君马黄,我马白上一句下一句 前一句后一句 (五言古诗)君马黄拼音版 李白诗词_城南实验中学

君马黄,我马白上一句 下一句

出自唐朝李白的《(五言古诗)君马黄
原文翻译:
君马黄,我马白
马色虽不同,人心本无隔。
共作游冶盘,双行洛阳陌。
长剑既照曜,高冠何赩赫。
各有千金裘,俱为五侯客。
猛虎落陷阱,壮夫时屈厄。
相知在急难,独好亦何益。
(五言古诗)君马黄拼音版
jun1 mǎ huáng ,wǒ mǎ bái
mǎ sè suī bú tóng ,rén xīn běn wú gé 。
gòng zuò yóu yě pán ,shuāng háng luò yáng mò 。
zhǎng jiàn jì zhào yào ,gāo guàn hé xì hè 。
gè yǒu qiān jīn qiú ,jù wéi wǔ hóu kè 。
měng hǔ luò xiàn jǐng ,zhuàng fū shí qū è 。
xiàng zhī zài jí nán ,dú hǎo yì hé yì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全

《登仙》 《赠王判官,时余归隐,居庐山屏风叠》 《九日龙山饮》 《留别西河刘少府》 《春夜洛城闻笛 / 春夜洛阳城闻笛》 《同族弟金城尉叔卿烛照山水壁画歌》 《陌上桑》 《秋浦清溪雪夜对酒,客有唱山鹧鸪者》 《送白利从金吾董将军西征》 《送侄良携二妓赴会稽,戏有此赠》 《少年行》 《赠任城卢主簿》 《日夕山中忽然有怀》 《口号赠征君鸿(此公时被征)》 《送内寻庐山女道士李腾空二首》 《望天门山》 《初出金门,寻王侍御不遇,咏壁上鹦鹉》 《杨叛儿》 《驾去温泉后赠杨山人》 《洞庭醉后送绛州吕使君果流澧州》 《同族侄评事黯游昌禅师山池二首》 《送友生游峡中》 《月下独酌四首》 《渌水曲》 《草书歌行》 《赠张相镐二首(时逃难在宿松山作。萧士赟云下八首伪)》 《酬崔侍御(一本此下有成甫二字)》 《献从叔当涂宰阳冰》 《观放白鹰二首》 《雉朝飞》 《白云歌送刘十六归山》 《赠汉阳辅录事二首》 《古风(咸阳二三月)》 《太原早秋》 《寻阳紫极宫感秋作》 《行路难三首》 《清平乐(禁庭春昼)》 《邯郸才人嫁为厮养卒妇》 《梁甫吟》 《寄上吴王三首》 《读诸葛武侯传书怀赠长安崔少府叔封昆季》 《忆旧游寄谯郡元参军》 《长歌行》 《题情深树,寄象公》 《感兴六首》 《流夜郎赠辛判官》 《酬殷明佐见赠五云裘歌》 《相和歌辞。白头吟二首》 《示金陵子(一作金陵子词)》 《春陪商州裴使君游石娥溪(时欲东归遂有此赠)》 《侍从宜春苑奉诏赋龙池柳色初青听新莺百啭歌》 《访戴天山道士不遇》 《君子有所思行》 《枯鱼过河泣》 《系寻阳,上崔相涣三首》 《清平乐·画堂晨起》 《中山孺子妾歌》 《越中览古》 《送裴十八图南归嵩山二首》 《行路难(有耳莫洗颍川水)》 《苏台览古》 《杂歌谣辞。中山孺子妾歌》 《白鹭鹚》 《短歌行》 《洗脚亭》 《金乡送韦八之西京》 《送通禅师还南陵隐静寺》 《送张舍人之江东》 《送窦司马贬宜春》 《庐山东林寺夜怀》 《古风(倚剑登高台)》 《雪谗诗赠友人》 《野田黄雀行》 《鞠歌行(玉不自言如桃李)》 《送友人入蜀》 《月夜听卢子顺弹琴》 《行路难·其三》 《同友人舟行游台越作》 《(七言古诗)乌栖曲》 《观放白鹰二首》 《江夏别宋之悌》 《长门怨二首》 《姑孰十咏》 《送陆判官往琵琶峡》 《赠从弟冽》 《蜀道难(噫吁嚱)》 《题江夏修静寺(此寺是李北海旧宅)》 《酬裴侍御对雨感时见赠》 《代美人愁镜二首》 《江上吟》 《答高山人兼呈权、顾二侯》 《答裴侍御先行至石头驿以书见招,期月满泛洞庭》 《古风(大车扬飞尘)》 《独漉篇》 《久别离(别来几春未还家)》 《乐仙诗派》 《冬日归旧山》 《听蜀僧濬弹琴 / 听蜀僧浚弹琴》 《送族弟凝之滁求婚崔氏》 《峨眉山月歌送蜀僧晏入中京》

(五言古诗)君马黄注释及译文

【注释】
⑴王琦注:《宋书》:汉鼓吹铙歌十八曲有《君马黄歌》。
⑵“共作”句:谓一起游乐。游冶,游荡娱乐。盘,也游乐义。
⑶“长剑”句:谓长剑明光闪闪。曜(yào),照耀;炫耀。
⑷赩赫:赤色貌。赩,读xì。
⑸五侯:这里泛指达官显贵。 
【译文】
你的马儿黄,我的马儿白。马的毛色虽不同,人心应该无遮隔。一起去游冶,双双驰骋在洛阳仟陌上。
长剑雪光照曜,衣冠鲜明亮丽。各穿千金毛裘,俱为五侯贵客。
突然猛虎落下陷阱,壮士有时也遭遇厄运。大难之时知寸心,独身自好有什么意思? 

(五言古诗)君马黄赏析

此诗很能表现李白豪爽气概。“相知在急难”为全诗主旨。“急”作动词用,谓以人之难,为己之所急。
全诗分三段。前四句为比兴文字,喻身份虽不同,但心意却可以不隔。为“相知在急难”作铺垫。“共作”六句言双方俱显达时,能同游同乐,同显赫,同富贵。言外意,这是很平常的事。共作游冶,双行洛阳,言相亲;长剑、高冠,谓俱显赫;千金裘,五侯客,言俱富贵。以上文字也为下文表达主旨作铺垫。末四句言人之相知贵在急人之难,道出全诗主旨。全诗总谓,人之相交无论贵贱,贵在急难。 

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?

名句类别

动物」 「写马

编者注:本文提供了君马黄,我马白上一句下一句 前一句后一句,(五言古诗)君马黄拼音版 李白简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/3973.html

友情链接>>