老人七十仍沽酒,千壶百瓮花门口上一句下一句 前一句后一句 戏问花门酒家翁拼音版 岑参诗词_城南实验中学

老人七十仍沽酒,千壶百瓮花门口上一句 下一句

出自唐朝岑参的《戏问花门酒家翁
原文翻译:
老人七十仍沽酒,千壶百瓮花门口
道傍榆荚仍似钱,摘来沽酒君肯否。
戏问花门酒家翁拼音版
lǎo rén qī shí réng gū jiǔ ,qiān hú bǎi wèng huā mén kǒu
dào bàng yú jiá réng sì qián ,zhāi lái gū jiǔ jun1 kěn fǒu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

岑参的诗词大全

《送梁判官归女几旧庐》 《杨雄草玄台》 《汉川山行,呈成少尹》 《赵将军歌》 《送江陵泉少府赴任,便呈卫荆州》 《送裴侍御赴岁入京(得阳字)》 《登古邺城》 《佐郡思旧游》 《六月三十日水亭送华阴王少府还县(得潭字)》 《送薛弁归河东》 《寻阳七郎中宅即事》 《题金城临河驿楼》 《奉和中书舍人贾至早朝大明宫》 《寄宇文判官》 《题观楼》 《送薛播擢第归河东》 《卫节度赤骠马歌》 《携琴酒寻阎防崇济寺所居僧院(得浓字)》 《忆长安曲二章寄庞cc》 《与鲜于庶子自梓州成都少尹自褒城同行至利州道中作》 《韩员外夫人清河县君崔氏挽歌二首》 《优钵罗花歌》 《渔父》 《送李司谏归京(得长字)》 《醉后戏与赵歌儿》 《郊行寄杜位》 《梁园歌,送河南王说判官》 《虢州西山亭子送范端公(得浓字)》 《醉里送裴子赴镇西》 《郡斋南池招杨辚》 《送李郎尉武康》 《南池夜宿,思王屋青萝旧斋》 《出关经华岳寺,访法华云公》 《因假归白阁西草堂》 《轮台歌奉送封大夫出师西征》 《初至西虢官舍南池,呈左右省及南宫诸故人》 《酬崔十三侍御登玉垒山思故园见寄》 《缑山西峰草堂作》 《送怀州吴别驾》 《送宇文舍人出宰元城(得阳字)》 《送任郎中出守明州》 《冬夕》 《送楚丘麹少府赴官》 《怀叶县关操、姚旷、韩涉、李叔齐》 《春兴思南山旧庐,招柳建正字》 《田使君美人舞如莲花北鋋歌(此曲本出北同城)》 《行军九日思长安故园》 《左仆射相国冀公东斋幽居(同黎拾遗赋献)》 《早春陪崔中丞同泛浣花谿宴》 《奉送贾侍御使江外》 《西亭送蒋侍御还京(得来字)》 《韦员外家花树歌》 《陪使君早春东郊游眺(得春字)》 《送严诜擢第归蜀》 《送柳录事赴梁州》 《送郑堪归东京汜水别业(得闲字)》 《送张都尉东归》 《送李明府赴睦州,便拜觐太夫人》 《送许子擢第归江宁拜亲,因寄王大昌龄》 《严君平卜肆》 《祁四再赴江南别诗》 《日没贺延碛作》 《送襄州任别驾》 《送永寿王赞府径归县(得蝉字)》 《春寻河阳陶处士别业》 《初过陇山途中,呈宇文判官》 《夜过盘石,隔河望永乐,寄闺中,效齐梁体》 《江上阻风雨》 《高冠谷口招郑鄠》 《送郑少府赴滏阳》 《敬酬李判官使院即事见呈》 《喜韩樽相过》 《走马川行奉送封大夫出师西征(君不见走马川)》 《乐府杂曲。鼓吹曲辞。凯歌六首》 《范公丛竹歌》 《太白东溪张老舍即事,寄舍弟侄等》 《送王伯伦应制授正字归》 《送滕亢擢第归苏州拜亲》 《至大梁却寄匡城主人》 《送羽林长孙将军赴歙州》 《送扬州王司马》 《宿岐州北郭严给事别业》 《峨眉东脚临江听猿,怀二室旧庐》 《送樊侍御使丹阳便觐》 《五月四日送王少府归华阴(得留字)》 《楚夕旅泊古兴》 《送人赴安西》 《春兴戏题赠李侯》 《草堂村寻罗生不遇》 《春梦》 《和刑部成员外秋夜寓直寄台省知己》 《送韦侍御先归京(得宽字)》 《登凉州尹台寺》 《敷水歌,送窦渐入京》 《梁州对雨怀麹二秀才,便呈麹大判官时疾赠余新诗》 《送陈子归陆浑别业》 《题永乐韦少府厅壁》 《寄左省杜拾遗》 《轮台歌奉送封大夫出师西征》 《过梁州奉赠张尚书大夫公》

戏问花门酒家翁鉴赏

  这是一首别具一格的生活抒情小诗。公元751年(唐玄宗天宝十载)旧历三月,安西节度使高仙芝调任河西节度使。在安西(今新疆库车)节度幕府盘桓了近两年之久的岑参,和其他幕僚一道跟随高仙芝来到春光初临的凉州城中。在经历了漫漫瀚海的辛苦旅程之后,诗人蓦然领略了道旁榆钱初绽的春色和亲见老人安然沽酒待客的诱人场面,他就在酒店小驻片刻,让醉人的酒香驱散旅途的疲劳,并欣赏这动人的春光。

  诗的开头两句纯用白描手法,从花门楼前酒店落笔,如实写出老翁待客、美酒飘香的情景,堪称是盛唐时代千里河西的一幅生动感人的风俗画,字里行间烘托出边塞安定、闾阎不惊的时代气氛,为下文点明“戏问”的诗题作了铺垫。三四两句诗人不是索然寡味地实写付钱沽酒的过程,而是在偶见春色的刹那之间,立即从榆荚形似钱币的外在特征上抓住了动人的诗意,用轻松、诙谐的语调戏问了那位当罏沽酒的七旬老翁:“老人家,摘下一串白灿灿的榆钱来买您的美酒,您肯不肯呀?”诗人丰富的想象,把生活化成了诗,读者可从中充分感受到盛唐时代人们乐观、开阔的胸襟。

  这首诗用口语化的诗歌语言,写眼前景物,人物音容笑貌栩栩如生,格调诙谐、幽默。诗人为凉州早春景物所激动、陶醉其中的心情,像一股涓涓细流,回荡在字里行间。在写法上,朴素的白描和生动的想象相结合,在虚实相映中显示出既平凡而又亲切的情趣。此诗语言富有平实中见奇峭的韵味,给全诗带来了既轻灵跳脱又幽默诙谐的魅力。

岑参简介

岑参(715-770),南阳(今属河南)人。天宝进士,曾随高仙芝到安西、威武,后又往来于北庭、轮台间。官至嘉州刺史,卒于成都。长于七言歌行。所作善于描绘塞上风光和战争景象;气势豪迈,情辞慷慨,语言变化自如。有《岑嘉州诗集》。

名句类别

食物」 「人物

编者注:本文提供了老人七十仍沽酒,千壶百瓮花门口上一句下一句 前一句后一句,戏问花门酒家翁拼音版 岑参简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/4079.html

友情链接>>