吴台直下,缃梅无限,未放野桥香度上一句下一句 前一句后一句 永遇乐·探梅次时斋韵拼音版 吴文英诗词_城南实验中学

吴台直下,缃梅无限,未放野桥香度上一句 下一句

出自宋朝吴文英的《永遇乐·探梅次时斋韵
原文翻译:
阁雪云低,卷沙风急,惊雁失序。户掩寒宵,屏闲冷梦,灯飐唇似语。堪怜窗景,都闲刺绣,但续旧愁一缕。邻歌散,罗襟印粉,袖湿茜桃红露。
西湖旧日,留连清夜,爱酒几将花误。遗袜尘销,题裙墨黯,天远吹笙路。吴台直下,缃梅无限,未放野桥香度。重谋醉,揉香弄影,水清浅处。
永遇乐·探梅次时斋韵拼音版
gé xuě yún dī ,juàn shā fēng jí ,jīng yàn shī xù 。hù yǎn hán xiāo ,píng xián lěng mèng ,dēng zhǎn chún sì yǔ 。kān lián chuāng jǐng ,dōu xián cì xiù ,dàn xù jiù chóu yī lǚ 。lín gē sàn ,luó jīn yìn fěn ,xiù shī qiàn táo hóng lù 。
xī hú jiù rì ,liú lián qīng yè ,ài jiǔ jǐ jiāng huā wù 。yí wà chén xiāo ,tí qún mò àn ,tiān yuǎn chuī shēng lù 。wú tái zhí xià ,xiāng méi wú xiàn ,wèi fàng yě qiáo xiāng dù 。zhòng móu zuì ,róu xiāng nòng yǐng ,shuǐ qīng qiǎn chù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴文英的诗词大全

《西江月·赋瑶圃青梅枝上晚花》 《玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋》 《浣溪沙(仲冬望后,出迓履翁,舟中即兴)》 《解连环(留别姜石帚)》 《拜星月慢·林钟羽姜石帚以盆莲数十置中庭宴客其中》 《朝中措(题兰室道女扇)》 《霜花腴·重阳前一日泛石湖》 《花心动·柳》 《祝英台近·除夜立春》 《三部乐(黄钟商,俗名大石调赋姜石帚渔隐)》 《花犯·谢黄复庵除夜寄古梅枝》 《齐天乐(齐云楼)》 《思佳客(赋半面女髑髅)》 《永遇乐(林钟商过李氏晚妆阁,见壁间旧所题词,遂再赋)》 《菩萨蛮·落花夜雨辞寒食》 《探春慢(龟翁下世后登研意)》 《喜迁莺(甲辰冬至寓越,儿辈尚留瓜泾萧寺)》 《宴清都·秋感》 《解连环·秋情》 《永遇乐·探梅次时斋韵》 《双双燕·小桃谢后》 《惜秋华·七夕前一日送人归盐官》 《极相思·题陈藏一水月梅扇》 《木兰花慢(虎丘陪仓幕游。时魏益斋已被亲擢,陈芬窟、李方庵皆将满秩)》 《霜天晓角(题胭脂岭陶氏门)》 《塞翁吟(饯梅津除郎赴阙)》 《月中行(和黄复庵)》 《洞仙歌(方庵春日花胜宴客,为得雏庆。花翁赋词,俾属韵末)》 《望江南·三月暮》 《解蹀躞·醉云又兼醒雨》 《瑞鹤仙·秋感》 《点绛唇·时霎清明》 《夜合花·自鹤江入京泊葑门外有感》 《琐窗寒·玉兰》 《蹋莎行》 《瑞龙吟·送梅津》 《高山流水·丁基仲侧室善丝桐赋咏晓达音吕备歌舞之妙》 《玉烛新·花穿帘隙透》 《望江南(赋画灵照女)》 《风入松·麓翁园堂宴客》 《木兰花慢(重游虎丘)》 《点绛唇·越山见梅》 《秋霁(云麓园长桥)》 《宴清都(连理海棠)》 《夜游宫·人去西楼雁杳》 《庆春宫·秋感》 《一寸金(中吕商赠笔工刘衍)》 《宴清都(寿秋壑)》 《烛影摇红(饯冯深居,翼日,其初度)》 《浣溪沙·秋情》 《木兰花慢(饯韩似斋赴江东鹾幕)》 《点绛唇·越山见梅》 《庆春宫·秋感》 《绛都春(题蓬莱阁灯屏,履翁帅越)》 《瑞龙吟·德清清明竞渡》 《柳梢青·与龟翁登研意观雪怀癸卯岁腊朝断桥并马之游》 《三姝媚·过都城旧居有感》 《生查子·秋社》 《金盏子·赋秋壑西湖小筑》 《惜秋华·七夕》 《风入松(寿梅壑)》 《丁香结·夷则商秋日海棠》 《一翦梅(赋处静以梅花枝见赠)》 《浣溪沙·门隔花深旧梦游》 《烛影摇红·元夕雨》 《点绛唇·试灯夜初晴》 《烛影摇红·元夕雨》 《声声慢(赠藕花洲尼)》 《花心动·柳》 《八声甘州·灵岩陪庾幕诸公游》 《祝英台近(悼得趣,赠宏庵)》 《龙山会(夷则商昆陪陵幕府诸名胜载酒双清赏芙蓉)》 《霜叶飞(黄钟商重九)》 《生查子(稽山对雪有感)》 《丑奴儿慢(双清楼在钱塘门外)》 《拜星月慢·林钟羽姜石帚以盆莲数十置中庭宴客其中》 《满江红·刘朔斋赋菊和韵》 《浣溪沙·门隔花深旧梦游》 《声声慢·友人以梅兰瑞香水仙供客曰四香分韵得风字》 《沁园春·送翁宾旸游鄂渚》 《杏花天·咏汤》 《尾犯(黄钟宫赠陈浪翁重客吴门)》 《江神子·送翁五峰自鹤江还都》 《瑞龙吟·送梅津》 《花犯·郭希道送水仙索赋》 《凤栖梧·甲辰七夕》 《声声慢(饮时贵家,即席三姬求词)》 《烛影摇红·越上霖雨应祷》 《江神子·送翁五峰自鹤江还都》 《永遇乐·乙巳中秋风雨》 《祝英台近(春日客龟溪游废园)》 《思佳客·癸卯除夜》 《夜游宫·竹窗听雨》 《秋蕊香(和吴见山落桂)》 《天香(寿筠塘内子)》 《齐天乐·与冯深居登禹陵》 《玉京谣》 《唐多令·惜别》 《醉桃源·元日》 《西子妆慢·湖上清明薄游》

永遇乐·探梅次时斋韵注释

⑴永遇乐:词牌名。此调有平仄两体。仄韵始自柳永,见于《乐章集》,入“歇指调”。平韵始见于陈允平《日湖渔唱》,自注:“旧上声韵,今移入平声。”此为仄韵,双调,一百零四字,前后片各十一句四仄韵。⑵时斋:即沈义父。次韵:即和韵。⑶似语:一作“语似”。⑷梅:一作“悔”。

永遇乐·探梅次时斋韵鉴赏

  此词应与《江南好·行锦归来》词作于同时,即1242年(淳祐二年)、1243年(淳祐三年)间。是时梦窗尚在苏州。 

  “阁雪”三句,未探梅先言天气。“阁”,搁也,引申为停止。此言室外纷纷扬扬的雪花虽然已经停住,但是冻云层层却压得使人几乎喘不过气来。地面上风吹尘沙呼呼作响,致使空中的雁群也因为这风急云低而显得惊慌失措,从而打乱了它们飞行的次序。三句将寒冬腊月的天气景物描述得细致入微。“户掩”三句。“飐”,风吹颤动状。此言词人紧闭了门窗用以躲避寒夜劲风的肆虐。他在屏风内的床上无聊地闲躺着,甚至连睡梦中也感到了冷清与孤寂。醒后只见灯火在寒夜中闪烁、摇曳,它似乎也在启唇低声地诉说:“这里多么冷清啊!”“堪怜”三句,写室中的伊人。此言窗外的景色可餐,使伊人忍不住停下手中的刺绣前去观赏外面的雪景。但是面对着这似画般的雪景,她不觉又想起往常是双双赏雪,如今却只剩下她孤单一人,这不禁使人兴愁。“邻歌散”两句承上,道出愁的原因。“蒨”,即茜字,指红色。原来她是不放心词人外出欢宴。在宴会中,郎君将会与其他女子打情骂俏,回来后恐怕还能从郎君的衣襟上发现女人敷面用的白粉,在袖子上或许也会显露着腥红色的胭脂印痕。旧时女子盼郎用情专一的心态,由此可见一斑。上片未探梅,先叙天气及室中人的心态。 

  “西湖”三句。此言词人回忆起当年曾在西湖中欢宴夜游,为贪杯中之物而留连忘返,几乎将伊人的彻夜等候自己归去的谆谆嘱咐也忘得一干二净,害得她白白地守了一夜空房。这里的“花”字,仍指词人的爱人,所谓“名花有主”也。三句既是承上启下,也表露出词人的一片歉意。“遗袜”三句,是对伊人的追忆。“遗袜”句,用李煜菩萨蛮》:“花明月黯笼轻雾,今宵好向郎边去。刬袜步香阶,手提金缕鞋”等句的意境;“题裙”句,用王献之书羊欣白练裙典故。三句追忆两人旧日相爱事迹。词人说:“想当年伊人偷偷地跑出来与我相会的地方,如今恐怕再也难以寻觅遗迹了;而过去两人互相唱和爱情诗词,现在也是变得墨迹灰黯。更何况我如今还远在天涯,无法再回到两人欢娱过的‘吹笙路’上,作旧地重游而寄兴了。”“吴台”五句,切入正题“探梅”。“吴台”,指吴公台。台在江都(扬州)县西北。南朝宋沈庆之攻竟陵王所筑弩台。后陈大将吴明彻增筑之,号吴公台。这里系泛指赏梅之处。“缃”,帛浅黄色也,这里喻梅花之色。词人说:“‘吴台’的周围一片淡黄色的梅花盛开得簇拥而缤纷,这里算得上是个探梅访幽的好去处啊!但是我却认为,不如去荒郊中无名小桥边寻觅到数枝梅树,闻着那阵阵花香袭人显得可爱得多。如果在‘野桥’边见到梅树,我就会面对着那种‘疏影横斜’、‘暗色浮动’、碧水清浅的绝妙景色,不觉高兴得会捧起酒杯痛饮起来,以求得一醉方休。”下片是继上片向爱人致歉后,才归到正题“探梅”,词人不愧是一个多情种子。

吴文英简介

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。

名句类别

生活」 「植物

编者注:本文提供了吴台直下,缃梅无限,未放野桥香度上一句下一句 前一句后一句,永遇乐·探梅次时斋韵拼音版 吴文英简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/3391.html