八月十五夜桃源玩月拼音版|翻译|赏析|原文_是刘禹锡的诗词_城南实验中学

八月十五夜桃源玩月拼音版

作者:刘禹锡 朝代:唐朝
八月十五夜桃源玩月原文
尘中见月心亦闲,况是清秋仙府间。
凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山。
碧虚无云风不起,山上长松山下水。
群动悠然一顾中,天高地平千万里。
少君引我升玉坛,礼空遥请真仙官。
云拼欲下星斗动,天乐一声肌骨寒。
金霞昕昕渐东上,轮欹影促犹频望。
绝景良时难再并,他年此日应惆怅。
八月十五夜桃源玩月拼音版
chén zhōng jiàn yuè xīn yì xián ,kuàng shì qīng qiū xiān fǔ jiān 。
níng guāng yōu yōu hán lù zhuì ,cǐ shí lì zài zuì gāo shān 。
bì xū wú yún fēng bú qǐ ,shān shàng zhǎng sōng shān xià shuǐ 。
qún dòng yōu rán yī gù zhōng ,tiān gāo dì píng qiān wàn lǐ 。
shǎo jun1 yǐn wǒ shēng yù tán ,lǐ kōng yáo qǐng zhēn xiān guān 。
yún pīn yù xià xīng dòu dòng ,tiān lè yī shēng jī gǔ hán 。
jīn xiá xīn xīn jiàn dōng shàng ,lún yī yǐng cù yóu pín wàng 。
jué jǐng liáng shí nán zài bìng ,tā nián cǐ rì yīng chóu chàng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全 刘禹锡的代表作 写过的诗词

《酬令狐相公首夏闲居书怀见寄》 《洛中春末送杜录事赴蕲州》 《洛中送韩七中丞之吴兴口号五首》 《酬乐天扬州初逢席上见赠(巴山楚水凄凉地)》 《酬杨八庶子喜韩吴兴与余同迁见赠(依本韵次用)》 《广宣上人寄在蜀与韦令公唱和诗卷因以令公…诗示之》 《和严给事闻唐昌观玉蕊花下有游仙二绝》 《浪淘沙·九曲黄河万里沙》 《和李相公以平泉新墅获方外之名因为诗…兼见寄之什》 《湖州崔郎中曹长寄三癖诗自言癖在诗与琴酒…四韵以谢之》 《重送鸿举师赴江陵谒马逢侍御》 《罢郡姑苏北归渡扬子津(后首一作姑苏台诗)》 《酬令狐相公庭前白菊花谢偶书所怀见寄》 《酬淮南廖参谋秋夕见过之作》 《更衣曲》 《麻姑山》 《牛相公林亭雨后偶成》 《酬乐天初冬早寒见寄》 《和乐天宴李周美中丞宅池上赏樱桃花》 《阙下口号呈柳仪曹》 《咏庭梅寄人(一作庭梅咏寄人)》 《赠别君素上人诗》 《赠元九侍御文石枕以诗奖之》 《重答柳柳州》 《送韦秀才道冲赴制举》 《将赴汝州,途出浚下,留辞李相公》 《三乡驿楼伏睹玄宗望女几山诗,小臣斐然有感》 《乐天池馆夏景方妍白莲初开彩舟空泊唯邀缁侣因以戏之》 《虎丘寺见元相公二年前题名怆然有咏》 《初至长安(时自外郡再授郎官)》 《忆江南(春去也,共惜艳阳年)》 《浪淘沙(汴水东流虎眼纹)》 《七夕二首》 《墙阴歌》 《闻道士弹思归引》 《路傍曲》 《遥和韩睦州元相公二君子》 《插田歌(冈头花草齐)》 《酬仆射牛相公晋国池上别后至甘棠馆忽梦同游…口号见寄》 《再伤庞尹》 《缺题》 《罢郡归洛阳闲居》 《同乐天和微之深春二十首(同用家花车斜四韵)》 《乌衣巷(朱雀桥边野草花)》 《和李相公初归平泉过龙门南岭遥望山居即事》 《海阳十咏。切云亭》 《怀妓(前三首一作刘损诗,题作愤惋)》 《和汴州令狐相公到镇改月偶书所怀(二十二韵)》 《重寄绝句(一作寄唐州杨八)》 《游桃源一百韵》 《杨柳枝词九首》 《有所嗟二首(一作元稹诗,题作所思)》 《与歌者米嘉荣》 《韩信庙》 《鱼复江中》 《潇湘神·斑竹枝》 《秋晚新晴夜月如练有怀乐天》 《金陵五题·并序》 《始闻秋风(昔看黄菊与君别)》 《题于家公主旧宅》 《竹枝词二首·其二》 《为郎分司寄上都同舍》 《和仆射牛相公寓言二首》 《畬田行》 《元和癸巳岁仲秋诏发江陵偏师问罪蛮…寄荆南严司空》 《喜康将军见访》 《竹枝(日出三竿春雾消)》 《白舍人见酬拙诗,因以寄谢》 《重送浙西李相公顷廉问江南已经七载…领旧地新加旌旄》 《杨柳枝 / 柳枝词》 《病中一二禅客见问,因以谢之》 《送赵中丞自司金郎转官参山南令狐仆射幕府》 《杨柳枝(扬子江头烟景迷)》 《杨柳枝》 《征还京师见旧番官冯叔达》 《秋风引(何处秋风至)》 《裴祭酒尚书见示春归城南青松坞别墅…高侍郎之什命同作》 《韩十八侍御见示岳阳楼别窦司直诗…自述故足成六十二韵》 《和乐天南园试小乐》 《竹枝词二首·其一》 《竹枝词九首·其九》 《哭庞京兆(少年有俊气,常擢制科之首)》 《早夏郡中书事》 《飞鸢操》 《竹枝(巫峡苍苍烟雨时)》 《酬乐天咏老见示》 《送廖参谋东游二首》 《夜燕福建卢侍郎宅因送之镇》 《送唐舍人出镇闽中》 《冬夜宴河中李相公中堂命筝歌送酒》 《自江陵沿流道中》 《度桂岭歌》 《别友人后得书因以诗赠》 《送湘阳熊判官孺登府罢归钟陵因寄呈江西裴中丞二十三兄》 《衢州徐员外使君遗以缟纻兼竹书箱因成一篇用答佳贶》 《磨镜篇》 《赠眼医婆罗门僧》 《捣衣曲》 《醉答乐天》 《酬杨八副使将赴湖南途中见寄一绝》

八月十五夜桃源玩月译文

  平时在红尘中见到月亮,心都能清静下来,何况是在这清秋时节的神仙洞府间?凝聚起来的光芒悠悠地象寒露坠落下来,而我此刻站在桃源的最高处。碧空之中没有一丝云彩,风也不见一缕,可以看见山上高高的松树和山下的流水。那些行动的物体全在视野之中,天那么高,地那么平,仿佛可以看见千万里之外:“少君”把我带到了玉坛之上,远远地施礼请仙人相见。云彩聚集,星斗挪动,仙乐奏响,让人肌骨寒肃。金色的霞光从东面渐渐升起,月轮西斜,仙影远去,我还在频频回望。只因为良辰美景难以再回来,以后到了中秋这天应该很惆怅吧!

  诗里面的“少君”是指能和神仙沟通的人。西汉武帝时有一个方士叫李少君,他自言见过神仙,能得长生不老之法,骗取了汉武帝的信任。以后人们就以“少君”代指游仙的向导。

八月十五夜桃源玩月创作背景

  永贞革新失败后,刘禹锡贬谪到朗州(今湖南常德),桃源县就位于这里。在这里他不免悲凉之感,所以写了许多诗词以排遣愁绪。著名的《竹枝词》《浪淘沙》都写于这一时期。关于桃源他还写有五言诗《游桃源一百韵》七言诗《桃源行》等。更巧的还有一首《八月十五日夜玩月》是五律,是不是写于桃源就不可知了。从《游桃源一百韵》中“彩云迎蹑履,遂登最高顶”等诗句看,和这首诗“凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山”是同一回事。

八月十五夜桃源玩月鉴赏

  这首诗共十六句,每四句一韵,每一韵又是一个自然段落。第一段写桃源玩月,有月之景,有玩之情;第二段写八月十五夜色,以月光朗照下的天地山水反衬中秋之月;第三段浪漫畅想,写欲仙之感,由景及情,生发自然;最后一段从畅想中曳回,写日出月落,更就"绝景良时"抒发情感,略出桃源别后,难再重游一意。全诗景物随时而变,情调随景而移,有起伏跌宕之感。

  这首诗表面上可以归入游仙诗,把中秋之夜写得如梦如幻。尤其“凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山”一句已经成为中秋时节人们常用的佳句。至于其他欣赏者怎么理解,可以说百人百解。有联系刘禹锡仕宦失意,解释后半部分是以仙宫比喻朝廷,盼望早日回归;也有把前半部分解释为用“寒露坠”代指人生祸福无常,说这是刘禹锡对人生的感慨之作。也许这种种理解,正好体现了“诗豪”作品多彩的艺术魅力。

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。
节日 中秋节

本文提供八月十五夜桃源玩月原文,八月十五夜桃源玩月翻译,八月十五夜桃源玩月赏析,八月十五夜桃源玩月拼音版,刘禹锡简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/5560.html

友情链接>>