闹花深处层楼,画帘半卷东风软上一句下一句 前一句后一句 水龙吟·春恨拼音版 陈亮诗词_城南实验中学

闹花深处层楼,画帘半卷东风软上一句 下一句

出自宋朝陈亮的《水龙吟·春恨
原文翻译:
闹花深处层楼,画帘半卷东风软。春归翠陌,平莎茸嫩,垂杨金浅。迟日催花,淡云阁雨,轻寒轻暖。恨芳菲世界,游人未赏,都付与、莺和燕。
寂寞凭高念远。向南楼、一声归雁。金钗斗草,青丝勒马,风流云散。罗绶分香,翠绡对泪,几多幽怨。正销魂,又是疏烟淡月,子规声断。
水龙吟·春恨拼音版
nào huā shēn chù céng lóu ,huà lián bàn juàn dōng fēng ruǎn 。chūn guī cuì mò ,píng shā róng nèn ,chuí yáng jīn qiǎn 。chí rì cuī huā ,dàn yún gé yǔ ,qīng hán qīng nuǎn 。hèn fāng fēi shì jiè ,yóu rén wèi shǎng ,dōu fù yǔ 、yīng hé yàn 。
jì mò píng gāo niàn yuǎn 。xiàng nán lóu 、yī shēng guī yàn 。jīn chāi dòu cǎo ,qīng sī lè mǎ ,fēng liú yún sàn 。luó shòu fèn xiāng ,cuì xiāo duì lèi ,jǐ duō yōu yuàn 。zhèng xiāo hún ,yòu shì shū yān dàn yuè ,zǐ guī shēng duàn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

陈亮的诗词大全

《贺新郎(同刘元实唐兴正陪叶丞相饮)》 《最高楼(春乍透,香早暗偷传)》 《三部乐(七月送丘宗卿使虏)》 《水调歌头·送章德茂大卿使虏》 《念奴娇·登多景楼》 《桂枝香(天高气肃)》 《卜算子(九月十八日寿徐子才)》 《浣溪沙(南湖望中)》 《转调踏莎行(上巳道中作)》 《思佳客(春感)》 《醉花阴(再用前韵)》 《洞仙歌(丁未寿朱元晦)》 《念奴娇(危楼还望)》 《小重山(碧幕霞绡一缕红)》 《点绛唇·咏梅月》 《虞美人·东风荡飏轻云缕》 《满江红(怀韩子师尚书)》 《贺新郎(老去凭谁说)》 《贺新郎(又有实告以九月二十七日者,因和叶少蕴缕字韵并寄)》 《水龙吟·春恨》 《水调歌头(癸卿九月十五日寿朱元晦)》 《虞美人(东风荡飏轻云楼)》 《一丛花·溪堂玩月作》 《水龙吟(闹花深处层楼)》 《送文子转漕江东二首》 《品令(咏雪梅)》 《浪淘沙(梅)》 《水龙吟·春恨》 《好事近(咏梅)》 《汉宫春(见早梅呈吕一郎中郑四六监岳)》 《贺新郎(寄辛幼安和见怀韵)》 《祝英台近(九月一日寿俞德载)》 《鹧鸪天(落魄行歌记昔游)》 《贺新郎(话杀浑闲说)》 《秋兰香》 《一丛花·溪堂玩月作》 《水调歌头(和赵用锡)》 《天仙子(七月十五日寿内)》 《水调歌头·送章德茂大卿使虏》 《渔家傲(重阳日作)》 《蝶恋花(甲辰寿元晦)》 《桂枝香》 《谒金门(送徐子宜如新安)》 《南乡子(高等永嘉诸友相饯)》 《虞美人(春愁)》 《桂枝香(观木樨有感寄吕郎中)》 《贺新郎(人有见诳以六月六日生者,且言喜唱贺新郎,因用东坡屋字韵追寄)》 《念奴娇(送戴少望参选)》 《最高楼(咏梅)》 《好事近(的皪两三枝)》 《暮花天》 《南乡子·风雨满苹洲》 《送韩子师侍郎序》 《水调歌头(和吴允成游灵洞韵)》 《虞美人·东风荡飏轻云缕》 《南乡子·风雨满苹洲》 《送文子转漕江东二首》 《点绛唇·咏梅月》 《洞仙歌(雨)》 《瑞云浓慢(六月十一日寿罗春伯)》 《七娘子(三衢道中作)》 《彩凤飞(十月十六日寿钱伯同)》 《水调歌头(不见南师久)》 《三部乐(七月廿六日寿王道甫)》 《念奴娇(至金陵)》 《点绛唇(圣节)》 《垂丝钓(九月七日自寿)》 《丑奴儿(咏梅)》 《贺新郎(怀辛幼安用前韵)》 《踏莎行(怀叶八十推官)》 《送韩子师侍郎序》 《祝英台近(六月十一日送叶正则如江陵)》 《一丛花(冰轮斜辗镜天长)》 《贺新郎(离乱从头说)》 《眼儿媚(春愁)》 《鹧鸪天(怀王道甫)》 《念奴娇·登多景楼》 《贺新郎(酬辛幼安再用韵见寄)》 《阮郎归(重午寿外舅)》

水龙吟·春恨译文及注释

译文盛开的花丛深处,耸立着高楼,东风从半卷的画帘吹入,令人觉得分外柔软。春天已经回来,苍翠镀上阡陌,平莎长得娇嫩,垂杨轻轻地飘荡着金线。春日迟迟地催开百花,云烟淡淡地搁住新雨,刚刚感到微寒,忽又稍微和暖。可恨这繁华似锦的世界,游人还未欣赏,却全都交给了黄莺和飞燕。寂寞时登上高处眺望边远,转向南楼又听一听凄切的归雁。回想拔下金钗挑斗绿草,牵住青丝勒紧征马,别后已象风云飘流分散。只有丝带还飘荡着芳香,翠绿的薄绸还残留着眼泪,有多少的幽恨愁怨?正在为离愁伤感却又是稀薄的烟雾中透出淡淡的明月,远处传来杜鹃悲切的叫声令人肠断。

注释闹花:形容繁花似闹。繁花,盛开的花。“层楼”,原本作“楼台”,据别本改。迟日:长日。《诗·豳风·七月》:“春日迟迟,采蘩祁祁。”平莎:平原。金浅:指嫩柳的浅淡金黄颜色。阁雨:停雨。阁,犹搁,停止。芳菲:芳华馥郁。青丝勒马:用青丝绳做马络头。古乐府陌上桑》:“青丝系马尾,黄金络马头。”罗绶分香:指离别秦观满庭芳》词:“消魂,当此际,香囊暗解,罗带轻分。”罗绶,斗草:古代女子况采百草嬉戏。一种游戏,见万俟咏三台》注。罗绶:罗带。分香:指解罗带散发出香气。分,散。翠绡:翠绿的丝巾。封泪:指丝巾裹着的泪痕。子规:杜鹃鸟,鸣啼凄厉。

水龙吟·春恨赏析

  这首词初看起来,是一首伤春念远的词。上阕写春光烂漫,又作转折,说春色如此美妙,却无人欣赏。下阕开头既已点明全词的“念远”主旨,接下通过回忆,写昔日邂逅的情境与别后的“幽怨”,后又回到眼前,烟月迷离,子规声咽,一片凄清景致,更增几多离愁陈亮乃南宋气节之士,其创作绝少儿女情长。故有人认为此作寄托了恢复之志。 

  起首用“闹”字烘托花的精神情态,同时总揽春的景象,与宋祁玉楼春》“红杏枝头春意闹”句相比,毫不逊色,加上东风软(和煦),更烘托出春光明媚,春色宜人。翠陌,翠绿的田野;平莎茸嫩,平铺的嫩草,用茸嫩形容初春的草,贴切恰当;垂杨金浅,浅黄色的垂柳。迟日催花,春日渐长,催动百花竞放;淡云阁雨,云层淡薄,促使微雨暂收;轻寒轻暖,不寒不暖,气候最佳。这些都是春归大地后带来的春景、春色。荟萃如此多样的美好景色,本可引人入胜,使人目不暇接而留连忘返。可是歇拍四句却指出:在今朝,游人未曾赏玩这芳菲世界,只能被啼莺语燕所赏玩。莺燕是“能赏而不知者”(《草堂诗余正集》沈际飞语),游人则为“欲赏而不得者”(同上)。

  鉴于人情世故都是这样,尚有何心踏青拾翠!过片两句,因寂寞而凭高念远,向南楼问一声归雁。从上片看,姹紫嫣红,百花竞放,世界是一片喧闹的,可是这样喧闹的芳菲世界而懒得去游赏,足见主人公的处境是孤立无助的,心情是压抑的。雁足能传书信(见《汉书·苏武传》),于是鸿雁充当了信使,因为征人未回,向南楼探问归雁消息。金钗三句,谓昔年赏心乐事,而此时已如风消云散。金钗斗草,拔金钗作斗草游戏。宗懔《荆楚岁时记》:“竞采百药,谓百草以蠲除毒气,故世有斗草之戏。”青丝勒马,用青丝绳做马络头。古乐府陌上桑》:“青丝系马尾,黄金络马头。”罗绶三句,谓难忘别时的恋情,难禁别后的粉泪,难遣别久的幽怨。罗绶分香,临别以香罗带贻赠留念。秦观满庭芳》“罗带轻分”,亦此意。翠绡封泪,翠巾裹着眼泪寄与对方,典出《丽情集》记灼灼事。几多幽怨,数不清的牢愁暗恨。正销魂三句,有两种断法,一断在“魂”字后,另一断在“又是”后,两者都可,而后者较恰当。因为一结要突出“又是”之意,用“又是”领下面两句,由于又看到了与昔年离别之时一般的疏烟淡月、子规声断,触发她的愁绪而黯然销魂。子规,一名杜鹃,相传古代蜀君望帝之魂所化。(《华阳国志·蜀志》)子规鸣声凄厉,最容易勾动人们别恨乡愁。 

  这首词上片,作者几乎倾全力烘托春景的无比美好,而歇拍三句,却来一个大转折,指出人们以不能游赏美好的春景为憾事,以如此芳菲世界被莺燕所占有为惋惜,才领会前面之所以倾全力描绘春景者,是为了给后面的春恨增添气势。盖春景愈美好,愈令人惆怅,添人愁绪,也就是春恨愈加强烈。杜甫所谓“花近高楼伤客心”(《登楼》),“感时花溅泪”(《春望》),即为此种思想感情的反映。下片似另出机杼,独立成篇,其实不然,它是全词的一个有机组成部分,上下片有岭断云连之妙。上片因春景美好反而引起春恨,这是客观景物与内心世界的矛盾,而所以铸成此种矛盾的,伤离念远是一个主要因素,下片就是抒写离愁别恨的,因而实与上片契合无间。从赏心乐事的一去不返,别后别久的十分怀念,别时景色的触目销魂,都在刻画主人公的感情深挚。可是作者是一位“推倒一世之智勇,开拓万古之心胸”(黄宗羲《宋元学案·龙川学案》)的铁铮铮汉子,他写作态度严谨,目的性明确,每一首词写成后,“辄自叹曰,平生经济之怀略已陈矣”(叶适引陈亮语)。所以很难想象他会写出脂粉气息浓郁的艳词。据此,才知下片的闺怨是假托的,使用这类表现手法在诗词中并不鲜见,大率以柔婉的笔调,抒愤激或怨悱的感情。此种愤激之情是作者平素郁积的,而且与反偏安、复故土的抗金思想相表里,芳菲世界都付莺燕,实际的意思则是大好河山尽沦于敌手。为此,清季词论家刘熙载评这几句词:“言近旨远,直有宗留守(宗泽)大呼渡河之意。”(《艺概》)以小词比壮语,不觉突兀,是因其精神贴近之故。

  陈亮传世的词七十多首,风格大致是豪放的,所以明代毛晋说:“《龙川词》一卷,读至卷终,不作一妖语、媚语,殆所称不受人怜者欤!”(《龙川词跋》)后来他看到此篇及其他六首婉丽之词,修正自己的论点,曰:“偶阅《中兴词选》,得《水龙吟》以后七阕,亦未能超然。”(《龙川词补跋》)其实毛晋本来的论点还是对的,无须修正。作家的作品,风格、境界可以多样。陈亮词的基调是豪放的,但也出现一些婉约的作品,毫不足怪。苏轼《水龙吟·和章质夫杨花》、辛弃疾《摸鱼儿·暮春》,情调岂不缠绵凄婉,但毕竟与周(邦彦)、秦(观)不同,苏、辛和陈亮的词,和婉中仍含刚劲之气,所谓骨子里还是刚的,关于这一点,明眼人一眼就能看的出。

陈亮简介

陈亮(1143─1194)字同甫,号龙川。初名汝能,二十六岁时改名亮。婺州永康(今属浙江)人。才气超迈,喜谈兵。乾道五年(1169)试吏部,被黜。上《中兴五论》,奏入不报。退而杜门力学近十年。淳熙五年(1178)改名同,诣阙上书,十日内凡三上,言恢复之大计,不为当政所用,愤恨而归。尔后遭人嫉恨,二度被诬入狱,备受折磨。淳熙十五年(1188),亲赴金陵、京口观察山川形势,赋《念奴娇》二词言志。至临安复有《戊申再上孝宗皇帝书》,朝廷交怒,以为狂怪。是年冬,赴上饶与辛弃疾会于鹅湖,极论世事。别后有《贺新郎》三词与稼轩往复唱酬。绍熙初,被诬第三次入狱,经力救得免。绍熙四年(1193),策进士第一,授签书建康府判官公事,未之官,逾年而卒,年五十二。端平初,追谥文毅。叶适为其撰墓志铭(《水心文集》卷二四)。《宋史》有传。陈亮也是当时名学者,与朱熹友善,然论学各不相下,盖学派判然不同。亮与叶适共创经世济用之「事功之学」,为「永康学派」创始人,学者称龙川先生。尝自赞云:「人中之龙,文中之虎。」辛弃疾《祭陈同父》盛称其「智略横生,议论风凛」。有《龙川文集》三十卷,《龙川词》一卷。叶适《书龙川集后》谓陈亮本「有长短句四卷,每一章就,辄自叹曰:『平生经济之怀,略已陈矣。』」刘师培《论文杂记》云:「龙川之词,感愤淋漓,眷怀君国。稼轩之词,才思横溢,悲壮苍凉。例之古诗,远法太冲,近师李白,此纵横家之词也。」他对写作的意见是:大凡论不必作好言语,意与理胜,则文字自然超众。故大手之文,不为诡异之体,而自然宏富;不为险怪之磁,而自然典丽。奇,寓于纯粹之中,巧,藏于和易之内,不善学文者,不求高于理与意。其哲学著作气势恢宏,说理精辟透彻,具有朴素唯物主义思想。与辛弃疾交往甚密,是著名的辛派词人,词集名《龙川词》,全宋词收词74首。突出的特点是直抒胸臆,把词作为表达经世济民的政治抱负、抒发抗战爱国激情的工具。《水调歌头·送章德茂大卿使虏》是著名的激越高亢的爱国主义篇章,千百年来为人们广为传诵,被评为《龙川词》的压卷之作。《龙川词》多数篇章语出肺腑,极少矫饰,但也不是浅直表露,自有其抑扬沉痛之处。刘熙载《艺概》卷四说:「同甫与稼轩为友,其人才相若,词亦相似。」

名句类别

四季」 「天气

编者注:本文提供了闹花深处层楼,画帘半卷东风软上一句下一句 前一句后一句,水龙吟·春恨拼音版 陈亮简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/1152.html

友情链接>>