吴台直下,缃梅无限,未放野桥香度上一句下一句 前一句后一句 永遇乐·探梅次时斋韵拼音版 吴文英诗词_城南实验中学

吴台直下,缃梅无限,未放野桥香度上一句 下一句

出自宋朝吴文英的《永遇乐·探梅次时斋韵
原文翻译:
阁雪云低,卷沙风急,惊雁失序。户掩寒宵,屏闲冷梦,灯飐唇似语。堪怜窗景,都闲刺绣,但续旧愁一缕。邻歌散,罗襟印粉,袖湿茜桃红露。
西湖旧日,留连清夜,爱酒几将花误。遗袜尘销,题裙墨黯,天远吹笙路。吴台直下,缃梅无限,未放野桥香度。重谋醉,揉香弄影,水清浅处。
永遇乐·探梅次时斋韵拼音版
gé xuě yún dī ,juàn shā fēng jí ,jīng yàn shī xù 。hù yǎn hán xiāo ,píng xián lěng mèng ,dēng zhǎn chún sì yǔ 。kān lián chuāng jǐng ,dōu xián cì xiù ,dàn xù jiù chóu yī lǚ 。lín gē sàn ,luó jīn yìn fěn ,xiù shī qiàn táo hóng lù 。
xī hú jiù rì ,liú lián qīng yè ,ài jiǔ jǐ jiāng huā wù 。yí wà chén xiāo ,tí qún mò àn ,tiān yuǎn chuī shēng lù 。wú tái zhí xià ,xiāng méi wú xiàn ,wèi fàng yě qiáo xiāng dù 。zhòng móu zuì ,róu xiāng nòng yǐng ,shuǐ qīng qiǎn chù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴文英的诗词大全

《月中行(和黄复庵)》 《还京乐(黄钟商友人泛湖,命乐工以筝、笙、琵琶、方响迭奏)》 《诉衷情·七夕》 《蹋莎行》 《尉迟杯(夹钟商,俗名双调赋杨公小蓬莱)》 《永遇乐·探梅次时斋韵》 《秋蕊香·七夕》 《莺啼序(丰乐楼节斋新建)》 《一寸金·秋感》 《浣溪沙·门隔花深梦旧游》 《浣溪沙(仲冬望后,出迓履翁,舟中即兴)》 《烛影摇红(黄钟商毛荷塘生日,留京不归,赋以寄意)》 《西江月·赋瑶圃青梅枝上晚花》 《梦行云》 《尾犯·甲辰中秋》 《永遇乐(林钟商过李氏晚妆阁,见壁间旧所题词,遂再赋)》 《西子妆慢·湖上清明薄游》 《声声慢(和沈时斋八日登高韵)》 《江城梅花引(赠倪梅村)》 《声声慢(陪幕中饯孙无怀于郭希道池亭,闰重九前一日)》 《扫花游(赠芸隐)》 《烛影摇红(寿嗣荣王)》 《风入松·为友人放琴客赋》 《倦寻芳(林钟羽花翁遇旧欢吴门老妓李怜,邀分韵同赋此词)》 《渡江云三犯·西湖清明》 《烛影摇红·元夕雨》 《浪淘沙·九日从吴见山觅酒》 《点绛唇·时霎清明》 《探芳信(贺麓翁秘阁满月)》 《浣溪沙·门隔花深梦旧游》 《霜天晓角(题胭脂岭陶氏门)》 《点绛唇(和吴见山韵)》 《丁香结·夷则商秋日海棠》 《解语花·梅花》 《点绛唇·试灯夜初晴》 《点绛唇(有怀苏州)》 《玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋》 《柳梢青·与龟翁登研意观雪怀癸卯岁腊朝断桥并马之游》 《澡兰香·林钟羽淮安重午》 《江神子·送桂花吴宪时已有检详之命未赴阙》 《大酺(无射商荷塘小隐)》 《珍珠帘(春日客龟溪,过贵人家,隔墙闻箫鼓声,疑是按舞,伫立久之)》 《浣溪沙·琴川慧日寺蜡梅》 《宴清都·送马林屋赴南宫分韵得动字》 《喜迁莺(福山萧寺岁除)》 《齐天乐(会江湖诸友泛湖)》 《惜秋华·七夕》 《青玉案(重游葵园)》 《风入松·桂》 《荔枝香近·送人游南徐》 《点绛唇·试灯夜初晴》 《好事近(僧房听琴)》 《水龙吟·寿梅津》 《法曲献仙音·秋晚红白莲》 《江神子·送桂花吴宪时已有检详之命未赴阙》 《花犯·郭希道送水仙索赋》 《浣溪沙·秋情》 《惜红衣(余从姜石帚游苕霅间三十五年矣,重来伤今感昔,聊以咏怀)》 《点绛唇·越山见梅》 《唐多令·惜别》 《柳梢青(题钱得闲四时图画)》 《瑞龙吟·德清清明竞渡》 《八声甘州(姑苏台和施芸隐韵)》 《风流子(前题)》 《浣溪沙·桂》 《浣溪沙·题李中斋舟中梅屏》 《扫花游·送春古江村》 《瑞龙吟·德清清明竞渡》 《汉宫春(寿王虔州)》 《江神子·送翁五峰自鹤江还都》 《高山流水·丁基仲侧室善丝桐赋咏晓达音吕备歌舞之妙》 《玉楼春(京市舞女)》 《生查子(稽山对雪有感)》 《燕归梁(对雪醒坐上云麓先生)》 《丑奴儿慢·麓翁飞翼楼观雪》 《喜迁莺(甲辰冬至寓越,儿辈尚留瓜泾萧寺)》 《贺新郎(湖上有所赠)》 《塞翁吟(饯梅津除郎赴阙)》 《绛都春·余往来清华池馆六年赋咏屡矣感昔伤今益不堪怀乃复作此解》 《浣溪沙·题李中斋舟中梅屏》 《玉胡蝶(夷则商)》 《过秦楼·芙蓉》 《风入松·为友人放琴客赋》 《三姝媚(夷则商)》 《六丑(壬寅岁吴门元夕风雨)》 《乌夜啼(桂花)》 《莺啼序·荷和赵修全韵》 《水龙吟·送万信州》 《风入松(寿梅壑)》 《拜星月慢·林钟羽姜石帚以盆莲数十置中庭宴客其中》 《双双燕·小桃谢后》 《唐多令·惜别》 《水龙吟(赋张斗墅家古松五粒)》 《夜合花·自鹤江入京泊葑门外有感》 《玉京谣》 《杏花天·咏汤》 《祝英台近(饯陈少逸被仓台檄行部)》 《凤栖梧(化度寺池莲一花最晚有感)》 《思佳客·迷蝶无踪晓梦沉》 《水龙吟(无射商惠山酌泉)》

永遇乐·探梅次时斋韵注释

⑴永遇乐:词牌名。此调有平仄两体。仄韵始自柳永,见于《乐章集》,入“歇指调”。平韵始见于陈允平《日湖渔唱》,自注:“旧上声韵,今移入平声。”此为仄韵,双调,一百零四字,前后片各十一句四仄韵。⑵时斋:即沈义父。次韵:即和韵。⑶似语:一作“语似”。⑷梅:一作“悔”。

永遇乐·探梅次时斋韵鉴赏

  此词应与《江南好·行锦归来》词作于同时,即1242年(淳祐二年)、1243年(淳祐三年)间。是时梦窗尚在苏州。 

  “阁雪”三句,未探梅先言天气。“阁”,搁也,引申为停止。此言室外纷纷扬扬的雪花虽然已经停住,但是冻云层层却压得使人几乎喘不过气来。地面上风吹尘沙呼呼作响,致使空中的雁群也因为这风急云低而显得惊慌失措,从而打乱了它们飞行的次序。三句将寒冬腊月的天气景物描述得细致入微。“户掩”三句。“飐”,风吹颤动状。此言词人紧闭了门窗用以躲避寒夜劲风的肆虐。他在屏风内的床上无聊地闲躺着,甚至连睡梦中也感到了冷清与孤寂。醒后只见灯火在寒夜中闪烁、摇曳,它似乎也在启唇低声地诉说:“这里多么冷清啊!”“堪怜”三句,写室中的伊人。此言窗外的景色可餐,使伊人忍不住停下手中的刺绣前去观赏外面的雪景。但是面对着这似画般的雪景,她不觉又想起往常是双双赏雪,如今却只剩下她孤单一人,这不禁使人兴愁。“邻歌散”两句承上,道出愁的原因。“蒨”,即茜字,指红色。原来她是不放心词人外出欢宴。在宴会中,郎君将会与其他女子打情骂俏,回来后恐怕还能从郎君的衣襟上发现女人敷面用的白粉,在袖子上或许也会显露着腥红色的胭脂印痕。旧时女子盼郎用情专一的心态,由此可见一斑。上片未探梅,先叙天气及室中人的心态。 

  “西湖”三句。此言词人回忆起当年曾在西湖中欢宴夜游,为贪杯中之物而留连忘返,几乎将伊人的彻夜等候自己归去的谆谆嘱咐也忘得一干二净,害得她白白地守了一夜空房。这里的“花”字,仍指词人的爱人,所谓“名花有主”也。三句既是承上启下,也表露出词人的一片歉意。“遗袜”三句,是对伊人的追忆。“遗袜”句,用李煜菩萨蛮》:“花明月黯笼轻雾,今宵好向郎边去。刬袜步香阶,手提金缕鞋”等句的意境;“题裙”句,用王献之书羊欣白练裙典故。三句追忆两人旧日相爱事迹。词人说:“想当年伊人偷偷地跑出来与我相会的地方,如今恐怕再也难以寻觅遗迹了;而过去两人互相唱和爱情诗词,现在也是变得墨迹灰黯。更何况我如今还远在天涯,无法再回到两人欢娱过的‘吹笙路’上,作旧地重游而寄兴了。”“吴台”五句,切入正题“探梅”。“吴台”,指吴公台。台在江都(扬州)县西北。南朝宋沈庆之攻竟陵王所筑弩台。后陈大将吴明彻增筑之,号吴公台。这里系泛指赏梅之处。“缃”,帛浅黄色也,这里喻梅花之色。词人说:“‘吴台’的周围一片淡黄色的梅花盛开得簇拥而缤纷,这里算得上是个探梅访幽的好去处啊!但是我却认为,不如去荒郊中无名小桥边寻觅到数枝梅树,闻着那阵阵花香袭人显得可爱得多。如果在‘野桥’边见到梅树,我就会面对着那种‘疏影横斜’、‘暗色浮动’、碧水清浅的绝妙景色,不觉高兴得会捧起酒杯痛饮起来,以求得一醉方休。”下片是继上片向爱人致歉后,才归到正题“探梅”,词人不愧是一个多情种子。

吴文英简介

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。

名句类别

生活」 「植物

编者注:本文提供了吴台直下,缃梅无限,未放野桥香度上一句下一句 前一句后一句,永遇乐·探梅次时斋韵拼音版 吴文英简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/3391.html

友情链接>>