咏山樽二首拼音版|翻译|赏析|原文_是李白的诗词_城南实验中学

咏山樽二首拼音版

作者:李白 朝代:唐朝
咏山樽二首原文

蟠木不雕饰,且将斤斧疏。樽成山岳势,材是栋梁馀。
外与金罍并,中涵玉醴虚。惭君垂拂拭,遂忝玳筵居。

拥肿寒山木,嵌空成酒樽。愧无江海量,偃蹇在君门。 

咏山樽二首拼音版

pán mù bú diāo shì ,qiě jiāng jīn fǔ shū 。zūn chéng shān yuè shì ,cái shì dòng liáng yú 。
wài yǔ jīn léi bìng ,zhōng hán yù lǐ xū 。cán jun1 chuí fú shì ,suí tiǎn dài yàn jū 。

yōng zhǒng hán shān mù ,qiàn kōng chéng jiǔ zūn 。kuì wú jiāng hǎi liàng ,yǎn jiǎn zài jun1 mén 。 


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

《杂曲歌辞。邯郸才人嫁为厮养卒妇》 《久别离(别来几春未还家)》 《梦游天姥吟留别 / 别东鲁诸公》 《门有车马客行》 《夜别张五》 《春夜洛城闻笛 / 春夜洛阳城闻笛》 《九日登巴陵置酒望洞庭水军》 《送张舍人之江东》 《相和歌辞。对酒二首》 《题元丹丘山居》 《赠任城卢主簿》 《胡无人》 《姑孰十咏》 《邹衍谷》 《玉阶怨》 《赠张相镐二首(时逃难在宿松山作。萧士赟云下八首伪)》 《古风·其五十九》 《飞龙引二首·其二》 《惧谗》 《落日忆山中》 《郢门秋怀》 《寄崔侍御》 《春夜宴桃李园序 / 春夜宴从弟桃花园序》 《观胡人吹笛》 《月下独酌四首》 《杨叛儿》 《送王孝廉觐省》 《流夜郎至西塞驿,寄裴隐》 《留别金陵诸公》 《淮南卧病书怀,寄蜀中赵征君蕤》 《对酒醉题屈突明府厅》 《送友人》 《西施 / 咏苎萝山》 《于阗采花》 《江西送友人之罗浮》 《僧伽歌》 《送梁公昌从信安北征》 《梦游天姥吟留别》 《苏台览古》 《相和歌辞。长歌行》 《见野草中有曰白头翁者》 《送方士赵叟之东平》 《赋得鹤,送史司马赴崔相公幕》 《挂席江上待月有怀》 《携妓登梁王栖霞山孟氏桃园中》 《赠从弟宣州长史昭》 《宣城哭蒋征君华》 《古风(丑女来效颦)》 《送裴十八图南归嵩山二首》 《(五言古诗)君马黄》 《舞曲歌辞。白鸠辞》 《秋浦清溪雪夜对酒,客有唱山鹧鸪者》 《杂曲歌辞。高句丽》 《庐山东林寺夜怀》 《乐府杂曲。鼓吹曲辞。雉子班》 《同王昌龄送族弟襄归桂阳二首》 《白马篇》 《雉子斑(一作设辟邪伎鼓吹雉子斑曲辞)》 《夜坐吟》 《答友人赠乌纱帽》 《与从侄杭州刺史良游天竺寺》 《观博平王志安少府山水粉图》 《访道安陵遇盖还为余造真箓,临别留赠》 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 《望天门山》 《月下独酌四首》 《杂曲歌辞。夜坐吟》 《清平乐·画堂晨起》 《玉壶吟》 《送侄良携二妓赴会稽,戏有此赠》 《白鸠辞(一作夷则格上白鸠拂舞辞)》 《送张遥之寿阳幕府》 《把酒问月》 《同族弟金城尉叔卿烛照山水壁画歌》 《早春寄王汉阳》 《杂言用投丹阳知己兼奉宣慰判官(以下见《诗纪》)》 《箜篌谣》 《鲁中都东楼醉起作》 《自代内赠》 《夜泛洞庭,寻裴侍御清酌》 《江上秋怀》 《田园言怀》 《书怀赠南陵常赞府》 《南奔书怀(一作自丹阳南奔道中作。萧士赟云是伪作)》 《至陵阳山登天柱石,酬韩侍御见招隐黄山》 《独坐敬亭山》 《古风·其十五》 《春日陪杨江宁及诸官宴北湖感古作》 《赤壁歌送别》 《鞠歌行(玉不自言如桃李)》 《相和歌辞。凤凰曲》 《寄东鲁二稚子》 《战城南》 《清平调·名花倾国两相欢》 《姑孰十咏。天门山》 《登太白峰》 《长门怨二首》 《答王十二寒夜独酌有怀》 《行路难(金樽清酒斗十千)》 《宣城见杜鹃花 / 子规》

咏山樽二首译文及注释

译文盘根错节的树瘤,也不用刀斧劈削雕饰。也不堪作为栋梁之才,中间挖空就是酒杯杯,反扣着倒有高山的气概。这木樽常常与黄金的酒壶放在一起,里面倒是盛满了玉色酒汁。面对大人的垂青真是有点惭愧,将就在你华美的宴席上凑个人数吧!

一段来自寒山,仿佛无用的臃肿树瘤木头,挖空作为酒杯。我自己也很惭愧没有江海的酒量,只好在大人你的门下敷衍过过日子。

注释⑴金罍:大型盛酒器和礼器。⑵玉醴:玉泉,这里以玉醴为酒。⑶玳筵:以玳瑁装饰坐具的宴席⑷嵌:开张的样子。

咏山樽二首鉴赏

  根据《全唐诗》,第一首诗又题作“咏柳少府山瘿木樽”。在诗中,李白对一个小木酒杯就说了那么多事。从这里,读者可以看出李白的风趣与幽默,也足见李白的诗歌才华。“外与金罍并,中涵玉醴虚”两句中的“并”字与“虚”字用得极好,是这首诗的诗眼。

  第二首诗说,这酒樽是臃肿的寒山木镂空做成的。只因为其量不够大,所以不能登大雅之堂,只能在山中人家派上用场。这里透露出的信息是:李白认为自己不能被重用的原因是没有能够容纳难容之事的度量。李白太高洁了,他容不得杨国忠之流的骄横跋扈,所以被排挤出长安。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
咏物 抒怀 组诗

本文提供咏山樽二首原文,咏山樽二首翻译,咏山樽二首赏析,咏山樽二首拼音版,李白简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/7375.html

友情链接>>