韩冬郎即席为诗相送拼音版|翻译|赏析|原文_是李商隐的诗词_城南实验中学

韩冬郎即席为诗相送拼音版

作者:李商隐 朝代:唐朝
韩冬郎即席为诗相送原文

              其一

十岁裁诗走马成, 冷灰残烛动离情。

桐花万里关山路, 雏凤清于老凤声。

              其二

剑栈风樯各苦辛,别时冰雪到时春。
为凭何逊休联句,瘦尽东阳姓沈人。

韩冬郎即席为诗相送拼音版

              qí yī

shí suì cái shī zǒu mǎ chéng , lěng huī cán zhú dòng lí qíng 。

tóng huā wàn lǐ guān shān lù , chú fèng qīng yú lǎo fèng shēng 。

              qí èr

jiàn zhàn fēng qiáng gè kǔ xīn ,bié shí bīng xuě dào shí chūn 。
wéi píng hé xùn xiū lián jù ,shòu jìn dōng yáng xìng shěn rén 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李商隐的诗词大全 李商隐的代表作 写过的诗词

《题汉祖庙》 《壬申七夕》 《为有》 《自南山北归经分水岭》 《潭州》 《复至裴明府所居》 《永乐县所居一草一木无非自栽今春悉已芳茂因书即事一章》 《关门柳》 《无题(昨夜星辰昨夜风)》 《钧天》 《楚宫》 《细雨成咏献尚书河东公》 《赠郑谠处士》 《令狐舍人说昨夜西掖玩月因戏赠》 《谒山》 《谢往桂林至彤庭窃咏》 《怀求古翁》 《瑶池(瑶池阿母绮窗开)》 《雨中长乐水馆送赵十五滂不及》 《凉思》 《赴职梓潼留别畏之员外同年》 《过招国李家南园二首》 《十字水期韦潘侍御同年不至时韦寓居水次故郭汾宁宅》 《过故府中武威公交城旧庄感事(武威公王茂元也)》 《行次昭应县道上,送户部李郎中充昭义攻讨》 《过故崔兖海宅与崔明秀才话旧因寄旧僚杜赵李三掾》 《无题二首》 《离亭赋得折杨柳二首》 《晋昌晚归马上赠》 《赠柳》 《过伊仆射旧宅》 《闻著明凶问哭寄飞卿》 《崇让宅东亭醉后沔然有作》 《烧香曲》 《陆发荆南始至商洛》 《韩冬郎即席为诗相送一座尽惊他日余方…兼呈畏之员外》 《哀筝》 《赠句芒神》 《九成宫(九成宫本隋仁寿宫贞观间修之以避暑因更名)》 《咏史二首·其一》 《子初全溪作》 《韩碑(元和天子神武姿)》 《席上作》 《楚宫》 《井泥四十韵》 《嘲桃》 《杜工部蜀中离席》 《无题·重帏深下莫愁堂》 《无题·飒飒东风细雨来》 《灯》 《戏题友人壁》 《江东》 《忆梅》 《咸阳》 《风雨(凄凉宝剑篇)》 《荆门西下》 《夜雨寄北》 《十一月中旬至扶风界见梅花》 《相思(一作相思树上)》 《无题·八岁偷照镜》 《李卫公(德裕)》 《宫辞》 《正月十五闻京有灯恨不得观》 《楚吟》 《幽居冬暮》 《城外》 《定子(此诗又见《杜牧外集》,题作隋苑)》 《饯席重送从叔余之梓州》 《代贵公主》 《行次西郊作一百韵》 《李夫人三首》 《过景陵》 《歌舞》 《北禽》 《商於新开路》 《俳谐》 《戏题枢言草阁三十二韵》 《寄令狐学士》 《天涯》 《东下三旬苦于风土马上戏作》 《奉寄安国大师兼简子蒙》 《明神》 《镜槛》 《赠刘司户(蕡)》 《微雨》 《令狐八拾遗见招送裴十四归华州》 《马嵬二首》 《别智玄法师》 《槿花》 《因书》 《无题·凤尾香罗薄几重》 《桂林》 《七夕偶题》 《寄成都高苗二从事(时二公从事商隐座主府)》 《题鹅》 《代赠二首之二》 《燕台四首。夏》 《富平少侯》 《登乐游原》 《蝶三首》

韩冬郎即席为诗相送注释及译文

译文一十岁就能够即席作诗,酒宴上的蜡烛烧残了大半,烛芯的灰烬也冷却了。送别的筵宴已近尾声,在座的人触动离情。遥远的丹山道上,美丽的桐花覆盖遍野,丹山路上不时传来雏凤清脆圆润的鸣声,应和着老凤苍亮的呼叫,显得更为悦耳动听。

译文二(在昨日)蜡烛点点、滴泪成灰,凄凄满别情的送别宴席上,(您的儿子)十岁的韩偓文思敏捷的就像东晋的袁虎一样,走马之间即成文章;(不久,您将带您的儿子到果州上任了)在那万里长的丹山路上,桐花盛开,花丛中传来那雏凤的鸣声,一定会比那老凤更为清亮动听(您儿子的才情就像雏凤一样一定比你这只老凤凰的声音还清亮)。“老凤”之声。

注释⑴韩冬郎:韩偓,浮名冬郎,是李商隐的连襟韩瞻的儿子,是晚唐大有名气的诗人,有《翰林集》一卷,《香奁集》三卷。“连宵侍坐徘徊久”是残句,原诗已佚。老成:指冬郎虽年少,但诗风老练成熟。杜甫敬赠郑谏议十韵》:“毫发无遗憾,波澜独老成。”他日追吟:公元851年(大中五年)李商隐将赴梓州柳幕,离长安时,韩偓父子为之饯行,偓曾作诗相送,其诗有“连宵侍坐徘徊久”句。至公元856年(大中十年),李回长安,因作二首绝句追答。畏之:韩瞻的字。⑵十岁:公元851年(大中五年),韩偓十岁。裁诗:作诗。走马成:言其作诗文思敏捷,走马之间即可成章。《世说新语·文学》:“桓宣武北征,袁虎时从,被责免官。会须露布文,唤袁倚马前令作。手不辍笔,俄得七纸,殊可观。东亭在侧,极叹其才。”李白与韩荆州书》:“虽日试万言,倚马可待。”⑶“冷灰”句:当是当时饯别宴席上的情景。⑷“桐花”句:《诗·大雅·卷阿》:“凤皇鸣矣,于彼高岗。梧桐生矣,于彼朝阳。”《山海经·南山经》:“丹穴之山……丹水出焉……有鸟焉,其状如鸡,五采而文,名曰凤凰。”《史记·货殖传》:“巴蜀寡妇清,其先得丹穴,而擅其利数世。” 现常用后句,泛指后起之秀将更有作为,不可限量。桐,梧桐,传说凤凰非梧桐不宿。丹山:传说为凤凰产地。⑸“雏凤”句:此戏谑韩瞻,并赞其子韩偓的诗才。《晋书·陆云传》:“陆云幼时,吴尚书广陵闵鸿见而奇之,曰:‘此儿若非龙驹,当是凤雏。’”又杜甫有“清新庾开府”“庾信文章老更成”诗句,商隐此言“清”“老”,当即此意。在商隐赴梓幕后不久,韩瞻亦出任果州刺史,韩偓必随行,所以这里说丹山路上,有“雏凤”

韩冬郎即席为诗相送创作背景

唐大中五年(851)秋末,李商隐离京赴梓州(州治在今四川三台)入东川节度使柳仲郢幕府。在送别李商隐晚宴上,时年十岁韩偓即席赋诗,才惊四座。大中十年,李商隐返回长安,重诵韩偓题赠的诗句,回忆往事,写了两首七绝酬答。这是其中的第一篇。

韩冬郎即席为诗相送赏析一

酒宴上的蜡烛烧残了大半,烛芯的灰烬也冷却了。用“冷灰残烛”,说明送别的筵宴已近尾声,阖座的人触动离情。在这种惨淡的气氛中,十岁的冬郎触发了诗思,飞速地挥写成送别的诗章。这就是此篇头两句对当年情景的追述。别宴的情况交代简略,重点突出冬郎题诗,是为了主题的需要。

记事已毕,转入评赞。为了不使诗句沦于一般的套语,诗人使用了比喻的手法,将冬郎父子比作凤,以“雏凤清于老凤声”表明青出于蓝,抽象的道理从而转化为具体的形象。如此还不够生动。诗人又联想到,传说中凤凰产在丹山,它喜欢栖息的是梧桐树。经过想象的驰骋,便构成这样一幅令人神往的图景:遥远的丹山道上,美丽的桐花覆盖遍野,花丛中不时传来雏凤清脆圆润的鸣声,附和着老凤苍凉的呼叫,显得更为悦耳动人。这是非常富于诗情画意的描绘。看了这幅图画,冬郎的峥嵘年少和俊拔诗才就都跃然纸上了。

使用鲜活生动的联想和想象,将实事实情转化为虚拟的情境、画面,这可以说是李商隐诗歌婉曲达意的又一种表达形式。一首本来容易写得平凡的寄酬诗,以“雏凤声清”的名句历来传诵不衰,除了诗人对后辈的真切情意外,跟这样的表达形式是分不开的。

韩冬郎即席为诗相送赏析二

这首诗用一条长题说明作诗的缘由。冬郎,是晚唐诗人韩偓的小名。小字冬郎,是李商隐的姨侄,他少有才华。他的父亲韩瞻,字畏之,是李商隐的故交和连襟。大中五年(851)秋末 ,李商隐离京赴梓州(州治在今四川三台)入东川节度使柳仲郢幕府,韩偓才十岁,就能够在别宴上即席赋诗,才华惊动四座。大中十年,李商隐返回长安,重诵韩偓题赠的诗句,回忆往事,写了两首七绝酬答。这是其中的第一篇。

诗中最后两句名句,将冬郎及其父亲畏之比作凤凰。丹山相传是产凤凰的地方,其上多梧桐。桐花盛开,凤凰偕鸣,其中雏凤鸣声清圆,更胜于老凤。

李商隐简介

李商隐(813-858),字义山,号玉谿生,怀州河内(今河南沁阳县)人。出身于没落的小官僚家庭。十七岁时就受到牛僧孺党令孤楚的赏识,被任为幕府巡官。二十五岁时,受到令孤楚的儿子令孤绹的赞誉,中进士。次年受到李德裕党人河阳节度使王茂元的宠爱,任为书记,并娶他女儿为妻。唐朝中叶后期,朝政腐败,宦官弄权,朋党斗争十分激烈。李商隐和牛李两派的人都有交往,但不因某一方得势而趋附。所以他常常遭到攻击,一生不得志,没有任过重要官职,只是在四川、广西、广东和徐州等地做些幕僚的工作。四十五岁时死于郑州。他的诗长于律、绝,富于文采,风格色彩浓丽,多用典,意旨比较隐晦,以《无题组诗最为著名。有《李义山诗集》。
离别 送别

本文提供韩冬郎即席为诗相送原文,韩冬郎即席为诗相送翻译,韩冬郎即席为诗相送赏析,韩冬郎即席为诗相送拼音版,李商隐简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/593.html

友情链接>>