君马黄,我马白上一句下一句 前一句后一句 (五言古诗)君马黄拼音版 李白诗词_城南实验中学

君马黄,我马白上一句 下一句

出自唐朝李白的《(五言古诗)君马黄
原文翻译:
君马黄,我马白
马色虽不同,人心本无隔。
共作游冶盘,双行洛阳陌。
长剑既照曜,高冠何赩赫。
各有千金裘,俱为五侯客。
猛虎落陷阱,壮夫时屈厄。
相知在急难,独好亦何益。
(五言古诗)君马黄拼音版
jun1 mǎ huáng ,wǒ mǎ bái
mǎ sè suī bú tóng ,rén xīn běn wú gé 。
gòng zuò yóu yě pán ,shuāng háng luò yáng mò 。
zhǎng jiàn jì zhào yào ,gāo guàn hé xì hè 。
gè yǒu qiān jīn qiú ,jù wéi wǔ hóu kè 。
měng hǔ luò xiàn jǐng ,zhuàng fū shí qū è 。
xiàng zhī zài jí nán ,dú hǎo yì hé yì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全

《杂曲歌辞。结袜子》 《妾薄命》 《荆门浮舟望蜀江》 《赠汪伦》 《咏山樽二首》 《上留田行》 《苏武》 《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛 / 黄鹤楼闻笛》 《送窦司马贬宜春》 《鲁郡尧祠送张十四游河北》 《灞陵行送别》 《夜泊黄山闻殷十四吴吟》 《望汉阳柳色,寄王宰》 《东武吟》 《相和歌辞。长门怨二首》 《访道安陵遇盖还为余造真箓,临别留赠》 《古风(天津三月时)》 《乐府杂曲。鼓吹曲辞。君马黄》 《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》 《戏赠杜甫(以下见《唐诗纪事》)》 《落日忆山中》 《赠郭将军》 《登锦城散花楼》 《赠汉阳辅录事二首》 《渡荆门送别》 《中山孺子妾歌》 《沐浴子》 《南阳送客》 《寄当涂赵少府炎》 《入彭蠡经松门观石镜缅怀谢康乐题诗书游览之志》 《留别龚处士》 《塞上曲(大汉无中策)》 《将进酒》 《送族弟凝之滁求婚崔氏》 《姑孰十咏。望夫山》 《杂曲歌辞。悲歌》 《宣州谢脁楼饯别校书叔云 / 陪侍御叔华登楼歌》 《望庐山瀑布》 《独坐敬亭山》 《长相思二首》 《古风(美人出南国)》 《五月东鲁行,答汶上君(一作翁)》 《杂歌谣辞。襄阳歌》 《别山僧》 《古风·其十九》 《秦女卷衣》 《与贾至舍人于龙兴寺剪落梧桐枝望灉湖》 《箜篌谣》 《送杨山人归嵩山》 《酬张司马赠墨》 《白毫子歌》 《春夜洛城闻笛 / 春夜洛阳城闻笛》 《门有车马客行》 《玉阶怨》 《赠崔郎中宗之(时谪官金陵)》 《送友人入蜀》 《自代内赠》 《赠从弟宣州长史昭》 《与元丹丘方城寺谈玄作》 《越女词五首(越中书所见也)》 《金陵新亭》 《邯郸才人嫁为厮养卒妇》 《夕霁杜陵登楼,寄韦繇》 《登邯郸洪波台置酒观发兵》 《哭宣城善酿纪叟》 《枯鱼过河泣》 《江夏送友人》 《宫中行乐词八首·其二》 《送内寻庐山女道士李腾空二首》 《夜坐吟》 《白马篇》 《登金陵凤凰台》 《子夜四时歌》 《劳劳亭歌(在江宁县南十五里古送别之所,一名临沧观)》 《清平调·其二》 《姑孰十咏。谢公宅》 《连理枝》 《塞下曲六首》 《宣城送刘副使入秦》 《友人会宿》 《代秋情》 《雉朝飞》 《金陵望汉江》 《秋夕旅怀》 《中丞宋公以吴兵三千赴河南军次寻阳…囚参谋幕府因赠之》 《登瓦官阁》 《题许宣平庵壁(见《诗话类编》)》 《沙丘城下寄杜甫》 《九日龙山饮》 《别内赴征三首》 《千里思》 《梁甫吟(长啸梁甫吟)》 《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》 《感遇四首》 《荆州贼平,临洞庭言怀作》 《姑孰十咏》 《将进酒》 《嘲王历阳不肯饮酒》 《酬崔五郎中》 《至鸭栏驿上白马矶赠裴侍御》

(五言古诗)君马黄注释及译文

【注释】
⑴王琦注:《宋书》:汉鼓吹铙歌十八曲有《君马黄歌》。
⑵“共作”句:谓一起游乐。游冶,游荡娱乐。盘,也游乐义。
⑶“长剑”句:谓长剑明光闪闪。曜(yào),照耀;炫耀。
⑷赩赫:赤色貌。赩,读xì。
⑸五侯:这里泛指达官显贵。 
【译文】
你的马儿黄,我的马儿白。马的毛色虽不同,人心应该无遮隔。一起去游冶,双双驰骋在洛阳仟陌上。
长剑雪光照曜,衣冠鲜明亮丽。各穿千金毛裘,俱为五侯贵客。
突然猛虎落下陷阱,壮士有时也遭遇厄运。大难之时知寸心,独身自好有什么意思? 

(五言古诗)君马黄赏析

此诗很能表现李白豪爽气概。“相知在急难”为全诗主旨。“急”作动词用,谓以人之难,为己之所急。
全诗分三段。前四句为比兴文字,喻身份虽不同,但心意却可以不隔。为“相知在急难”作铺垫。“共作”六句言双方俱显达时,能同游同乐,同显赫,同富贵。言外意,这是很平常的事。共作游冶,双行洛阳,言相亲;长剑、高冠,谓俱显赫;千金裘,五侯客,言俱富贵。以上文字也为下文表达主旨作铺垫。末四句言人之相知贵在急人之难,道出全诗主旨。全诗总谓,人之相交无论贵贱,贵在急难。 

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?

名句类别

动物」 「写马

编者注:本文提供了君马黄,我马白上一句下一句 前一句后一句,(五言古诗)君马黄拼音版 李白简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/3973.html