,辛弃疾简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/52645.html

友情链接>>