九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)拼音版|翻译|赏析|原文_是苏轼的诗词_城南实验中学

九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)拼音版

作者:苏轼 朝代:宋朝
九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)原文
我醉欲眠君罢休,已教従事到青州。
鬓霜饶我三千丈,诗律输君一百筹。
闻道郎君闭东阁,且容老子上南楼。
相逢不用忙归去,明日黄花蝶也愁。
九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)拼音版
wǒ zuì yù mián jun1 bà xiū ,yǐ jiāo cóng shì dào qīng zhōu 。
bìn shuāng ráo wǒ sān qiān zhàng ,shī lǜ shū jun1 yī bǎi chóu 。
wén dào láng jun1 bì dōng gé ,qiě róng lǎo zǐ shàng nán lóu 。
xiàng féng bú yòng máng guī qù ,míng rì huáng huā dié yě chóu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

苏轼的诗词大全 苏轼的代表作 写过的诗词

《浣溪沙(风压轻云贴水飞)》 《更漏子·送孙巨源》 《点绛唇(己巳重九和苏坚)》 《青玉案(三年枕上吴中路)》 《浣溪沙(再和前韵)》 《蝶恋花(述怀)》 《菩萨蛮(夏景回文)》 《潮州韩文公庙碑》 《洞仙歌·咏柳》 《哨遍(春词)》 《昭君怨·送别》 《浣溪沙(前韵)》 《送贾讷倅眉》 《渔家傲(送台守江郎中)》 《醉蓬莱(重九上君猷)》 《减字木兰花(庆姬)》 《点绛唇(红杏飘香)》 《行香子(述怀)》 《菩萨蛮(回文四时春闺怨)》 《菩萨蛮(新月)》 《望江南(春未老,风细柳斜斜)》 《满庭芳(归去来兮)》 《定风波·三月七日》 《东坡(雨洗东坡月色清)》 《好事近》 《江神子(大雪有怀朱康叔使君,亦知使君之念我也,作江神子寄之)》 《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》 《阳关曲 / 中秋月》 《少年游(送元素)》 《好事近(湖上)》 《行香子·秋与》 《一丛花·今年春浅侵年》 《菩萨蛮(咏足)》 《南歌子(暮春)》 《南歌子(同前)》 《荷华媚(荷花)》 《蝶恋花(佳人)》 《苏幕遮(咏选仙图)》 《木兰花令(次马中玉韵)》 《菩萨蛮(七夕)》 《浣溪沙·端午》 《石钟山记》 《屈原塔》 《贺新郎·夏景》 《慈湖夹阻风》 《九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)》 《如梦令(为向东坡传语)》 《九日黄楼作》 《南乡子·梅花词和杨元素》 《浣溪沙(细雨斜风作晓寒)》 《西江月(世事一场大梦)》 《菩萨蛮(回文冬闺怨)》 《放鹤亭记》 《瑶池燕》 《归朝欢(我梦扁舟浮震泽)》 《西江月·世事一场大梦》 《水调歌头·昵昵儿女语》 《占春芳》 《行香子(携手江村)》 《浣溪沙·簌簌衣巾落枣花》 《南歌子(湖景)》 《浣溪沙(重九旧韵)》 《喜雨亭记》 《东坡》 《超然台记》 《南歌子(八月十八日观湖潮)》 《西江月·顷在黄州》 《方山子传》 《和子由渑池怀旧(人生到处知何似)》 《送参寥师》 《减字木兰花(荔支)》 《虢国夫人夜游图》 《西江月·梅花》 《少年游·润州作》 《南乡子·梅花词和杨元素》 《蝶恋花·密州上元》 《谒金门(秋兴)》 《水调歌头·昵昵儿女语》 《花影》 《水龙吟·闾丘大夫孝终公显尝守黄州》 《劝金船(和元素韵自撰腔命名)》 《赠刘景文(荷尽已无擎雨盖)》 《望海楼晚景·横风吹雨入楼斜》 《鹧鸪天·林断山明竹隐墙》 《送顿起》 《阳关曲(李公择)》 《南乡子·送述古》 《浣溪沙(和前韵)》 《端午遍游诸寺得禅字》 《江城子(梦中了了醉中醒)》 《醉落魄(述怀)》 《中秋月(暮云收尽溢清寒)》 《双荷叶(湖州贾耘老小妓名双荷叶)》 《木兰花令·次欧公西湖韵》 《正月二十日往岐亭郡人潘古郭三人送余于女王城东禅庄院》 《少年游(重阳)》 《望江南(暮春)》 《赵昌寒菊》 《水龙吟(赠赵晦之吹笛侍儿)》 《澄迈驿通潮阁二首(余生欲老南海村)》

苏轼简介

苏轼(1037─1101)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人。出身于有文化教养的寒门地主家庭。祖父苏序是诗人,父苏洵长于策论,母程氏亲授以书。嘉祐二年(1057)参加礼部考试,中第二名。仁宗殿试时,与其弟苏辙同科进士及第。因母丧回蜀。嘉祐六年(1061)经欧阳修推荐,应中制科第三等,被任命为大理评事签书凤翔府判官。任期满后值父丧归里。熙宁二年(1069)还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。认为「慎重则必成,轻发则多败。」因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年(1071)起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。元丰二年(1079),御史中丞李定等人摘取苏轼诗句深文周纳,罗织罪名,以谤讪新政的罪名逮捕入狱。5个月后被贬黄州为团练副使。元丰八年(1094)哲宗立,任用司马光,废除新法。苏轼调回京都任中书舍人、翰林学士知制诰等职,由于与当政者政见不合,再次请调外任。先后任杭州、颍州、扬州知州。后迁礼部兼端明殿、翰林待读两学士。绍圣元年(1094)哲宗亲政后,苏轼又被一贬再贬,由英州、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100)徽宗即位,才遇赦北归。死于常州。宋孝宗时追谥文忠。苏轼政治上几经挫折,始终对人生和美好事物有着执着的追求。他的思想主体是儒家思想,又吸收释老思想中与儒家相通的部分,保持达观的处世态度。文学主张与欧阳修相近。要求有意而言,文以致用。重视文学的艺术价值。苏轼是北宋中期的文坛领袖,文学巨匠,唐宋八大家之一。其文纵横恣肆,其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张、比喻,独具风格。词开豪放一派,与辛弃疾并称「苏辛」。创作以诗歌为多,计)2700余首,题材丰富多样。诗中表现了对国家命运人民疾苦的关切,特别是对农民同情。如《荔枝叹》、《陈季常所蓄朱陈村嫁娶图》、《五禽言》、《吴中田妇叹》等。描写自然景物的诗写得精警有新意,耐人寻味。如《有美堂暴雨》、《题西林壁》等。诗歌还反映了各地的风土人情生活画面,无事不可入诗。写物传神,奔放灵动,触处生春,极富情韵,成一代之大观。散文成就很高,为唐宋八大家之一,谈史议政的文章气势磅礴,善于腾挪变化。叙事记游的散文既充满诗情画意,又深含理趣。《喜雨亭记》、《石钟山记》、前后《赤壁赋》是其代表作品。词作多达三百四五十首,突破了相思离别、男欢女爱的藩篱,反映社会现实生活,抒写报国爱民的情怀。「无意不可入,无事不可言」,包括对农民生活的表现。词风大多雄健激昂,顿挫排宕。语言和音律上亦有创新。「指出向上一路,而新天下耳目」。在词的发展史上开创了豪放词派。代表作品有《江城子·密州出猎》、《水调歌头·明月几时有》、《念奴娇·赤壁怀古》等。爱情词、咏物词均有佳作,表现出多样化的艺术风格。传世有《东坡全集》、《东坡乐府》。

本文提供九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)原文,九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)翻译,九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)赏析,九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)拼音版,苏轼简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/62467.html

友情链接>>