孤灯不明思欲绝,卷帷望月空长叹美人如花隔云端上一句下一句 前一句后一句 长相思·其一拼音版 李白诗词_城南实验中学

孤灯不明思欲绝,卷帷望月空长叹美人如花隔云端上一句 下一句

出自唐朝李白的《长相思·其一
原文翻译:
长相思,在长安。
络纬秋啼金井阑,微霜凄凄簟色寒。
孤灯不明思欲绝,卷帷望月空长叹。
美人如花隔云端!
上有青冥之长天,下有渌水之波澜。
天长路远魂飞苦,梦魂不到关山难。
长相思,摧心肝!
长相思·其一拼音版
zhǎng xiàng sī ,zài zhǎng ān 。
luò wěi qiū tí jīn jǐng lán ,wēi shuāng qī qī diàn sè hán 。
gū dēng bú míng sī yù jué ,juàn wéi wàng yuè kōng zhǎng tàn 。
měi rén rú huā gé yún duān !
shàng yǒu qīng míng zhī zhǎng tiān ,xià yǒu lù shuǐ zhī bō lán 。
tiān zhǎng lù yuǎn hún fēi kǔ ,mèng hún bú dào guān shān nán 。
zhǎng xiàng sī ,cuī xīn gān !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全

《远别离》 《流夜郎永华寺,寄寻阳群官》 《去妇词(一作顾况诗)》 《金陵新亭》 《古朗月行》 《峨眉山月歌》 《赠崔司户文昆季》 《秋登宣城谢脁北楼》 《古风(天津三月时)》 《凤凰曲》 《军行(一作从军行,一作行军)》 《子夜吴歌·春歌》 《越中秋怀》 《子夜吴歌·夏歌》 《王昭君二首》 《登高丘而望远》 《自代内赠》 《与从侄杭州刺史良游天竺寺》 《游南阳白水登石激作》 《相和歌辞。从军行二首》 《留别王司马嵩》 《登敬亭北二小山余时送客逢崔侍御并登此地》 《杂曲歌辞。邯郸才人嫁为厮养卒妇》 《天马歌》 《劳劳亭》 《古风(大车扬飞尘)》 《禅房怀友人岑伦》 《送裴十八图南归嵩山二首》 《游泰山六首》 《对雪醉后赠王历阳》 《宫中行乐词八首》 《估客行》 《上留田行》 《乌夜啼》 《赠易秀才》 《清溪行 / 宣州清溪》 《题嵩山逸人元丹丘山居》 《赠秋浦柳少府》 《赠韦秘书子春二首》 《赠闾丘处士》 《姑孰十咏》 《望汉阳柳色,寄王宰》 《春思》 《酬坊州王司马与阎正字对雪见赠》 《独不见》 《寻雍尊师隐居》 《少年行三首·其三》 《杂曲歌辞。悲歌》 《太原早秋》 《黄葛篇》 《忆秦娥(箫声咽)》 《采莲曲(若耶溪傍采莲女)》 《送裴十八图南归嵩山二首》 《夜别张五》 《金门答苏秀才》 《惧谗(双花竞春芳)》 《关山月》 《静夜思(床前明月光)》 《秋浦歌》 《清平调·名花倾国两相欢》 《送贺宾客归越》 《长相思·其一》 《久别离(别来几春未还家)》 《姑孰十咏。望夫山》 《夜宿山寺》 《焦山望寥山》 《舞曲歌辞。独漉篇》 《初月》 《邺中赠王大(一作邺中王大劝入高凤石门山幽居)》 《清平调·其三》 《与夏十二登岳阳楼》 《陌上桑》 《赠僧朝美》 《宣州谢脁楼饯别校书叔云 / 陪侍御叔华登楼歌》 《送当涂赵少府赴长芦》 《古风(丑女来效颦)》 《游洞庭湖五首·其二》 《观博平王志安少府山水粉图》 《灞陵行送别》 《答杜秀才五松见赠(五松山在南陵铜坑西五六里)》 《空城雀》 《杂曲歌辞。白马篇》 《秋浦歌十七首·其十四》 《杂曲歌辞。沐浴子》 《菩萨蛮·平林漠漠烟如织》 《铜官山醉后绝句》 《无题153》 《舞曲歌辞。白鸠辞》 《送别得书字》 《秋日鲁郡尧祠亭上宴别杜补阙范侍御》 《白毫子歌》 《千里思(思归但长嗟)》 《题舒州司空山瀑布》 《君子有所思行》 《行行游且猎篇》 《酬殷明佐见赠五云裘歌》 《连理枝》 《冬夜醉宿龙门,觉起言志》 《赠从孙义兴宰铭》 《送外甥郑灌从军三首》

长相思·其一译文及注释

韵译相思呵长相思,我们相思在长安,秋天蟋蟀常悲鸣,声声出自金井阑。薄霜凄凄送寒气,竹席已觉生凉寒;夜里想她魂欲断,孤灯伴我昏暗暗。卷起窗帘望明月,对月徒然独长叹;如花似玉美人呵,仿佛相隔在云端!青青冥冥呵,上是无边无垠的蓝天,清水渺渺呵,下是浩浩汤的波澜。天长长来地迢迢,灵魂飞越多辛苦;关山重重相阻隔,梦魂相见也艰难。长相思呵长相思,每每相思摧心肝!

注解1、长安:今陕西省西安市。2、络纬:昆虫名,又名莎鸡,俗称纺织娘。3、金井阑:精美的井阑。4、簟色寒:指竹席的凉意。簟,凉席。5、帷:窗帘。6、青冥:青云。7、渌水:清水。8、关山难:关山难渡。9、摧:伤。

长相思·其一赏析

这首诗是李白离开长安后回忆往日情绪时所作,豪放飘逸中兼有含蓄。诗人通过对秋虫、秋霜、孤灯等景物的描写抒发了感情。表现出相思的痛苦。“美人如花隔云端”是全诗的中心句,其中含有托兴意味。我国古代经常用“美人”比喻所追求理想。“长安”这个特定的地点更加暗示“美人”在这里是个政治托寓,表明此诗目的在于抒发诗人追求政治理想而不能的郁闷之情。诗人将意旨隐含在形象之中,隐而不露,自有一种含蓄的韵味。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?

名句类别

人物」 「抒情

编者注:本文提供了孤灯不明思欲绝,卷帷望月空长叹美人如花隔云端上一句下一句 前一句后一句,长相思·其一拼音版 李白简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/5004.html

友情链接>>