蝶恋花(四首)拼音版|翻译|赏析|原文_是庄棫的诗词_城南实验中学

蝶恋花(四首)拼音版

作者:庄棫 朝代:清朝
蝶恋花(四首)原文

城上斜阳依碧树。
门外斑骓,见了还相顾。
玉勒珠鞭何处住?
回头不觉天将暮。
风里馀花都散去。
不省分开,何日能重遇?
凝睇窥君君莫误,几多心事从君诉。

百丈游丝牵别院。
行到门前,忽见韦郎面。
欲待回身钗乍颤,近前却喜无人见。
握手匆匆难久恋。
还怕人知,但弄团团扇。
强得分开心暗战,归时莫把朱颜变。

绿树阴阴晴昼午。
过了残春,红萼谁为主?
宛转花旖勤拥护,帘前错唤金鹦鹉。
回首行云迷洞户。
不道今朝,还比前朝苦。
百草千花羞看取,相思只有侬和汝。

残梦初回新睡足。
忽被东风,吹上横江曲。
寄语归期休暗卜,归来梦亦难重续。
隐约遥峰窗外绿。
不许临行,私语频相属。
过眼芳华真太促,从今望断横波目。

蝶恋花(四首)拼音版

chéng shàng xié yáng yī bì shù 。
mén wài bān zhuī ,jiàn le hái xiàng gù 。
yù lè zhū biān hé chù zhù ?
huí tóu bú jiào tiān jiāng mù 。
fēng lǐ yú huā dōu sàn qù 。
bú shěng fèn kāi ,hé rì néng zhòng yù ?
níng dì kuī jun1 jun1 mò wù ,jǐ duō xīn shì cóng jun1 sù 。

bǎi zhàng yóu sī qiān bié yuàn 。
háng dào mén qián ,hū jiàn wéi láng miàn 。
yù dài huí shēn chāi zhà chàn ,jìn qián què xǐ wú rén jiàn 。
wò shǒu cōng cōng nán jiǔ liàn 。
hái pà rén zhī ,dàn nòng tuán tuán shàn 。
qiáng dé fèn kāi xīn àn zhàn ,guī shí mò bǎ zhū yán biàn 。

lǜ shù yīn yīn qíng zhòu wǔ 。
guò le cán chūn ,hóng è shuí wéi zhǔ ?
wǎn zhuǎn huā yǐ qín yōng hù ,lián qián cuò huàn jīn yīng wǔ 。
huí shǒu háng yún mí dòng hù 。
bú dào jīn cháo ,hái bǐ qián cháo kǔ 。
bǎi cǎo qiān huā xiū kàn qǔ ,xiàng sī zhī yǒu nóng hé rǔ 。

cán mèng chū huí xīn shuì zú 。
hū bèi dōng fēng ,chuī shàng héng jiāng qǔ 。
jì yǔ guī qī xiū àn bo ,guī lái mèng yì nán zhòng xù 。
yǐn yuē yáo fēng chuāng wài lǜ 。
bú xǔ lín háng ,sī yǔ pín xiàng shǔ 。
guò yǎn fāng huá zhēn tài cù ,cóng jīn wàng duàn héng bō mù 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

庄棫的诗词大全 庄棫的代表作 写过的诗词

《相见欢·深林几处啼鹃》 《蝶恋花(四首)》 《定风波·为有书来与我期》 《定风波·为有书来与我期》 《相见欢·深林几处啼鹃》

庄棫简介

庄棫(1830——1878 ),字中白,一字利叔,清代词人,学者,号东庄,又号蒿庵。丹徒人,生于道光十年(1830)。光绪四年(一八七八)卒。享年四十九岁。著有《蒿庵遗稿》,词甲、乙稿及补遗附焉。
辞赋精选

本文提供蝶恋花(四首)原文,蝶恋花(四首)翻译,蝶恋花(四首)赏析,蝶恋花(四首)拼音版,庄棫简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/60642.html

友情链接>>