君马黄,我马白上一句下一句 前一句后一句 (五言古诗)君马黄拼音版 李白诗词_城南实验中学

君马黄,我马白上一句 下一句

出自唐朝李白的《(五言古诗)君马黄
原文翻译:
君马黄,我马白
马色虽不同,人心本无隔。
共作游冶盘,双行洛阳陌。
长剑既照曜,高冠何赩赫。
各有千金裘,俱为五侯客。
猛虎落陷阱,壮夫时屈厄。
相知在急难,独好亦何益。
(五言古诗)君马黄拼音版
jun1 mǎ huáng ,wǒ mǎ bái
mǎ sè suī bú tóng ,rén xīn běn wú gé 。
gòng zuò yóu yě pán ,shuāng háng luò yáng mò 。
zhǎng jiàn jì zhào yào ,gāo guàn hé xì hè 。
gè yǒu qiān jīn qiú ,jù wéi wǔ hóu kè 。
měng hǔ luò xiàn jǐng ,zhuàng fū shí qū è 。
xiàng zhī zài jí nán ,dú hǎo yì hé yì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全

《郢门秋怀》 《与诸公送陈郎将归衡阳》 《送裴十八图南归嵩山二首》 《寄上吴王三首》 《咏邻女东窗海石榴》 《送张舍人之江东》 《把酒问月》 《赠僧崖公》 《结袜子》 《之广陵宿常二南郭幽居》 《秋思》 《送范山人归泰山》 《宴郑参卿山池》 《金陵歌送别范宣》 《去妇词(一作顾况诗)》 《古风(美人出南国)》 《望庐山瀑布水二首》 《自遣》 《白头吟》 《送袁明府任长沙》 《登梅冈望金陵赠族侄高座寺僧中孚》 《荆门浮舟望蜀江》 《饯校书叔云》 《别韦少府》 《走笔赠独孤驸马》 《驾去温泉后赠杨山人》 《天台晓望》 《五松山送殷淑》 《当涂赵炎少府粉图山水歌》 《留别曹南群官之江南》 《嘲王历阳不肯饮酒》 《双燕离》 《改九子山为九华山联句》 《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶》 《凤凰曲》 《登高丘而望远》 《月下独酌四首》 《代别情人》 《越中秋怀》 《至鸭栏驿上白马矶赠裴侍御》 《苏台览古》 《独漉篇》 《于阗采花》 《送友人》 《望终南山寄紫阁隐者》 《留别贾舍人至二首》 《题金陵王处士水亭(此亭盖齐朝南苑,又是陆机故宅)》 《春日归山,寄孟浩然》 《鹦鹉洲》 《游洞庭湖五首·其二》 《秋下荆门》 《古风(桃花开东园)》 《上皇西巡南京歌十首》 《春滞沅湘有怀山中》 《姑孰十咏。灵墟山》 《九日登山》 《思边(一作春怨)》 《送窦司马贬宜春》 《鲁中送二从弟赴举之西京(一作送族弟锽)》 《赠从兄襄阳少府皓》 《大庭库》 《塞上曲(大汉无中策)》 《秋浦清溪雪夜对酒,客有唱山鹧鸪者》 《越女词五首(越中书所见也)》 《冬日归旧山》 《重忆一首》 《谢公亭·盖谢脁范云之所游》 《草书歌行》 《梦游天姥吟留别》 《平虏将军妻》 《舞曲歌辞。白鸠辞》 《邯郸南亭观妓》 《秋浦歌十七首》 《秋日与张少府、楚城韦公藏书高斋作》 《忆旧游寄谯郡元参军》 《相和歌辞。乌夜啼》 《宿五松山下荀媪家》 《楚江黄龙矶南宴杨执戟治楼》 《金陵三首》 《夜宿山寺》 《秦女休行》 《郢门秋怀》 《赋得白鹭鸶,送宋少府入三峡》 《秦女卷衣》 《送殷淑三首》 《宫中行乐词八首其一》 《经下邳圯桥怀张子房》 《高句骊》 《姑孰十咏。丹阳湖》 《相逢行》 《送赵判官赴黔府中丞叔幕》 《邺中赠王大(一作邺中王大劝入高凤石门山幽居)》 《折杨柳》 《对酒忆贺监二首》 《横江词六首》 《陪侍郎叔游洞庭醉后三首》 《白头吟》 《访道安陵遇盖还为余造真箓,临别留赠》 《金陵送张十一再游东吴》 《鞠歌行(玉不自言如桃李)》

(五言古诗)君马黄注释及译文

【注释】
⑴王琦注:《宋书》:汉鼓吹铙歌十八曲有《君马黄歌》。
⑵“共作”句:谓一起游乐。游冶,游荡娱乐。盘,也游乐义。
⑶“长剑”句:谓长剑明光闪闪。曜(yào),照耀;炫耀。
⑷赩赫:赤色貌。赩,读xì。
⑸五侯:这里泛指达官显贵。 
【译文】
你的马儿黄,我的马儿白。马的毛色虽不同,人心应该无遮隔。一起去游冶,双双驰骋在洛阳仟陌上。
长剑雪光照曜,衣冠鲜明亮丽。各穿千金毛裘,俱为五侯贵客。
突然猛虎落下陷阱,壮士有时也遭遇厄运。大难之时知寸心,独身自好有什么意思? 

(五言古诗)君马黄赏析

此诗很能表现李白豪爽气概。“相知在急难”为全诗主旨。“急”作动词用,谓以人之难,为己之所急。
全诗分三段。前四句为比兴文字,喻身份虽不同,但心意却可以不隔。为“相知在急难”作铺垫。“共作”六句言双方俱显达时,能同游同乐,同显赫,同富贵。言外意,这是很平常的事。共作游冶,双行洛阳,言相亲;长剑、高冠,谓俱显赫;千金裘,五侯客,言俱富贵。以上文字也为下文表达主旨作铺垫。末四句言人之相知贵在急人之难,道出全诗主旨。全诗总谓,人之相交无论贵贱,贵在急难。 

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?

名句类别

动物」 「写马

编者注:本文提供了君马黄,我马白上一句下一句 前一句后一句,(五言古诗)君马黄拼音版 李白简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/3973.html

友情链接>>