沁园春(和吴尉子似)拼音版|翻译|赏析|原文_是辛弃疾的诗词_城南实验中学

沁园春(和吴尉子似)拼音版

作者:辛弃疾 朝代:宋朝
沁园春(和吴尉子似)原文
我见君来,顿觉吾庐,溪山美哉。怅平生肝胆,都成楚越,只今胶漆,谁是陈雷。搔首踟蹰,爱而不见,要得诗来渴望梅。还知否,快清风入手,日看千回。
直须抖擞尘埃。人怪我柴门今始浚攥踏破苍苔。岂有文章,谩劳车马,待唤青刍白饭来。君非我,任功名意气,莫恁徘徊。
沁园春(和吴尉子似)拼音版
wǒ jiàn jun1 lái ,dùn jiào wú lú ,xī shān měi zāi 。chàng píng shēng gān dǎn ,dōu chéng chǔ yuè ,zhī jīn jiāo qī ,shuí shì chén léi 。sāo shǒu chí chú ,ài ér bú jiàn ,yào dé shī lái kě wàng méi 。hái zhī fǒu ,kuài qīng fēng rù shǒu ,rì kàn qiān huí 。
zhí xū dǒu sǒu chén āi 。rén guài wǒ chái mén jīn shǐ xùn zuàn tà pò cāng tái 。qǐ yǒu wén zhāng ,màn láo chē mǎ ,dài huàn qīng chú bái fàn lái 。jun1 fēi wǒ ,rèn gōng míng yì qì ,mò nín pái huái 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全 辛弃疾的代表作 写过的诗词

《最高楼(吾拟乞归,犬子以田产未置止我,赋此骂之)》 《醉太平·春晚》 《念奴娇·梅》 《蓦山溪(停云竹迳初成)》 《满江红(席间和洪舍人兼简司马汉章太监)》 《生查子(山行寄杨民瞻)》 《踏莎行·庚戌中秋后二夕带湖篆冈小酌》 《贺新郎(福州游西湖)》 《减字木兰花(宿僧房有作)》 《水龙吟(楚天千里清秋)》 《鹧鸪天(鹅湖归病起作)》 《酒泉子(无题)》 《武陵春·桃李风前多妩媚》 《鹧鸪天(不寐)》 《太常引(寿南涧)》 《西江月(题可卿影像)》 《鹧鸪天(黄沙道中)》 《满江红(病中俞山甫教授访别,病起寄之)》 《青玉案·元夕》 《丑奴儿(和陈簿)》 《贺新郎(用韵题赵晋臣敷文积翠岩、余欲令筑陂於其前)》 《满江红(暮春)》 《感皇恩·滁州为范倅寿》 《念奴娇(用东坡赤壁韵)》 《玉楼春(用韵答吴子似县尉)》 《贺新郎·同父见和再用韵答之》 《鹊桥仙·送粉卿行》 《南乡子·好个主人家》 《沁园春·带湖新居将成》 《江神子·送元济之归豫章》 《柳梢青(三山归途代白鸥见嘲)》 《太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋》 《鹧鸪天(石门道中)》 《清平乐(寿赵民则提刑,时新除,且素不喜饮)》 《鹧鸪天·送人》 《定风波(再用韵,时国华置酒,歌舞甚盛)》 《汉宫春·会稽秋风亭观雨》 《千年调(开山径得石壁,因名曰苍壁,出望外,意天之所赐邪,喜而赋之)》 《念奴娇(西湖和人韵)》 《临江仙(侍者阿钱将行,赋钱字以赠之)》 《江神子(博山道中书王氏壁)》 《好事近(春日郊游)》 《南歌子(新开池,戏作)》 《浣溪沙(偶作)》 《乌夜啼(廓之见和,复用前韵)》 《水调歌头(题晋臣真得归、方是闲二堂)》 《洞仙歌(红梅)》 《贺新郎(又和)》 《清平乐·独宿博山王氏庵》 《瑞鹧鸪(乙丑奉祠归舟次余干赋)》 《水调歌头(和赵景明知县韵)》 《贺新郎·同父见和再用韵答之》 《新荷叶(上巳日,吴子似谓古今无此词,索赋)》 《忆王孙(集句)》 《念奴娇(晋臣十月望生日,自赋词,属余和韵)》 《贺新郎·用前韵送杜叔高》 《蓦山溪(赵昌父赋一丘一壑,格律高古,因效其体)》 《乌夜啼(戏赠籍中人)》 《绿头鸭(七夕)》 《满江红·汉水东流》 《御街行(无题)》 《江神子·赋梅寄余叔良》 《水调歌头·和马叔度游月波楼》 《菩萨蛮(重到云岩戏徐斯远)》 《水龙吟·过南剑双溪楼》 《水龙吟·载学士院有之》 《玉楼春(效白乐天体)》 《醉翁操》 《洞仙歌(为叶丞相作)》 《八声甘州(故将军饮罢夜归来)》 《定风波(大醉归自葛园,家人有痛饮之戒,故书于壁)》 《婆罗门引(赵晋臣敷文张灯甚盛,索赋。偶忆旧游,未章因及之)》 《卜算子(饮酒不写书)》 《行香子(三山作)》 《水调歌头·舟次扬州和人韵》 《满江红·敲碎离愁》 《定风波·暮春漫兴》 《瑞鹤仙(寿上饶倅洪莘之,时摄郡事,且将赴漕事)》 《鹊桥仙(为人庆八十席间戏作)》 《苏武慢(雪)》 《恋绣衾(无题)》 《西江月(木犀)》 《鹧鸪天(元谿不见梅)》 《一剪梅(游蒋山呈叶丞相)》 《玉楼春(戏赋云山)》 《汉宫春·立春日》 《鹊桥仙·己酉山行书所见》 《婆罗门引(别杜叔高。叔高长於楚词)》 《小重山(席上和人韵送李子永提干)》 《丑奴儿(博山道中效李易安体)》 《感皇恩(为婶母王氏庆七十)》 《江神子(和人韵)》 《临江仙(为岳母寿)》 《浣溪沙·偕叔高子似宿山寺戏作》 《谒金门(和廊之五月雪楼小集韵)》 《最高楼(和杨民瞻席上用前韵赋牡丹)》 《念奴娇(赋白牡丹和范廓之韵)》 《贺新郎·甚矣吾衰矣》 《木兰花慢(题广文克明菊隐)》 《朝中措(为人寿)》

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

辞赋精选

本文提供沁园春(和吴尉子似)原文,沁园春(和吴尉子似)翻译,沁园春(和吴尉子似)赏析,沁园春(和吴尉子似)拼音版,辛弃疾简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/52645.html