溪居拼音版|翻译|赏析|原文_是柳宗元的诗词_城南实验中学

溪居拼音版

作者:柳宗元 朝代:唐朝
溪居原文
久为簪组束,幸此南夷谪。[1] 闲依农圃邻,偶似山林客。 晓耕翻露草,夜榜响溪石。[2] 来往不逢人,长歌楚天碧。
溪居拼音版
jiǔ wéi zān zǔ shù ,xìng cǐ nán yí zhé 。[1] xián yī nóng pǔ lín ,ǒu sì shān lín kè 。 xiǎo gēng fān lù cǎo ,yè bǎng xiǎng xī shí 。[2] lái wǎng bú féng rén ,zhǎng gē chǔ tiān bì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳宗元的诗词大全 柳宗元的代表作 写过的诗词

《浩初上人见贻绝句欲登仙人山因以酬之》 《叠后》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。高昌》 《桐叶封弟辨》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。东蛮》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。吐谷浑》 《相和歌辞。东门行》 《送豆卢膺秀才南游序》 《戏题石门长老东轩》 《放鹧鸪词》 《北还登汉阳北原题临川驿》 《段太尉逸事状》 《巽公院五咏》 《巽公院五咏。曲讲堂》 《弘农公以硕德伟材屈于诬枉左官…谨献诗五十韵以毕微志》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。靖本邦》 《感遇二首(永州作)》 《永州韦使君新堂记》 《读书》 《酬娄秀才寓居开元寺,早秋月夜病中见寄》 《杂曲歌辞。杨白花》 《零陵春望》 《梅雨》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。刘武周败裴寂咸有晋…靖本邦第九》 《奉和杨尚书郴州追和故李中书夏日登北楼…依本诗韵次用》 《秋晓行南谷经荒村》 《界围岩水帘(元和十年春月,自永州召还,经岩下)》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。唐既受命李密自败…为兽之穷第二》 《小石潭记》 《茅檐下始栽竹》 《送元暠师诗》 《杨白花》 《答刘连州邦字》 《柳州城西北隅种柑树》 《愚溪诗序》 《独觉》 《登蒲州石矶望横江口潭岛深迥斜对香零山》 《酬曹侍御过象县见寄》 《雨晴至江渡》 《愚溪诗序》 《寄韦珩》 《柳州二月榕叶落尽偶题》 《重别梦得》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。梁之馀保荆衡巴巫…为苞枿第六》 《钴鉧潭西小丘记》 《与崔策登西山(策字子符,集有送崔九序)》 《重别梦得》 《段九秀才处见亡友吕衡州书迹》 《秋晓行南谷经荒村》 《驳复仇议》 《零陵早春》 《种白蘘荷》 《咏荆轲》 《巽公院五咏。芙蓉亭》 《晨诣超师院读禅经》 《巽公院五咏·苦竹桥》 《铜鱼使赴都寄亲友》 《奉平淮夷雅表。皇武命丞相度董师集大功也》 《同刘二十八院长述旧言怀感时书事奉寄澧州…赠二君子》 《酬娄秀才将之淮南见赠之什(娄秀才,图南也)》 《游朝阳岩遂登西亭二十韵》 《渔翁》 《种木槲花》 《与浩初上人同看山寄京华亲故》 《衡阳与梦得分路赠别》 《酬贾鹏山人郡内新栽松寓兴见赠二首》 《咏三良》 《韦使君黄溪祈雨见召从行至祠下口号》 《雨中赠仙人山贾山人(即贾鹏也)》 《钴鉧潭西小丘记》 《桂州北望秦驿,手开竹径至钓矶,留待徐容州》 《小石城山记》 《闻彻上人亡寄侍郎杨丈》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。铁山碎》 《箕子碑》 《初秋夜坐赠吴武陵》 《湘岸移木芙蓉植龙兴精舍》 《韩漳州书报彻上人亡因寄二绝》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。李靖灭高昌为高昌第十一》 《哭连州凌员外司马(凌员外准也)》 《登柳州城楼寄漳汀封连四州刺史》 《衡阳与梦得分路赠别》 《巽公院五咏·苦竹桥》 《巽上人以竹闲自采新茶见赠,酬之以诗》 《入黄溪闻猿(溪在永州)》 《中夜起望西园值月上》 《酬曹侍御过象县见寄》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。辅氏凭江淮竟东海…为奔鲸沛第五》 《种树郭橐驼传》 《从崔中丞过卢少尹郊居》 《柳州二月榕叶落尽偶题》 《秋晓行南谷经荒村》 《再至界围岩水帘遂宿岩下(是年出刺柳州五月复经此)》 《法华寺西亭夜饮(得酒字)》 《中夜起望西园值月上》 《柳州寄丈人周韶州》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。奔鲸沛》 《渔翁》 《三赠刘员外》 《法华寺石门精舍三十韵》

溪居译文及注释

译文很久来为公务所累,幸好被贬谪到南方少数民族地区。闲静无事,与农人的菜圃为邻,有的时候就像个山林中的隐士。早晨耕田,翻锄带着露水的野草,晚上撑船游玩回来,船触到溪石发出声响。独来独往,碰不到其他的人,眼望楚天一片碧绿,放声高歌。

韵译长久被官职所缚不得自由, 有幸这次被贬谪来到南夷。闲时常常与农田菜圃为邻, 偶然间象个隐居山中的人。清晨我去耕作翻除带露杂草, 傍晚乘船沿着溪石哗哗前进。独往独来碰不到那庸俗之辈, 仰望楚天的碧空而高歌自娱。

注释①簪组:古代官吏的服饰,此指官职。束:约束,束缚。南夷:古代对南方少数民族的称呼。谪:被降职或调往边远地区。当时作者被贬为永州司马。②夜榜:夜里行船。榜:此处读“彭音,意为进船。此句指天黑船归,船触溪石而发出的声音。③楚天:永州原属楚地。④束:束缚。⑤南夷:这里指永州。⑥谪:贬官流放。⑦农圃:田园。⑧偶似:有时好像。⑨山林客:山林间的隐士。⑩榜:划船。⑾响溪石:水激溪石的声响。⑿长歌:放歌。

溪居鉴赏

  公元810年(唐元和五年),柳宗元在零陵西南游览时,发现了曾为冉氏所居的冉溪,因爱其风景秀丽,便迁居是地,并改名为愚溪。

  这首诗写他迁居愚溪后的生活。诗的大意是说:我久为做官所羁累,幸好有机会贬谪到这南方少数民族地区中来,解除了我的无穷烦恼。闲居无事,便与农田菜圃为邻,有时就仿佛是个山林隐逸之士。清晨,踏着露水去耕地除草;有时荡起小舟,去游山玩水,直到天黑才归来。独往独来,碰不到别人,仰望碧空蓝天,放声歌唱。

  这首诗表面上似乎写溪居生活的闲适,然而字里行间隐含着孤独忧愤。如开首二句,诗意突兀,耐人寻味。贬官本是不如意的事,诗人却以反意着笔,说什么久为做官所“累”,而为这次贬窜南荒为“幸”,实际上是含着痛苦的笑。“闲依”、“偶似”相对,也有强调闲适的意味,“闲依”包含着投闲置散的无聊,“偶似”说明他并不真正具有隐士的淡泊、闲适,“来往不逢人”句,看似自由自在,无拘无束,但毕竟也太孤独了。这里也透露出诗人是强作闲适。这首诗的韵味也就在这些地方。沈德潜说,“愚溪诸咏,处连蹇困厄之境,发清夷淡泊之音,不怨而怨,怨而不怨,行间言外,时或遇之。”(《唐诗别裁》卷四)这段议论是很有见地的。

柳宗元简介

柳宗元(773─819),字子厚,河东(今山西永济县)人。贞元九年(793)进士,曾为监察御史。唐顺宗时为礼部员外郎,参加了以王叔文为首的政治改革集团。这个政治改革集团,反对藩镇割据和宦官专权,推行免除部分苛捐杂税等具有进步意义的政策。因为改革触犯了宦官权豪的利益,遭到了他们的极力反对。宪宗李纯继位后,改变遂告失败,王叔文被杀,柳宗元等人被贬到边远的地区。柳宗元先被贬为永州(今湖南零陵县)司马,十年后,改为柳州(今属广西)刺史,最后病死在柳州,年仅四十六岁。人称柳河东,有《柳河东集》。他是唐代杰出的文学家和思想家,在散文和诗歌的创作方面,有着很高造诣。他的诗,善于寓情于景,写得俊雅峭拔。
唐诗三百首 生活 孤独

本文提供溪居原文,溪居翻译,溪居赏析,溪居拼音版,柳宗元简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/703.html

友情链接>>