斑竹枝,斑竹枝,泪痕点点寄相思上一句下一句 前一句后一句 潇湘神·斑竹枝拼音版 刘禹锡诗词_城南实验中学

斑竹枝,斑竹枝,泪痕点点寄相思上一句 下一句

出自南北朝刘禹锡的《潇湘神·斑竹枝
原文翻译:
斑竹枝,斑竹枝,泪痕点点寄相思
楚客欲听瑶瑟怨,潇湘深夜月明时。
潇湘神·斑竹枝拼音版
bān zhú zhī ,bān zhú zhī ,lèi hén diǎn diǎn jì xiàng sī
chǔ kè yù tīng yáo sè yuàn ,xiāo xiāng shēn yè yuè míng shí 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全

《重寄表臣二首》 《忆江南(春去也,共惜艳阳年)》 《九华山歌》 《吴方之见示听江西故吏朱幼恭歌三篇颇有怀故…因而和之》 《途次华州陪钱大夫登城北楼春望因睹李崔令狐…题此诗》 《浪淘沙(日照澄洲江雾开)》 《酬太原狄尚书见寄》 《早秋集贤院即事(时为学士)》 《吟白乐天哭崔儿二篇,怆然寄赠》 《善卷坛下作(在柱山上)》 《乐天寄洛下新诗,兼喜微之欲到,因以抒怀也》 《秋江早发》 《洛滨病卧户部李侍郎见惠药物谑以文星之句斐然仰谢》 《竹枝(日出三竿春雾消)》 《客有为余话登天坛遇雨之状,因以赋之》 《和令狐仆射相公题龙回寺》 《新秋对月寄乐天》 《八月十五日夜半云开然后玩月因书一时之景寄呈乐天》 《南中书来》 《送元上人归稽亭》 《和裴相公寄白侍郎求双鹤》 《终南秋雪》 《答乐天戏赠》 《浪淘沙·九曲黄河万里沙》 《酬乐天小亭寒夜有怀》 《月夜忆乐天兼寄微之(一作月夜寄微之,忆乐天)》 《裴相公大学士见示答张秘书谢马诗并群公属和因命追作》 《海阳十咏。切云亭》 《杂曲歌辞。浪淘沙》 《八月十五夜桃源玩月》 《敬宗睿武昭愍孝皇帝挽歌三首》 《汉寿城春望》 《和宣武令狐相公郡斋对新竹》 《令狐相公见示新栽蕙兰二草之什,兼命同作》 《送慧则法师归上都因呈广宣上人》 《酬乐天醉后狂吟十韵(来章有移家惟醉和之句)》 《思归寄山中友人》 《遥贺白宾客分司初到洛中,戏呈冯尹》 《和牛相公游南庄醉后寓言戏赠乐天兼见示》 《酬令狐相公杏园花下饮有怀见寄》 《和思黯忆南庄见示》 《和令狐相公郡斋对紫薇花》 《唐侍御寄游道林岳麓二寺诗并沈中丞姚员外所和见征继作》 《送廖参谋东游二首》 《谢柳子厚寄叠石砚》 《和令狐相公以司空裴相见招南亭看雪四韵》 《泰娘歌》 《和西川李尚书汉州微月游房太尉西湖》 《有獭吟》 《酬思黯见示小饮四韵》 《赴连州途经洛阳诸公置酒相送张员外贾…率尔酬之》 《杨柳枝(扬子江头烟景迷)》 《和留守令狐相公答白宾客》 《赠刘景擢第》 《哭王仆射相公(名播,时兼盐铁,暴薨)》 《酬窦员外使君,寒食日途次松滋渡,先寄示四韵》 《酬喜相遇同州与乐天替代》 《经伏波神祠》 《有僧言罗浮事,因为诗以写之》 《答乐天所寄咏怀,且释其枯树之叹》 《酬郓州令狐相公官舍言怀见寄兼呈乐天》 《游桃源一百韵》 《早春对雪奉寄澧州元郎中》 《送宗密上人归南山草堂寺因谒河南尹白侍郎》 《题欹器图》 《泽宫诗》 《送景玄师东归》 《同乐天登栖灵寺塔》 《君山怀古》 《酬湖州崔郎中见寄》 《和乐天烧药不成命酒独醉》 《发华州留别张侍御》 《杂曲歌辞。纪南歌》 《浪淘沙(九曲黄河万里沙)》 《杨柳枝(轻盈袅娜占年华)》 《洛中酬福建陈判官见赠》 《和乐天春词 / 春词》 《经东都安国观九仙公主旧院作》 《和滑州李尚书上巳忆江南禊事》 《奉和裴侍中将赴汉南留别座上诸公》 《寄赠小樊》 《柳枝词(清江一曲柳千条)》 《宜城歌》 《杨柳枝(塞北梅花羌笛吹)》 《和州送钱侍御自宣州幕拜官便于华州觐省》 《送李二十九兄员外赴邠宁使幕》 《送国子令狐博士赴兴元觐省》 《和令狐相公九日对黄白二菊花见怀》 《送卢处士归嵩山别业》 《杨柳枝(南陌东城春草时)》 《酬令狐相公秋怀见寄》 《重酬前寄》 《飞鸢操》 《忆江南(春去也,多谢洛城人)》 《同留守王仆射各赋春中一物,从一韵至七》 《谢宣州崔相公赐马》 《微之镇武昌中路见寄蓝桥怀旧之作凄然继和兼寄安平》 《和令狐相公闻思帝乡有感》 《送分司陈郎中只召直史馆重修三圣实录》 《和陈许王尚书酬白少傅侍郎长句因通简汝洛旧游之什》

潇湘神·斑竹枝注释

①潇湘神:词牌名,一名《潇湘曲》。此词作于朗州(今湖南省常德市)时期,诗中所及山水故事皆在湘沅间。潇湘:湖南西南部潇水、湘水。②斑竹:即湘妃竹。相传崩苍梧,娥皇、女英二妃追至,哭啼极哀,泪染于竹,斑斑如泪痕,故谓“斑竹”。③泪痕点点寄相思:《述异记》载,“舜南巡,葬于苍梧。尧二女娥皇、女英泪下沾竹,文悉为之斑。”④瑶瑟:以美玉妆饰成的瑟。古代之管弦乐器。

潇湘神·斑竹枝鉴赏

  这是刘禹锡民歌体之作。诗中叙写帝与娥皇、女英二妃的故事。这个生离死别的故事本身就具有浓厚的悲剧色彩,因而诗人也着意渲染其忧思伤感哀怨凄凉的情调。作者充分利用潇湘地理风物,婉转复沓,深得民歌一唱三叹之妙。全词借咏斑竹以寄怀古之幽思。“深夜月明”,潇湘泛舟。作者触景生情,怀古抒怀。全词哀婉幽怨,思绪缠绵,体现了梦得词的风格特色。

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。

名句类别

抒情」 「植物

编者注:本文提供了斑竹枝,斑竹枝,泪痕点点寄相思上一句下一句 前一句后一句,潇湘神·斑竹枝拼音版 刘禹锡简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/2543.html

友情链接>>