最伤情、送客咸阳,佩结西风怨上一句下一句 前一句后一句 琐窗寒·玉兰拼音版 吴文英诗词_城南实验中学

最伤情、送客咸阳,佩结西风怨上一句 下一句

出自宋朝吴文英的《琐窗寒·玉兰
原文翻译:
绀缕堆云,清腮润玉,汜人初见。蛮腥未洗,海客一怀凄惋。渺征槎、去乘阆风,占香上国幽心展。□遗芳掩色,真恣凝澹,返魂骚畹。
一盼。千金换。又笑伴鸱夷,共归吴苑。离烟恨水,梦杳南天秋晚。比来时、瘦肌更销,冷薰沁骨悲乡远。最伤情、送客咸阳,佩结西风怨
琐窗寒·玉兰拼音版
gàn lǚ duī yún ,qīng sāi rùn yù ,sì rén chū jiàn 。mán xīng wèi xǐ ,hǎi kè yī huái qī wǎn 。miǎo zhēng chá 、qù chéng láng fēng ,zhàn xiāng shàng guó yōu xīn zhǎn 。□yí fāng yǎn sè ,zhēn zì níng dàn ,fǎn hún sāo wǎn 。
yī pàn 。qiān jīn huàn 。yòu xiào bàn chī yí ,gòng guī wú yuàn 。lí yān hèn shuǐ ,mèng yǎo nán tiān qiū wǎn 。bǐ lái shí 、shòu jī gèng xiāo ,lěng xūn qìn gǔ bēi xiāng yuǎn 。zuì shāng qíng 、sòng kè xián yáng ,pèi jié xī fēng yuàn
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴文英的诗词大全

《新雁过妆楼·中秋后一夕李方庵月庭延客命小妓过新水令坐间赋词》 《西平乐慢(中吕商过西湖先贤堂,伤今感昔,泫然出涕)》 《杏花天(重午)》 《夜游宫·竹窗听雨》 《拜星月慢·林钟羽姜石帚以盆莲数十置中庭宴客其中》 《极相思·题陈藏一水月梅扇》 《绕佛阁(黄钟商与沈野逸东皋天街卢楼追凉小饮)》 《绛都春(饯李太博赴括苍别驾)》 《八声甘州(和梅津)》 《西江月·赋瑶圃青梅枝上晚花》 《点绛唇·时霎清明》 《喜迁莺(福山萧寺岁除)》 《蝶恋花(题华山道女扇)》 《东风第一枝(黄钟商)》 《尉迟杯(夹钟商,俗名双调赋杨公小蓬莱)》 《高阳台·落梅》 《点绛唇(有怀苏州)》 《贺新郎(湖上有所赠)》 《昼锦堂(中吕商)》 《水龙吟·寿梅津》 《西河(中吕商陪鹤林登袁园)》 《三部乐(黄钟商,俗名大石调赋姜石帚渔隐)》 《水龙吟·过秋壑湖上旧居寄赠》 《风入松·桂》 《扫花游·西湖寒食》 《风流子(前题)》 《过秦楼·芙蓉》 《庆春宫(无射商赵中钱得闲园)》 《惜秋华·木芙蓉》 《探芳新·吴中元日承天寺游人》 《木兰花慢·送翁五峰游江陵》 《绛都春(夷则羽,俗名仙吕调为郭清华内子寿)》 《莺啼序·春晚感怀》 《瑞鹤仙(赠道女陈华山内夫人)》 《水龙吟·过秋壑湖上旧居寄赠》 《烛影摇红(饯冯深居,翼日,其初度)》 《六么令·夷则宫七夕》 《望江南(赋画灵照女)》 《婆罗门引(郭清华席上为放琴客而新有所盼,赋以见喜)》 《瑞龙吟·送梅津》 《秋蕊香·七夕》 《扫花游(春雪)》 《高阳台·落梅》 《采桑子(瑞香)》 《烛影摇红·赋德清县圃古红梅》 《生查子(稽山对雪有感)》 《风流子·黄钟商芍药》 《八声甘州·灵岩陪庾幕诸公游》 《宴清都(连理海棠)》 《塞垣春(丙午岁旦)》 《浣溪沙·门隔花深梦旧游》 《绕佛阁(赠郭季隐)》 《声声慢·咏桂花》 《风入松(邻舟妙香)》 《点绛唇·时霎清明》 《瑞鹤仙(赠丝鞋庄生)》 《风入松·麓翁园堂宴客》 《十二郎·垂虹桥》 《惜黄花慢·菊》 《高阳台·过种山即越文种墓》 《十二郎·垂虹桥》 《荔枝香近·七夕》 《柳梢青·与龟翁登研意观雪怀癸卯岁腊朝断桥并马之游》 《扫花游(赋瑶圃万象皆春堂)》 《绛都春(燕亡久矣,京□适见似人,怅怨有感)》 《水龙吟·寿梅津》 《声声慢(赠藕花洲尼)》 《醉桃源(荷塘小隐赋烛影)》 《解语花·梅花》 《夜游宫·人去西楼雁杳》 《水龙吟(寿嗣荣王)》 《满江红(甲辰岁盘门外寓居过重午)》 《齐天乐(寿荣王夫人)》 《六丑(壬寅岁吴门元夕风雨)》 《祝英台近·除夜立春》 《烛影摇红·越上霖雨应祷》 《永遇乐·乙巳中秋风雨》 《珍珠帘(春日客龟溪,过贵人家,隔墙闻箫鼓声,疑是按舞,伫立久之)》 《夜飞鹊·蔡司户席上南花》 《点绛唇·试灯夜初晴》 《鹧鸪天(化度寺作)》 《夜合花·自鹤江入京泊葑门外有感》 《声声慢(寿魏方泉)》 《倦寻芳(上元)》 《燕归梁(对雪醒坐上云麓先生)》 《扫花游·西湖寒食》 《探芳新·吴中元日承天寺游人》 《浣溪沙·题李中斋舟中梅屏》 《探春慢(龟翁下世后登研意)》 《瑞龙吟(黄钟商,俗名大石调,犯正平调蓬莱阁)》 《惜秋华·木芙蓉》 《夜游宫·人去西楼雁杳》 《朝中措(题兰室道女扇)》 《朝中措(闻桂香)》 《望江南(茶)》 《沁园春(冰漕凿方泉,宾客请以名斋,邀赋)》 《高阳台(送王历阳以右曹赴阙)》 《荔枝香近·七夕》 《新雁过妆楼·中秋后一夕李方庵月庭延客命小妓过新水令坐间赋词》 《声声慢(陪幕中饯孙无怀于郭希道池亭,闰重九前一日)》

琐窗寒·玉兰注释

①汜:一作“记”。②海客:一作“海谷”,一作“梅谷”。

琐窗寒·玉兰创作背景

  据此词作者忆去姬之意推测,此词应作于苏姬离词人而去之后,而词人这时尚在临安。即时在公元1246年(宋理宗淳祐六年),词人已离吴而往来于临安、绍兴间之时以后。

琐窗寒·玉兰赏析

  《琐窗寒》一名《锁窗寒》,双调九十九字。前片十句,四仄韵;后片十句,六仄韵。据近人杨铁夫《梦窗词笺释》中说:“题标‘玉兰’,实指去姬,诗之比体;上阕映合花,下阕直说人,又诗之兴体。”“梦窗一生恨事全见。”

  “绀缕”三句,状玉兰的叶与花形。“绀缕”,“绀”,即天青色;“缕”,凡是细长的东西,都可叫缕,如柳缕、烟缕。“绀缕”即是天青色的玉兰叶。“汜人”,“汜”,《楚辞·卜居》:“将汜汜若水中之凫乎。”注:“汜,一作泛。”,“汜人”,即是浪迹天涯之人。此处是说:天青色的玉兰叶重重叠叠似美人的云鬓堆砌,玉兰花白玉般的色泽,又似美人洁白的脸腮。像这样美丽的花儿,即使是如我这样一位四处羁游,见多识广的人也是初次见识的。另据沈亚之《湘中怨》词:“垂拱中,太学生郑生乘月步洛阳桥.以桥下有哭声,见一女子,挟归与居,号曰‘汜人’。又周密题赵子固《凌波图》词“经年汜人重见”。又纪文达诗“无复江中见汜人”。杨铁夫按:此以玉兰喻姬,故起即用“绀缕”、“清腮”等字掩映,仍恐未醒,更用“汜人”点晴。此初见钟情,则当时事实也。“蛮腥”两句,闻香生感。“蛮腥”,指长于南国的玉兰的花香。“海客”,喻浪迹四方的人,即词人自称。此言玉兰花的清香扑鼻而来,充斥四周,然而浪迹天涯的“我”闻花香反而触动起一种感伤情怀,所谓“感时花溅泪”,就是这种环境与心情的反差。“渺征槎”两句,借物喻景。“槎”,竹木编成的筏,这儿引申为船只。“上国”,即当时的南宋都城临安。此言远行的船帆,依靠空中高风的帮助逐渐离去。同样,玉兰花的清香在这都城中一定会受到人们充分的赞赏。这两句其实是紧接上句的感慨,暗示自己在这儿是事业坎坷,生活凄凉,而美丽心爱的苏姬又远离词人,去求寻自我发展。“□遗芳”三句,缺一字,据上下词意推测,似为一“想”字,以领起之。“骚畹”,《离骚》有“余既滋兰之九畹” 之句, 这里借用其意。“畹”,古代地积单位,王逸《离骚》注:“十二亩曰畹”。此言词人追想玉兰花在凋谢之后必将失去它的本来面目,但是返归属于《离骚》中的花魂,定将以“清水出芙蓉”的天然面目深印在人们的脑海中。上片赏花有感。

  下片由花联想到人。“一盼”两句,词人从眼前的玉兰想到如花般美貌动人的苏妾,如果能使她回眸一顾,词人将不惜轻抛千金。然伊人已离他而去,再求“一盼”,无异幻梦。“又笑伴” 两句,回想从前两人聚首之时。“鸱夷”,是越灭吴之后,范蠡归隐五湖所取的别号——鸱夷子。“笑伴”者,西施也。这是用范蠡和西施优游吴地故事,比喻自己与苏妾曾在吴城亲密的相处过一段时期。“离烟”两句,叹目前。言现在自己与苏姬两人已如烟四散,似水流失,各自东西,惟剩几多离恨别愁。又如这南国玉兰,将零落成泥,离去的苏姬再也不可复求。“比来时”两句,见花思人。此言词人见花伤情,眼前玉兰花香虽是薰袭骨髓,然而见花却自然忆及过去共同赏花的苏姬,今花在姬离,想到那自己的第二故乡——苏州,以及还留住在那儿的去姬,当然是越发悲伤,憔悴不堪。“最伤情”两句,遥接上片“凄惋”作结。前句用李贺金铜仙人辞汉歌》:“衰兰送客咸阳道”诗意。第二句亦有晏殊蝶恋花》:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”及柳永凤栖梧》“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”两句的意境。两句言自己在临安最为伤情的是随着秋风的来临,又要送别亲友,这种离愁别恨使他日渐消瘦“衣带渐宽”。“佩”,即身上的腰带。

吴文英简介

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。

名句类别

抒情」 「四季

编者注:本文提供了最伤情、送客咸阳,佩结西风怨上一句下一句 前一句后一句,琐窗寒·玉兰拼音版 吴文英简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/470.html

友情链接>>