咏山樽二首拼音版|翻译|赏析|原文_是李白的诗词_城南实验中学

咏山樽二首拼音版

作者:李白 朝代:唐朝
咏山樽二首原文

蟠木不雕饰,且将斤斧疏。樽成山岳势,材是栋梁馀。
外与金罍并,中涵玉醴虚。惭君垂拂拭,遂忝玳筵居。

拥肿寒山木,嵌空成酒樽。愧无江海量,偃蹇在君门。 

咏山樽二首拼音版

pán mù bú diāo shì ,qiě jiāng jīn fǔ shū 。zūn chéng shān yuè shì ,cái shì dòng liáng yú 。
wài yǔ jīn léi bìng ,zhōng hán yù lǐ xū 。cán jun1 chuí fú shì ,suí tiǎn dài yàn jū 。

yōng zhǒng hán shān mù ,qiàn kōng chéng jiǔ zūn 。kuì wú jiāng hǎi liàng ,yǎn jiǎn zài jun1 mén 。 


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

《游南阳清泠泉》 《送裴十八图南归嵩山二首》 《鞠歌行(玉不自言如桃李)》 《对雪醉后赠王历阳》 《春滞沅湘有怀山中》 《赠华州王司士》 《淮海对雪赠傅霭》 《送杨燕之东鲁》 《上皇西巡南京歌十首》 《白胡桃》 《梁园吟》 《送王屋山人魏万还王屋并序》 《泾溪东亭寄郑少府谔》 《枯鱼过河泣》 《入朝曲(一作鼓吹入朝曲)》 《鲁郡尧祠送窦明府薄华还西京(时久病初起作)》 《酬张卿夜宿南陵见赠》 《落日忆山中》 《咏槿》 《月下独酌》 《重忆一首》 《结袜子》 《古风(倚剑登高台)》 《独坐敬亭山》 《渌水曲》 《姑孰十咏》 《答湖州迦叶司马问白是何人》 《春夜宴桃李园序 / 春夜宴从弟桃花园序》 《江夏行》 《南陵别儿童入京》 《塞下曲六首·其一》 《送范山人归泰山》 《少年子》 《古风(代马不思越)》 《山人劝酒》 《天马歌》 《对酒醉题屈突明府厅》 《行路难·其三》 《送别得书字》 《子夜吴歌·冬歌》 《夏日山中》 《同族侄评事黯游昌禅师山池二首》 《襄阳歌》 《清平调·其一》 《口号(一作口号留别金陵诸公)》 《陌上赠美人(一作小放歌行)》 《安州般若寺水阁纳凉,喜遇薛员外乂》 《(七言古诗)乌栖曲》 《江上寄元六林宗》 《题嵩山逸人元丹丘山居》 《送郄昂谪巴中》 《折杨柳》 《冬夜醉宿龙门,觉起言志》 《安州应城玉女汤作》 《赠历阳褚司马(时此公为稚子舞,故作是诗)》 《月下独酌四首》 《对雪献从兄虞城宰》 《长门怨二首》 《送白利从金吾董将军西征》 《别东林寺僧》 《古风(咸阳二三月)》 《树中草(鸟衔野田草)》 《五松山送殷淑》 《送友人寻越中山水》 《相和歌辞。估客乐》 《留别于十一兄逖裴十三游塞垣》 《月下独酌四首·其一》 《赠汪伦》 《送二季之江东》 《行路难·其二》 《金陵听韩侍御吹笛》 《别储邕之剡中》 《与周刚清溪玉镜潭宴别(潭在秋浦桃树陂下余新名此潭)》 《出自蓟北门行》 《送杨山人归嵩山》 《谢公亭·盖谢脁范云之所游》 《月夜听卢子顺弹琴》 《僧伽歌》 《题舒州司空山瀑布》 《赠嵩山焦炼师》 《夜别张五》 《观放白鹰二首》 《与夏十二登岳阳楼》 《送张舍人之江东》 《夜宿山寺》 《清溪行(清溪清我心)》 《秋浦歌十七首·其十四》 《鲁城北郭曲腰桑下送张子还嵩阳》 《君道曲(梁之雅歌有五篇,今作一章)》 《望鹦鹉洲怀祢衡》 《宣城送刘副使入秦》 《留别于十一兄逖裴十三游塞垣》 《献从叔当涂宰阳冰》 《鲁东门观刈蒲》 《下泾县陵阳溪至涩滩》 《送侯十一》 《观元丹丘坐巫山屏风》 《陪族叔刑部侍郎晔及中书贾舍人至游洞庭五首(其二)》 《结客少年场行》 《秋浦清溪雪夜对酒,客有唱山鹧鸪者》

咏山樽二首译文及注释

译文盘根错节的树瘤,也不用刀斧劈削雕饰。也不堪作为栋梁之才,中间挖空就是酒杯杯,反扣着倒有高山的气概。这木樽常常与黄金的酒壶放在一起,里面倒是盛满了玉色酒汁。面对大人的垂青真是有点惭愧,将就在你华美的宴席上凑个人数吧!

一段来自寒山,仿佛无用的臃肿树瘤木头,挖空作为酒杯。我自己也很惭愧没有江海的酒量,只好在大人你的门下敷衍过过日子。

注释⑴金罍:大型盛酒器和礼器。⑵玉醴:玉泉,这里以玉醴为酒。⑶玳筵:以玳瑁装饰坐具的宴席⑷嵌:开张的样子。

咏山樽二首鉴赏

  根据《全唐诗》,第一首诗又题作“咏柳少府山瘿木樽”。在诗中,李白对一个小木酒杯就说了那么多事。从这里,读者可以看出李白的风趣与幽默,也足见李白的诗歌才华。“外与金罍并,中涵玉醴虚”两句中的“并”字与“虚”字用得极好,是这首诗的诗眼。

  第二首诗说,这酒樽是臃肿的寒山木镂空做成的。只因为其量不够大,所以不能登大雅之堂,只能在山中人家派上用场。这里透露出的信息是:李白认为自己不能被重用的原因是没有能够容纳难容之事的度量。李白太高洁了,他容不得杨国忠之流的骄横跋扈,所以被排挤出长安。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
咏物 抒怀 组诗

本文提供咏山樽二首原文,咏山樽二首翻译,咏山樽二首赏析,咏山樽二首拼音版,李白简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/7375.html

友情链接>>