忆江南·春去也拼音版|翻译|赏析|原文_是刘禹锡的诗词_城南实验中学

忆江南·春去也拼音版

作者:刘禹锡 朝代:唐朝
忆江南·春去也原文
春去也,多谢洛城人。弱柳从风疑举袂,丛兰裛露似沾巾。独坐亦含嚬。
春去也。共惜艳阳年。犹有桃花流水上,无辞竹叶醉尊前。惟待见青天。
忆江南·春去也拼音版
chūn qù yě ,duō xiè luò chéng rén 。ruò liǔ cóng fēng yí jǔ mèi ,cóng lán yì lù sì zhān jīn 。dú zuò yì hán pín 。
chūn qù yě 。gòng xī yàn yáng nián 。yóu yǒu táo huā liú shuǐ shàng ,wú cí zhú yè zuì zūn qián 。wéi dài jiàn qīng tiān 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全 刘禹锡的代表作 写过的诗词

《陋室铭》 《杨柳枝(金谷园中莺乱飞)》 《和令狐相公闻思帝乡有感》 《酬马大夫登洭口戍见寄(一作酬海南马大夫)》 《和令狐相公咏栀子花》 《送李友路秀才赴举》 《赠同年陈长史员外》 《团扇歌》 《视刀环歌》 《秋江晚泊》 《送李庚先辈赴选》 《阿娇怨(望见葳蕤举翠华)》 《王思道碑堂下作》 《重送浙西李相公顷廉问江南已经七载…领旧地新加旌旄》 《和乐天秋凉闲卧》 《唐侍御寄游道林岳麓二寺诗并沈中丞姚员外所和见征继作》 《奉和司空裴相公中书即事通简旧僚之作》 《奉和裴令公夜宴》 《和乐天送鹤上裴相公别鹤之作》 《题欹器图》 《和李相公以平泉新墅获方外之名因为诗…兼见寄之什》 《赴连山途次德宗山陵寄张员外》 《春日寄杨八唐州二首》 《送太常萧博士弃官归养赴东都》 《金陵五题·石头城》 《省试风光草际浮》 《赠眼医婆罗门僧》 《春词(新妆宜面下朱楼)》 《竞渡曲》 《善卷坛下作(在柱山上)》 《酬留守牛相公宫城早秋寓言见寄》 《和武中丞秋日寄怀简诸僚故》 《君山怀古》 《武陵书怀五十韵》 《酬令狐相公见寄》 《送义舟师却还黔南》 《与歌童田顺郎》 《酬乐天偶题酒瓮见寄》 《海阳十咏。蒙池》 《洛中春末送杜录事赴蕲州》 《伤愚溪三首》 《踏歌词(春江月出大堤平)》 《浙西李大夫述梦四十韵并浙东元相公酬和斐然继声》 《鄂渚留别李二十一表臣大夫》 《马嵬行》 《潇湘神·湘水流》 《令狐相公见示河中杨少尹赠答,兼命继之》 《江陵严司空见示与成都武相公唱和,因命同作》 《韩信庙》 《奉酬湖州崔郎中见寄五韵》 《磨镜篇》 《发华州留别张侍御》 《自左冯归洛下酬乐天兼呈裴令公》 《酬郓州令狐相公官舍言怀见寄兼呈乐天》 《分司东都蒙襄阳李司徒相公书问因以奉寄》 《初至长安(时自外郡再授郎官)》 《西塞山怀古》 《鹤叹二首》 《咏庭梅寄人(一作庭梅咏寄人)》 《太和戊申岁大有年诏赐百僚出城观秋稼…盛事以俟采诗者》 《酬乐天衫酒见寄》 《送曹璩归越中旧隐诗》 《淮阴行五首》 《泽宫诗》 《秋词二首》 《秋夜安国观闻笙》 《谢窦员外旬休早凉见示诗(奉书报诘朝有宴)》 《和浙西李大夫晚下北固山喜径松成阴怅然怀古…和依本韵》 《阿娇怨》 《赴连州途经洛阳诸公置酒相送张员外贾…率尔酬之》 《竹枝词·瞿塘嘈嘈十二滩》 《和留守令狐相公答白宾客》 《酬乐天闻新蝉见赠》 《杨柳枝(迎得春光先到来)》 《送国子令狐博士赴兴元觐省》 《送深法师游南岳(上人本住资圣寺)》 《秋萤引》 《赠元九侍御文石枕以诗奖之》 《潇湘神·斑竹枝》 《别友人后得书因以诗赠》 《白太守行》 《赠东岳张炼师》 《城内花园颇曾游玩令公居守亦有素期…以答令狐相公见谑》 《哭庞京兆(少年有俊气,常擢制科之首)》 《朗州窦员外见示与澧州元郎中郡斋赠答…因以继和》 《秋日题窦员外崇德里新居(窦时判度支案)》 《和汴州令狐相公到镇改月偶书所怀(二十二韵)》 《酬乐天初冬早寒见寄》 《竹枝(白帝城头春草生)》 《和令狐相公送赵常盈炼师与中贵人同拜岳…投龙毕却赴京》 《郡斋书怀寄江南白尹,兼简分司崔宾客》 《遥和韩睦州元相公二君子》 《登清晖楼》 《经檀道济故垒》 《杨柳枝(塞北梅花羌笛吹)》 《百花行》 《酬严给事贺加五品兼简同制水部李郎中》 《乐天寄忆旧游,因作报白君以答》 《望夫山(终日望夫夫不归)》 《洞庭秋月行》

忆江南·春去也译文及注释

译文  可惜春天已经匆匆过去了,临行的时候谢别洛阳城的人。柔弱的柳枝随风飞舞象是挥手举袂,一丛丛的兰花沾满白露正如浸湿的头巾,遮住芳颜独自欢笑又像是含嗔带颦。  可惜春天已经匆匆过去了,一起来珍惜这艳丽明媚的年华吧!只见依然有桃花飘落在流水上,哪怕倒满竹叶青美酒一饮而尽,醉倒在了酒杯前。只希望能等到雨过天晴、重见青天的时候。

注释(1)多谢:殷勤致意的意思。洛城人:即洛阳人。(2)袂(mèi):衣袖。(3)裛(yì):沾湿。(4)颦(pín):皱眉。(5)尊:同“樽”,酒杯。

忆江南·春去也赏析

  此词作于开成三年(838),作者以太子宾客分司东都(洛阳)时。题下原有作者自注:“和乐天(即白居易)春词,依《忆江南》曲拍为句。第一首词写的是一位洛阳少女惜春之情。她一边惋惜春天的归去,一边又觉得春天对她也有无限依恋之情。诗人通过拟人化手法,不写人惜春,却从春恋人着笔。杨柳依依,丛兰洒泪,写来婉转有致,耐人寻味。最后“独坐亦含颦”,以人惜春收束全词,更增添了全词的抒情色彩。该词抒发了惜春、伤春之情。引第二首词写的是作者惜春伤春之情。开篇发出了“共惜艳阳年”的感慨;其后写作者见到春天已过、桃花飘落在流水上的情景,包含了一种无可奈何的伤感情绪;后两句写借酒消愁,不惜醉倒在酒杯前,却希望能等到雨过天晴的时候。词中既有伤春之意,又表现了作者珍惜流年的情怀。这两首词构思新颖,描写细腻,手法多变。充分体现了诗人乐府小章的“清新流畅、含思婉转”的艺术特色。清代况周颐《蕙风词话》中评价说:“唐贤为词,往往丽而不流,与其诗不甚相远也。刘梦得《忆江南》‘春去也’云云,流丽之笔,下开北宋子野、少游一派。”近代学者俞陛云在《唐五代两宋词选释》中提到:“作伤春词者,多从送春人着想。此独言春将去而恋人,柳飘离袂,兰浥啼痕,写春之多情,别饶风趣,春犹如此,人何以堪!”引

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。
柳树 婉约 女子 惜春

本文提供忆江南·春去也原文,忆江南·春去也翻译,忆江南·春去也赏析,忆江南·春去也拼音版,刘禹锡简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/5503.html

友情链接>>