竹枝词二首·其二拼音版|翻译|赏析|原文_是刘禹锡的诗词_城南实验中学

竹枝词二首·其二拼音版

作者:刘禹锡 朝代:南北朝
竹枝词二首·其二原文
楚水巴山江雨多,巴人能唱本乡歌。
今朝北客思归去,回入纥那披绿罗。
竹枝词二首·其二拼音版
chǔ shuǐ bā shān jiāng yǔ duō ,bā rén néng chàng běn xiāng gē 。
jīn cháo běi kè sī guī qù ,huí rù gē nà pī lǜ luó 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全 刘禹锡的代表作 写过的诗词

《同乐天和微之深春二十首(同用家花车斜四韵)》 《秋词二首》 《和李相公初归平泉过龙门南岭遥望山居即事》 《送僧仲剬东游兼寄呈灵澈上人》 《早夏郡中书事》 《秋晚病中乐天以诗见问力疾奉酬》 《更衣曲》 《梁国祠》 《蒙恩转仪曹郎依前充集贤学士举韩潮州自代因寄七言》 《台城(台城六代竞豪华)》 《答乐天所寄咏怀,且释其枯树之叹》 《望夫山》 《酬令狐相公秋怀见寄》 《秋风引》 《奉送浙西李仆射相公赴镇》 《张郎中籍远寄长句开缄之日已及新秋因举目前仰酬高韵》 《览董评事思归之什因以诗赠》 《酬乐天扬州初逢席上见赠》 《松江送处州奚使君》 《酬瑞州吴大夫夜泊湘川见寄一绝》 《秋夜安国观闻笙》 《登司马错古城》 《早秋集贤院即事(时为学士)》 《赠东岳张炼师》 《燕尔馆破,屏风所画至精,人多叹赏题之》 《春日书怀,寄东洛白二十二杨八二庶子》 《淮阴行(何物令侬羡)》 《堤上行三首》 《华山歌》 《杂曲歌辞。浪淘沙》 《赠别君素上人诗》 《望夫山(终日望夫夫不归)》 《赴苏州酬别乐天》 《浪淘沙(流水淘沙不暂停)》 《元日感怀》 《秋夕不寐寄乐天》 《酬元九侍御赠璧竹鞭长句》 《秋扇词》 《咏庭梅寄人(一作庭梅咏寄人)》 《望洞庭》 《杨柳枝(花萼楼前初种时)》 《答杨八敬之绝句(杨时亦谪居)》 《许给事见示哭工部刘尚书诗因命同作》 《海阳十咏。棼丝瀑》 《吴方之见示独酌小醉首篇乐天续有酬答皆含戏谑…来章》 《登陕州北楼却忆京师亲友》 《送廖参谋东游二首》 《和严给事闻唐昌观玉蕊花下有游仙二绝》 《两如何诗谢裴令公赠别二首》 《善卷坛下作(在柱山上)》 《卧病闻常山旋师策勋宥过王泽大洽因寄李六侍郎》 《酬朗州崔员外与任十四兄侍御同过鄙人旧居…时守吴郡》 《寄毗陵杨给事三首》 《自左冯归洛下酬乐天兼呈裴令公》 《谢寺双桧(扬州法云寺谢镇西宅,古桧存焉)》 《重酬前寄》 《历阳书事七十韵》 《缺题》 《吴方之见示听江西故吏朱幼恭歌三篇颇有怀故…因而和之》 《和乐天柘枝》 《和杨师皋给事伤小姬英英》 《秋词二首》 《冬夜宴河中李相公中堂命筝歌送酒》 《重寄表臣二首》 《阳山庙观赛神(梁松南征至此,遂为其神,在朗州)》 《和牛相公雨后寓怀见示》 《翰林白二十二学士见寄诗一百篇,因以答贶》 《经檀道济故垒》 《乌衣巷》 《河南王少尹宅燕张常侍白舍人兼呈卢郎中李员外二副使》 《石头城(山围故国周遭在)》 《鶗鴂吟》 《送李友路秀才赴举》 《伤愚溪三首》 《和牛相公题姑苏所寄太湖石兼寄李苏州》 《麻姑山》 《答乐天见忆》 《寄和东川杨尚书慕巢兼寄西川继之二公近从弟…因成是诗》 《杨柳枝(塞北梅花羌笛吹)》 《和浙西李大夫晚下北固山喜径松成阴怅然怀古…和依本韵》 《海阳十咏。裴溪(时御史已遇新恩)》 《酬滑州李尚书秋日见寄》 《送慧则法师归上都因呈广宣上人》 《酬太原狄尚书见寄》 《窦朗州见示与澧州元郎中早秋赠答命同作》 《和令狐仆射相公题龙回寺》 《和宣武令狐相公郡斋对新竹》 《闻韩宾擢第归觐以诗美之兼贺韩十五曹长时韩牧永州》 《竹枝词二首·其一》 《寄湖州韩中丞》 《更衣曲》 《李贾二大谏拜命后寄杨八寿州》 《酬令狐相公见寄》 《连州腊日观莫徭猎西山》 《酬严给事贺加五品兼简同制水部李郎中》 《终南秋雪》 《和乐天早寒》 《送鸿举游江西》 《奉和裴令公新成绿野堂即书》 《和窦中丞晚入容江作》

竹枝词二首·其二注释

①楚水:泛指古楚地的河流。巴山:泛指四川境内的山。②北客:当是作者自指。③“回入”句:此句费解。回入纥那,四字不知何谓。旧解“纥那”是踏曲的和声(见《辞源》)。姑存疑。刘禹锡有《纥那曲》云:“杨柳郁青青,竹枝无限情。周郎一回顾,听唱纥那声。”“踏曲兴无穷,调同词不同。愿郎千万寿,长作主人翁。”

竹枝词二首·其二评析

  刘禹锡于公元822年(唐穆宗长庆二年)正月至824年(长庆四年)夏在夔州任刺史。《竹枝词》两组共11首,是在夔州所作。歌词内容丰富,表现普通百姓生活中的喜怒哀乐,有游子思乡之情;有爱情的欢乐与忧愁;有对世态炎凉、人情冷暖的感慨;有民俗风情的写照;有劳动生活的场景。歌词的风格明快活泼,有浓郁的生活气息和鲜明的民俗特色。如同屈原作《九歌》一样,刘禹锡从当地民歌中汲取素材,变民俗风情为文人风雅,创作出有别于文人文学的民歌体诗歌,显示了文学创作中雅俗互补的重要意义。《山谷题跋》云:“刘梦得《竹枝》九章,词意高妙,元和间诚可独步。道风俗而不俚,追古昔而不愧,比之子美《夔州歌》,所谓同工异曲也。昔东坡闻余咏第一篇,叹曰:‘此奔逸绝尘,不可追也。’”《诗辩诋》云:“刘梦得《竹枝》,所写皆儿女子口中语,然颇有雅味。”《唐人万首绝句选评》:“《竹枝词》本始自刘郎,因巴渝之旧调而易以新词,自成绝调。”

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。
山水 思乡

本文提供竹枝词二首·其二原文,竹枝词二首·其二翻译,竹枝词二首·其二赏析,竹枝词二首·其二拼音版,刘禹锡简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/5645.html