吴台直下,缃梅无限,未放野桥香度上一句下一句 前一句后一句 永遇乐·探梅次时斋韵拼音版 吴文英诗词_城南实验中学

吴台直下,缃梅无限,未放野桥香度上一句 下一句

出自宋朝吴文英的《永遇乐·探梅次时斋韵
原文翻译:
阁雪云低,卷沙风急,惊雁失序。户掩寒宵,屏闲冷梦,灯飐唇似语。堪怜窗景,都闲刺绣,但续旧愁一缕。邻歌散,罗襟印粉,袖湿茜桃红露。
西湖旧日,留连清夜,爱酒几将花误。遗袜尘销,题裙墨黯,天远吹笙路。吴台直下,缃梅无限,未放野桥香度。重谋醉,揉香弄影,水清浅处。
永遇乐·探梅次时斋韵拼音版
gé xuě yún dī ,juàn shā fēng jí ,jīng yàn shī xù 。hù yǎn hán xiāo ,píng xián lěng mèng ,dēng zhǎn chún sì yǔ 。kān lián chuāng jǐng ,dōu xián cì xiù ,dàn xù jiù chóu yī lǚ 。lín gē sàn ,luó jīn yìn fěn ,xiù shī qiàn táo hóng lù 。
xī hú jiù rì ,liú lián qīng yè ,ài jiǔ jǐ jiāng huā wù 。yí wà chén xiāo ,tí qún mò àn ,tiān yuǎn chuī shēng lù 。wú tái zhí xià ,xiāng méi wú xiàn ,wèi fàng yě qiáo xiāng dù 。zhòng móu zuì ,róu xiāng nòng yǐng ,shuǐ qīng qiǎn chù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴文英的诗词大全

《沁园春·送翁宾旸游鄂渚》 《虞美人影·咏香橙》 《江神子·送翁五峰自鹤江还都》 《花犯·谢黄复庵除夜寄古梅枝》 《探芳新·吴中元日承天寺游人》 《声声慢·咏桂花》 《倦寻芳(林钟羽花翁遇旧欢吴门老妓李怜,邀分韵同赋此词)》 《祝英台近(悼得趣,赠宏庵)》 《浣溪沙·桂》 《夜行船(赠赵梅壑)》 《点绛唇(和吴见山韵)》 《极相思·题陈藏一水月梅扇》 《望江南(茶)》 《齐天乐·与冯深居登禹陵》 《绛都春·余往来清华池馆六年赋咏屡矣感昔伤今益不堪怀乃复作此解》 《醉桃源·赠卢长笛》 《澡兰香·林钟羽淮安重午》 《蝶恋花(题华山道女扇)》 《宴清都(寿荣王夫人)》 《西江月(丙午冬至)》 《唐多令·惜别》 《夜行船(寓化度寺)》 《双双燕·小桃谢后》 《祝英台近·除夜立春》 《玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋》 《齐天乐(寿荣王夫人)》 《莺啼序·春晚感怀》 《江神子·送翁五峰自鹤江还都》 《浪淘沙(有得越中故人赠杨梅者,为赋赠)》 《忆旧游(别黄澹翁)》 《惜黄花慢·菊》 《六么令·夷则宫七夕》 《江南春(中吕商赋张药翁杜衡山庄)》 《朝中措(赠赵悔壑)》 《水龙吟(无射商惠山酌泉)》 《水龙吟(癸卯元夕)》 《瑞鹤仙(癸卯岁寿方蕙岩寺簿)》 《祝英台近(上元)》 《蹋莎行(敬赋草窗绝妙词)》 《菩萨蛮·落花夜雨辞寒食》 《念奴娇(赋德清县圃明秀亭)》 《暗香·送魏句滨宰吴县解组分韵得阖字》 《惜秋华·木芙蓉》 《天香(熏衣香)》 《过秦楼·芙蓉》 《醉落魄(题藕花洲尼扇)》 《乌夜啼(桂花)》 《一翦梅(赠友人)》 《永遇乐·乙巳中秋风雨》 《扫花游·西湖寒食》 《夜游宫·春语莺迷翠柳》 《法曲献仙音·秋晚红白莲》 《澡兰香·林钟羽淮安重午》 《浣溪沙·秋情》 《渡江云三犯·西湖清明》 《三姝媚·过都城旧居有感》 《霜叶飞(黄钟商重九)》 《宴清都(寿秋壑)》 《花心动·柳》 《风入松(邻舟妙香)》 《塞翁吟(饯梅津除郎赴阙)》 《解语花(立春风雨中饯处静)》 《浣溪沙·门隔花深旧梦游》 《高阳台(寿毛荷塘)》 《生查子·秋社》 《水调歌头(赋魏方泉望湖楼)》 《扫花游·送春古江村》 《法曲献仙音(放琴客,和宏庵韵)》 《法曲献仙音·秋晚红白莲》 《探春慢(龟翁下世后登研意)》 《烛影摇红·元夕雨》 《齐天乐·与冯深居登禹陵》 《诉衷情·七夕》 《瑞鹤仙·秋感》 《浣溪沙·琴川慧日寺蜡梅》 《秋思(夹钟商荷塘为括苍名姝求赋其听雨小阁)》 《浣溪沙·琴川慧日寺蜡梅》 《霜天晓角(题胭脂岭陶氏门)》 《秋蕊香·七夕》 《满江红·刘朔斋赋菊和韵》 《探芳信(麓翁小园早饮,客供棋事琴事)》 《点绛唇·时霎清明》 《木兰花慢·送翁五峰游江陵》 《惜红衣(余从姜石帚游苕霅间三十五年矣,重来伤今感昔,聊以咏怀)》 《高阳台·过种山即越文种墓》 《永遇乐·乙巳中秋风雨》 《浣溪沙(陈少逸席上用联句韵有赠)》 《诉衷情·秋情》 《满江红(夷则宫、俗名仙吕宫淀山湖)》 《庆春宫·秋感》 《诉衷情·秋情》 《风入松·桂》 《莺啼序·荷和赵修全韵》 《龙山会(夷则商昆陪陵幕府诸名胜载酒双清赏芙蓉)》 《杏花天·咏汤》 《木兰花慢·送翁五峰游江陵》 《宴清都(连理海棠)》 《西河(中吕商陪鹤林登袁园)》 《江城梅花引(赠倪梅村)》 《过秦楼·黄钟商芙蓉》

永遇乐·探梅次时斋韵注释

⑴永遇乐:词牌名。此调有平仄两体。仄韵始自柳永,见于《乐章集》,入“歇指调”。平韵始见于陈允平《日湖渔唱》,自注:“旧上声韵,今移入平声。”此为仄韵,双调,一百零四字,前后片各十一句四仄韵。⑵时斋:即沈义父。次韵:即和韵。⑶似语:一作“语似”。⑷梅:一作“悔”。

永遇乐·探梅次时斋韵鉴赏

  此词应与《江南好·行锦归来》词作于同时,即1242年(淳祐二年)、1243年(淳祐三年)间。是时梦窗尚在苏州。 

  “阁雪”三句,未探梅先言天气。“阁”,搁也,引申为停止。此言室外纷纷扬扬的雪花虽然已经停住,但是冻云层层却压得使人几乎喘不过气来。地面上风吹尘沙呼呼作响,致使空中的雁群也因为这风急云低而显得惊慌失措,从而打乱了它们飞行的次序。三句将寒冬腊月的天气景物描述得细致入微。“户掩”三句。“飐”,风吹颤动状。此言词人紧闭了门窗用以躲避寒夜劲风的肆虐。他在屏风内的床上无聊地闲躺着,甚至连睡梦中也感到了冷清与孤寂。醒后只见灯火在寒夜中闪烁、摇曳,它似乎也在启唇低声地诉说:“这里多么冷清啊!”“堪怜”三句,写室中的伊人。此言窗外的景色可餐,使伊人忍不住停下手中的刺绣前去观赏外面的雪景。但是面对着这似画般的雪景,她不觉又想起往常是双双赏雪,如今却只剩下她孤单一人,这不禁使人兴愁。“邻歌散”两句承上,道出愁的原因。“蒨”,即茜字,指红色。原来她是不放心词人外出欢宴。在宴会中,郎君将会与其他女子打情骂俏,回来后恐怕还能从郎君的衣襟上发现女人敷面用的白粉,在袖子上或许也会显露着腥红色的胭脂印痕。旧时女子盼郎用情专一的心态,由此可见一斑。上片未探梅,先叙天气及室中人的心态。 

  “西湖”三句。此言词人回忆起当年曾在西湖中欢宴夜游,为贪杯中之物而留连忘返,几乎将伊人的彻夜等候自己归去的谆谆嘱咐也忘得一干二净,害得她白白地守了一夜空房。这里的“花”字,仍指词人的爱人,所谓“名花有主”也。三句既是承上启下,也表露出词人的一片歉意。“遗袜”三句,是对伊人的追忆。“遗袜”句,用李煜菩萨蛮》:“花明月黯笼轻雾,今宵好向郎边去。刬袜步香阶,手提金缕鞋”等句的意境;“题裙”句,用王献之书羊欣白练裙典故。三句追忆两人旧日相爱事迹。词人说:“想当年伊人偷偷地跑出来与我相会的地方,如今恐怕再也难以寻觅遗迹了;而过去两人互相唱和爱情诗词,现在也是变得墨迹灰黯。更何况我如今还远在天涯,无法再回到两人欢娱过的‘吹笙路’上,作旧地重游而寄兴了。”“吴台”五句,切入正题“探梅”。“吴台”,指吴公台。台在江都(扬州)县西北。南朝宋沈庆之攻竟陵王所筑弩台。后陈大将吴明彻增筑之,号吴公台。这里系泛指赏梅之处。“缃”,帛浅黄色也,这里喻梅花之色。词人说:“‘吴台’的周围一片淡黄色的梅花盛开得簇拥而缤纷,这里算得上是个探梅访幽的好去处啊!但是我却认为,不如去荒郊中无名小桥边寻觅到数枝梅树,闻着那阵阵花香袭人显得可爱得多。如果在‘野桥’边见到梅树,我就会面对着那种‘疏影横斜’、‘暗色浮动’、碧水清浅的绝妙景色,不觉高兴得会捧起酒杯痛饮起来,以求得一醉方休。”下片是继上片向爱人致歉后,才归到正题“探梅”,词人不愧是一个多情种子。

吴文英简介

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。

名句类别

生活」 「植物

编者注:本文提供了吴台直下,缃梅无限,未放野桥香度上一句下一句 前一句后一句,永遇乐·探梅次时斋韵拼音版 吴文英简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/3391.html

友情链接>>