汉家君臣欢宴终,高议云台论战功上一句下一句 前一句后一句 少年行四首拼音版 王维诗词_城南实验中学

汉家君臣欢宴终,高议云台论战功上一句 下一句

出自南北朝王维的《少年行四首
原文翻译:

新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年。
相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边。

汉家君臣欢宴终,高议云台论战功
天子临轩赐侯印,将军佩出明光宫。

出身仕汉羽林郎,初随骠骑战渔阳。
孰知不向边庭苦,纵死犹闻侠骨香。

一身能擘两雕弧,虏骑千群只似无。
偏坐金鞍调白羽,纷纷射杀五单于。

少年行四首拼音版

xīn fēng měi jiǔ dòu shí qiān ,xián yáng yóu xiá duō shǎo nián 。
xiàng féng yì qì wéi jun1 yǐn ,xì mǎ gāo lóu chuí liǔ biān 。

hàn jiā jun1 chén huān yàn zhōng ,gāo yì yún tái lùn zhàn gōng
tiān zǐ lín xuān cì hóu yìn ,jiāng jun1 pèi chū míng guāng gōng 。

chū shēn shì hàn yǔ lín láng ,chū suí biāo qí zhàn yú yáng 。
shú zhī bú xiàng biān tíng kǔ ,zòng sǐ yóu wén xiá gǔ xiāng 。

yī shēn néng bò liǎng diāo hú ,lǔ qí qiān qún zhī sì wú 。
piān zuò jīn ān diào bái yǔ ,fēn fēn shè shā wǔ dān yú 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

王维的诗词大全

《同比部杨员外十五夜游有怀静者季》 《早春行》 《新秦郡松树歌》 《燕支行(时年二十一)》 《鹿柴》 《辋川集。漆园》 《早秋山中作》 《奉和圣制上巳于望春亭观禊饮应制》 《和使君五郎西楼望远思归》 《山居即事》 《山中示弟》 《菩提寺禁裴迪来相看说逆贼等凝碧池上作音乐…示裴迪》 《登河北城楼作》 《赠东岳焦炼师》 《送高適弟耽归临淮作(坐上作)》 《使至塞上》 《与卢员外象过崔处士兴宗林亭》 《重酬苑郎中(时为库部员外)》 《酬黎居士淅川作(昙壁上人院走笔成)》 《桃源行》 《送赵都督赴代州得青字》 《济州过赵叟家宴》 《山中寄诸弟妹》 《登楼歌》 《送秘书晁监还日本国》 《画》 《奉和圣制暮春送朝集使归郡应制》 《奉和杨驸马六郎秋夜即事》 《听宫莺》 《九月九日忆山东兄弟 / 九月九忆山东兄弟》 《游化感寺》 《山中与裴秀才迪书》 《终南别业 / 初至山中 / 入山寄城中故人》 《和贾至舍人早朝大明宫之作》 《送元中丞转运江淮(一作钱起诗)》 《田园乐七首·其六》 《与苏卢二员外期游方丈寺而苏不至,因有是作》 《送宇文太守赴宣城》 《田园乐七首(采菱渡头风急)》 《过香积寺》 《清如玉壶冰(京兆府试,时年十九)》 《送崔九兴宗游蜀》 《同崔兴宗送衡岳瑗公南归》 《送赵都督赴代州得青字》 《寄荆州张丞相》 《积雨辋川庄作 / 秋归辋川庄作》 《相思》 《酬严少尹徐舍人见过不遇》 《画》 《伊州歌》 《待储光羲不至》 《送李判官赴东江》 《赠房卢氏琯》 《寒食城东即事》 《阙题二首》 《鸟鸣涧》 《答裴迪辋口遇雨忆终南山之作》 《奉和圣制御春明楼临右相园亭赋乐贤诗应制》 《酬慕容十一》 《奉送六舅归陆浑》 《三月三日勤政楼侍宴应制》 《竹里馆》 《田园乐七首·其三》 《西施咏》 《哭殷遥》 《春园即事》 《陇头吟》 《不遇咏》 《辋川集。宫槐陌》 《寓言二首(次首《律髓》入侠少类,作卢象《杂诗》)》 《晦日游大理韦卿城南别业四声依次用各六韵》 《杂诗》 《冬日游览》 《田园乐七首·其五》 《过始皇墓(时年十五,一作二十一)》 《相和歌辞。班婕妤三首》 《春中田园作》 《送殷四葬(一作哭殷遥)》 《送别(下马饮君酒)》 《陇西行》 《陇头吟》 《赠徐中书望终南山歌》 《酬贺四赠葛巾之作》 《燕子龛禅师》 《疑梦》 《恭懿太子挽歌五首》 《送张舍人佐江州同薛璩十韵(走笔成)》 《送李员外贤郎》 《李处士山居》 《齐州送祖二(一作送别)》 《济上四贤咏。成文学》 《冬夜书怀》 《敕赐百官樱桃(时为文部郎)》 《新晴野望》 《老将行》 《观别者》 《田园乐七首(一作辋川六言,第六首一作皇甫曾诗)》 《秋夜独坐》 《送刘司直赴安西》 《渭川田家》

少年行四首鉴赏

  这组诗的第一首,写侠少的欢聚痛饮。诗开头便以“美酒”领起,因为豪饮酣醉自来被认为是英雄本色,所谓“三杯吐然诺,五岳倒为轻。眼花耳热后,意气素霓生。”(李白《少年行》)饮酒在当时因能激发意气而被视作胜事。“斗十千”语出曹植名都篇》:“归来宴平乐,美酒斗十千”,按李白也有《将进酒》诗云:“昔时陈王宴平乐,斗酒十千恣欢谑”,此诗意近李诗,不仅极言酒之珍美,而且还借前人的用语写出慷慨好客、纵情欢乐的盛况。盖游侠之饮原非独酌遣闷,其倜傥意气正在大会宾客之际才得以充分的表现。第二句言“咸阳游侠”,乃以京都侠少为其代表。游侠人物大多出身于都市的闾里市井之中,故司马迁在《史记·游侠列传》里径直称之为“闾里之侠”,咸阳为秦的国都,则京邑为游侠的渊薮也不言自明,这里不过是举其佼佼者以概全体。诗的前两句以“新丰美酒”烘染在前,“咸阳游侠”出场在后,而“多少年”则为全篇之纲。诗的后二句更进一层,写出侠少重友情厚交谊的作风。即便是邂逅相逢的陌路人,杯酒之间便能成为意气相倾的知己,所谓“论交从优孟,买醉入新丰”(李白《结客少年场行》)、“一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒”(岑参凉州馆中与诸判官夜集》),正表现了他们同声相应的热情。因此,在他们开怀畅饮的豪爽风度中,还渗透着为朋友倾情倒意,肝胆相照的人情美。酒如一面镜子,映照出他们率真坦荡的人生态度。诗为人物写照,最后却宕开去以景语收束。诗人撇开楼里的场面,转而从楼外的景象落笔,其实写外景还是为内景服务的。末句中的“高楼”不仅和首句呼应,暗示了人物的豪纵气派,而且以其卓然挺立的雄姿一扫鄙陋猥琐之态;“系马垂柳”则以骏马和杨柳的意象,衬托出少年游侠富有青春气息的俊爽风致。有此一笔,使情景历历如绘,遂在表现人物豪宕气概的同时,又显得蕴藉有致。全诗用笔的跳荡灵动,也是和少年奔放不羁的性格神采相吻合的。

  第二首,写游侠的出征边塞。这首诗里所说的“仕汉”“骠骑”,以及下面两首诗里出现的“五单于”“汉家君臣”等,都是借汉事喻唐,这在唐诗中几乎是习闻熟见的惯例。这里说少年委身事君,入仕之初便担任了羽林郎的职务。由于羽林郎宿仗卫内、亲近帷幄,地位十分重要,故非一般等闲之辈可以入选。《后汉书·地理志》云:“汉兴,六郡良家子选给羽林。”由此即可见一斑。骠骑指武帝时的名将霍去病,曾多次统率大军反击匈奴侵扰,战功显赫。少年报国心切,一心想效功当世,一旦国家有事,便毫不犹豫地随军出征。边关是遥远荒寒的,沙场的搏杀更是出生入死,而主人公“明知山有虎,偏向虎山行”,这种为国献身的精神,和曹植的《白马篇》里“捐躯赴国难,视死忽如归”的少年英雄是一脉相承的。所不同的是,曹诗通篇是用第三人称的视角来加以客观的描述和赞颂,这里却借少年自己的口吻直抒胸臆:第三句以自诘的口气反挑,使文势陡起波澜,末句则以斩截之语收束,而“孰”“不”“纵”“犹”等虚词的连用,又在接二连三的转折中不断加强语气,活脱地传达出少年从容朱毅的神情和义无返顾的决心。这种借顿挫的用笔展示人物内心世界的手法,不仅很有力度,而且进一步深化了游侠“意气”的内涵。

  第三首,写少年的勇武杀敌。诗人将主人公置于孤危险恶的战争情势之中。“虏骑千重”指敌人大军压境,形成包围之势;“众敌酋倾巢出动,来势汹汹,企图以优势兵力取胜。而少年以“一身”对“千重”之敌,竟能左右驰突于敌阵之中,如入无人之境,且能擒贼先擒王,将凶蛮剽悍的敌酋“纷纷射杀”,其过人的胆略和武艺已分明可见。这里把少年写成孤胆英雄,意在突出他的勇冠三军、战功卓著。诗的一、三两句,以特写镜头为少年英武矫健的身姿写照:“擘两雕弧”言其多力善射,能左右开弓;“偏坐金鞍”言其鞍马功夫娴熟,能在疾驰的马背上自如地变换各种姿势;“调白羽”则是善于在运动中瞄准目标,箭无虚发。二、四两句,从对方着笔来反衬少年的艺高胆大。敌我双方的力量愈是悬殊,也就愈能表现主人公无所畏惧的英雄气概,而这种气概,又正来自于其置生死于度外的献身精神。这样,这首诗就和上一首彼此呼应,并为下一首写功高不赏张本。诗中所出现的雕弧、金鞍和白羽,均是以着色之笔略加点染,本来是爱其人而及其物,这里的物又为人增色,人与物原不妨是互相辉映、相得益彰的。盛唐诗人每喜表现尚武精神,如李白自称“弯弓绿弦开,满月不惮坚。闲骑骏马猎,一射两虎穿。”(《赠宣城宇文太守兼呈崔侍御》)杜甫自述“射飞曾纵鞚,引臂落鹙鸧。”(《壮游》)王维则称赞他的一位族弟说:“读书复骑射,带剑游淮阴……席帆聊问罪,卉服尽成擒。”(《送从弟蕃游淮南》)等等。这些都可看作是诗中理想形象的现实依据。

  第四首,写游侠的功成无赏。上一首诗既已写到少年游侠的勇却群敌,那么这一首写朝廷论功行赏,他也理应是受奖的主角了。诗的前三句,极写庆功仪式的隆重和气氛的热烈:君臣欢宴、云台论功、天子临轩、封侯赐爵,正当期待中的主角出场时,领赏者却突然变成了“将军”。这里的“将军”和第二首“初随骠骑战渔阳”里的“骠骑”当是一人,指军中的主帅。“将军讽出明光宫”,也即李白《塞下曲》其三所云:“功成画麟阁,独有霍嫖姚。”意谓受皇帝宠信的权贵坐享其成而血战的勇士反遭冷落。诗以烘云托月的手法反复渲染,到头来却翻作他人;而活跃在前三首诗里的主角被悄无声息地推到了局外。这种欲抑故扬的艺术处理,使诗中的不平之鸣得以强有力的表现,这里再加申说反而是多余的了。

  王维的《少年行四首》,以浪漫的笔调讴歌了豪荡使气、舍身报国、崇尚事功和功成不居的任侠精神,表现出强烈的英雄主义色彩。他笔下的少年游侠形象,和盛唐其他诗人创造的形象一样,实际上是时代理想的人格化写照。这四首绝句独自成篇,各有侧重,但又蝉联而下,互相补充和照应。用笔或实或虚,或显或隐,舒卷自如,不拘一格,成功地谱写了一支朝气蓬勃、富有青春旋律的进行曲。

王维简介

 王维(701─761),字摩诘,祖籍太原祁(今山西祁县)。九岁知属辞,十九岁应京兆府试点了头名,二十一岁(开元九年)中进士。任大乐丞。但不久即因伶人越规表演黄狮子舞被贬为济州(在今山东境内)司功参军。宰相张九龄执政时,王维被提拔为右拾遗,转监察御史。李林甫上台后,王维曾一度出任凉州河西节度使判官,二年后回京,不久又被派往湖北襄阳去主持考试工作。天宝年间,王维在终南山和辋川过着亦官亦隐的生活。公元七五六年,王维被攻陷长安的安禄山叛军所俘,他服药取痢,佯称瘖疾,结果被安禄山「遣人迎置洛阳,拘于普施寺,迫以伪署」。平叛后,凡做伪官的都判了罪,但王维因在被俘期间作《凝碧池》诗怀念朝廷、痛骂安禄山,得到唐肃宗的赞许,加之平乱有功的胞弟王缙极力营救,仅降职为太子中允,后来又升迁为尚书右丞。但自此,王维变得更加消沉了。在半官半隐、奉佛参禅、吟山咏水的生活中,度过了自己的晚年。王维的诗歌创作道路大致以开元二十六年(738)张九龄罢相为界分为前后两个时期。前期诗作大都反映现实,具有明显的进步政治倾向,在一定程度上体现了盛唐时代积极进取的精神;后期的诗作多是描山摹水、歌咏田园风光的,其中也曲折地表达了对现实政治的不满,但情绪的主调却是颓唐消极的。王维不仅工诗善画,且精通音律,擅长书法。诗歌、音乐、绘画三种艺术在审美趣味上相互融会、相互渗透,具有独特的造诣,被苏轼誉之为:「味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。」有《王右丞集》。附:王维(701-761)字摩诘,太原祁(今山西祁县)人。工书画,与弟缙俱有俊才。开元九年,进士擢第,调太乐丞,坐累为济州司仓参军,历右拾遗、监察御史、左补阙、库部郎中。拜吏部郎中。天宝末,为给事中,安禄山陷两都,维为贼所得。服药阳瘖,拘于菩提寺,禄山宴凝碧池。维潜赋诗悲悼,闻于行在,贼平。陷贼官三等定罪。特原之,责授太子中允,迁中庶子、中书舍人。复拜给事中。转尚书右丞。维以诗名盛于开元、天宝间,宁薛诸王驸马豪贵之门,无不拂席迎之,得宋之问辋川别墅,山水绝胜。与道友裴迪,浮舟往来,弹琴赋诗,啸咏终日,笃于奉佛,晚年长斋禅诵。一日,忽索笔作书数纸,别弟缙及平生亲故,舍笔而卒,赠秘书监。宝应中,代宗问缙:朕常于诸王坐闻维乐章,今存几何,缙集诗六卷、文四卷,表上之。敕答云:卿伯氏位列先朝,名高希代,抗行周雅,长揖楚辞,诗家归美,克成编录。叹息良深,殷璠谓维诗词秀调雅,意新理惬,在泉成珠,著壁成绘。苏轼亦云,维诗中有画,画中有诗也。有《王右丞集》。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了汉家君臣欢宴终,高议云台论战功上一句下一句 前一句后一句,少年行四首拼音版 王维简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/799.html

友情链接>>