竹枝词二首·其二拼音版|翻译|赏析|原文_是刘禹锡的诗词_城南实验中学

竹枝词二首·其二拼音版

作者:刘禹锡 朝代:南北朝
竹枝词二首·其二原文
楚水巴山江雨多,巴人能唱本乡歌。
今朝北客思归去,回入纥那披绿罗。
竹枝词二首·其二拼音版
chǔ shuǐ bā shān jiāng yǔ duō ,bā rén néng chàng běn xiāng gē 。
jīn cháo běi kè sī guī qù ,huí rù gē nà pī lǜ luó 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全 刘禹锡的代表作 写过的诗词

《游桃源一百韵》 《叹水别白二十二(一韵至七韵)》 《杨柳枝(巫山巫峡杨柳多)》 《同乐天和微之深春二十首(同用家花车斜四韵)》 《海阳十咏。棼丝瀑》 《和李相公平泉潭上喜见初月》 《夜闻商人船中筝》 《伤愚溪三首》 《馆娃宫在旧郡西南砚石山前瞰姑苏台傍有采香…因赋二章》 《纥那曲(二首)》 《杨柳枝(御陌青门拂地垂)》 《始至云安寄兵部韩侍郎中书白舍人二公近曾远守故有属焉》 《忆江南(春去也,共惜艳阳年)》 《题寿安甘棠馆二首》 《秋日书怀寄白宾客》 《伤独孤舍人》 《赠乐天》 《和令狐相公玩白菊》 《酬乐天小台晚坐见忆》 《刑部白侍郎谢病长告,改宾客分司,以诗赠别》 《重寄表臣二首》 《赴苏州酬别乐天》 《竹枝词二首·其一》 《唐侍御寄游道林岳麓二寺诗并沈中丞姚员外所和见征继作》 《观棋歌送儇师西游》 《再游玄都观》 《乌衣巷(朱雀桥边野草花)》 《送鸿举游江西》 《和滑州李尚书上巳忆江南禊事》 《浪淘沙(九曲黄河万里沙)》 《和乐天题真娘墓》 《虎丘寺见元相公二年前题名怆然有咏》 《吴方之见示独酌小醉首篇乐天续有酬答皆含戏谑…来章》 《和乐天洛城春齐梁体八韵》 《答张侍御贾喜再登科后,自洛赴上都赠别》 《和令狐相公晚泛汉江书怀寄洋州崔侍郎阆州高舍人二曹长》 《伤我马词》 《寄湖州韩中丞》 《蒙恩转仪曹郎依前充集贤学士举韩潮州自代因寄七言》 《韩十八侍御见示岳阳楼别窦司直诗…自述故足成六十二韵》 《将赴苏州途出洛阳留守李相公累申宴饯宠行…以申仰谢》 《答杨八敬之绝句(杨时亦谪居)》 《敬酬微公见寄二首》 《遥贺白宾客分司初到洛中,戏呈冯尹》 《和令狐相公谢太原李侍中寄蒲桃》 《楚州开元寺北院枸杞临井繁茂可观群贤赋诗因以继和》 《送僧方及南谒柳员外》 《送令狐相公自仆射出镇南梁》 《故相国燕国公于司空挽歌二首》 《赠李司空妓》 《台城怀古》 《燕尔馆破,屏风所画至精,人多叹赏题之》 《武夫词》 《洛中送崔司业使君扶侍赴唐州》 《酬令狐相公六言见寄》 《罢郡归洛阳闲居》 《秋词二首》 《杨柳枝(扬子江头烟景迷)》 《酬马大夫登洭口戍见寄(一作酬海南马大夫)》 《竹枝(杨柳青青江水平)》 《路傍曲》 《送元上人归稽亭》 《送廖参谋东游二首》 《途次敷水驿伏睹华州舅氏昔日行县题诗处潸然有感》 《和乐天秋凉闲卧》 《与歌者何戡》 《浪淘沙九首(第四首一作张籍诗)》 《竹枝词九首·其九》 《春日书怀,寄东洛白二十二杨八二庶子》 《洛中寺北楼见贺监草书题诗》 《酬乐天闻新蝉见赠》 《有所嗟二首(一作元稹诗,题作所思)》 《病中一二禅客见问,因以谢之》 《望衡山》 《经伏波神祠》 《百舌吟》 《初至长安(时自外郡再授郎官)》 《抛球乐(春早见花枝)》 《早秋送台院杨侍御归朝(兄弟四人遍历诸科二人同省)》 《始发鄂渚寄表臣二首》 《河南王少尹宅燕张常侍白舍人兼呈卢郎中李员外二副使》 《乐天寄重和晚达冬青一篇,因成再答》 《送河南皇甫少尹赴绛州》 《答东阳于令寒碧图诗》 《马嵬行》 《唐秀才赠端州紫石砚,以诗答之》 《酬令狐留守巡内至集贤院见寄》 《竹枝(山桃红花满山头)》 《百花行》 《题欹器图》 《闲坐忆乐天以诗问酒熟未》 《踏歌词(新词宛转递相传)》 《和游房公旧竹亭闻琴绝句》 《和令狐相公春日寻花有怀白侍郎阁老》 《杨柳枝(凤阙轻遮翡翠帏)》 《送工部张侍郎入蕃吊祭(时张兼修史)》 《和窦中丞晚入容江作》 《善卷坛下作(在柱山上)》 《秋晚题湖城驿池上亭》 《竹枝(日出三竿春雾消)》

竹枝词二首·其二注释

①楚水:泛指古楚地的河流。巴山:泛指四川境内的山。②北客:当是作者自指。③“回入”句:此句费解。回入纥那,四字不知何谓。旧解“纥那”是踏曲的和声(见《辞源》)。姑存疑。刘禹锡有《纥那曲》云:“杨柳郁青青,竹枝无限情。周郎一回顾,听唱纥那声。”“踏曲兴无穷,调同词不同。愿郎千万寿,长作主人翁。”

竹枝词二首·其二评析

  刘禹锡于公元822年(唐穆宗长庆二年)正月至824年(长庆四年)夏在夔州任刺史。《竹枝词》两组共11首,是在夔州所作。歌词内容丰富,表现普通百姓生活中的喜怒哀乐,有游子思乡之情;有爱情的欢乐与忧愁;有对世态炎凉、人情冷暖的感慨;有民俗风情的写照;有劳动生活的场景。歌词的风格明快活泼,有浓郁的生活气息和鲜明的民俗特色。如同屈原作《九歌》一样,刘禹锡从当地民歌中汲取素材,变民俗风情为文人风雅,创作出有别于文人文学的民歌体诗歌,显示了文学创作中雅俗互补的重要意义。《山谷题跋》云:“刘梦得《竹枝》九章,词意高妙,元和间诚可独步。道风俗而不俚,追古昔而不愧,比之子美《夔州歌》,所谓同工异曲也。昔东坡闻余咏第一篇,叹曰:‘此奔逸绝尘,不可追也。’”《诗辩诋》云:“刘梦得《竹枝》,所写皆儿女子口中语,然颇有雅味。”《唐人万首绝句选评》:“《竹枝词》本始自刘郎,因巴渝之旧调而易以新词,自成绝调。”

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。
山水 思乡

本文提供竹枝词二首·其二原文,竹枝词二首·其二翻译,竹枝词二首·其二赏析,竹枝词二首·其二拼音版,刘禹锡简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/5645.html

友情链接>>